Handsfree bellen via Bluetooth®

Het is mogelijk een mobiele telefoon met Bluetooth®-functie aan te auto te koppelen om er handsfree mee te bellen. Zie de onderstaande instructies om de Bluetooth®-functie te activeren en handsfree te bellen.

Handsfree activeren

Het Infotainment-systeem biedt de mogelijkheid om handsfree te bellen en bepaalde telefoonfuncties op afstand te bedienen. Volg de onderstaande instructies om het handsfree-systeem te activeren.

Instructies

Bellen

U kunt op verschillende manieren handsfree bellen, zie de onderstaande onderwerpen.

Bellen

Controleer of het P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small-symbool boven aan het Infotainment-scherm verschijnt.
Op de middenconsole: Druk op TEL en geef het nummer aan dat u wilt bellen.
Op de middenconsole: Draai OK/MENU rechtsom om het telefoonboek te openen.
Op de middenconsole: Draai OK/MENU linksom om de gesprekslijst te zien.
Op de middenconsole: Druk op OK/MENU om de/het gekozen contactpersoon/nummer te bellen.
Druk op EXIT om het gesprek te beëindigen.
P3/P4 - Support site - Center console overwiew

Inkomend gesprek

Druk op OK/MENU om de telefoon aan te nemen. Dit is ook mogelijk als het audiosysteem van de auto aanstaat (in bijvoorbeeld de radio- of mediastand).

Beëindig het gesprek of weiger telefoontjes door EXIT in te drukken.

Automatisch aannemen1

Automatisch aannemen houdt in dat de telefoon automatisch wordt aangenomen. Volg de onderstaande instructies om de functie te activeren/deactiveren.

Op de middenconsole: Druk op TEL en kies OK/MENU.
Op de middenconsole: Kies Bel-opties en daarna Automatisch opnemen.

Gespreksmenu

In de normaalweergave voor de telefoonbron (TEL) krijgt u met een druk op OK/MENU tijdens een lopend telefoongesprek toegang tot de volgende functies:

  • Mute – Microfoon van het audiosysteem uitschakelen.
  • Mobiele telefoon - Gesprek doorschakelen naar de mobiele telefoon. Bij sommige mobiele telefoons wordt de koppeling verbroken. Het handsfree-systeem vraagt vervolgens of u opnieuw wilt koppelen.
  • Nummer kiezen - mogelijkheid om een tweede gesprek te starten met behulp van de cijfertoetsen (het eerste gesprek wordt daarbij stand-by gezet).

Gesprekslijst

De gesprekslijst wordt bij iedere nieuwe koppeling gespiegeld (Sensus Connect) of gekopieerd (Sensus) naar het handsfree-systeem en voor de duur van de aansluiting bijgehouden. Om Bellijst te openen drukt u op TEL en draait u OK/MENU linksom (kies Alle gesprekken in Sensus).

 N.b.

Bepaalde mobiele telefoons zijn niet volledig compatibel met het handsfree-systeem. Voor meer informatie over compatibele mobiele telefoons, zie Telefoons en Bluetooth-compatibiliteit. Neem voor aanvullende hulp contact op met uw Volvo-dealer of de helpdesk van Volvo Cars.

 N.b.

Bij bepaalde telefoons moet het Bluetooth-volume van de telefoon handmatig worden ingesteld op 100% om te zorgen dat het geluidsvolume in de auto voldoende hoog kan worden. Deze instelling moet worden verricht voor elke telefoon die gekoppeld wordt. De instelling wordt een keer voor telefoongesprekken en een keer voor streamen van media verricht. Daarna onthoudt het systeem de instelling en deze hoeft niet te worden herhaald als de telefoon de volgende keer wordt aangesloten.
  1. 1 Geldt alleen voor Sensus Infotainment en niet voor Sensus Infotainment Connect.

Dit artikel is van toepassing op

  • Model/modeljaar