Navigatiediensten

WikiLocations

Bijgewerkt 11/25/2019

WikiLocations

Met de app WikiLocations kunt u Wikipedia-artikelen lezen die verband houden met de actuele locatie en bestemming van uw auto.

App WikiLocations

Met WikiLocations hebt u toegang tot op Wikipedia gebaseerde content. Deze dienst die los staat van het navigatiesysteem van de auto, biedt u de mogelijkheid om artikelen, afbeeldingen en overzichten te bekijken die verband houden met de positie en bestemming van uw auto.

WikiLocations toont alleen Wikipedia-artikelen waaraan een geografische locatie gekoppeld is. WikiLocations toont bovendien alleen artikelen in de taal die overeenkomt met de taalkeuze in de auto en in het Engels.

WikiLocations gebruiken

WikiLocations is een gratis dienst waarvan u gebruik kunt maken zonder een account te hoeven aanmaken.

Let erop dat u afhankelijk van uw bundel mogelijk kosten voor dataverkeer in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie contact op met uw internetaanbieder.

Gebruik de stuurtoetsen voor een veiliger bediening tijdens het rijden.

Tips voor het gebruik van WikiLocations

Ga bij problemen met WikiLocations na of u een goede internetverbinding hebt en of de signaalsterkte voldoende is. Zie Internetverbinding maken via automodem (P-SIM), Internetverbinding maken via een met Bluetooth aangesloten telefoon of Internetverbinding maken via mobiele telefoon (wifi) voor informatie over het instellen van de internetverbinding in uw Volvo.

Let op

Het aanbod aan apps kan variëren afhankelijk van de markt en van de vraag of de diensten worden ondersteund door de toeleveranciers van Volvo. Het is mogelijk dat één of meer apps niet beschikbaar zijn op de markt waar de auto wordt verkocht of gebruikt.

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 en later

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.

Systeem

Sensus Connect


Dit artikel is van toepassing op

Model/modeljaar

XC90 en XC90 Twin Engine van modeljaar 2016 en later

S90, V90 en V90 Cross Country van modeljaar 2017 en later

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine van modeljaar 2018 en later

V60, V60 Twin Engine en V60 Cross Country van modeljaar 2019 en later

S60 en S60 Twin Engine van modeljaar 2020 en later

Het modellenaanbod kan per markt verschillen.

Systeem

Sensus Connect


Was dit nuttig?