Økonomirapporter 2014

Økonomirapport

Januar til juni 2014

Presentasjon

Januar til juni 2014

Økonomirapporter 2013

Økonomirapport

Januar–desember 2013

Presentasjon

Januar–desember 2013

Årsrapport

Januar–desember 2013

Økonomirapport

Januar til juni 2013

Presentasjon

Januar til juni 2013

Økonomirapporter 2012

Økonomirapport

Januar–desember 2012

Presentasjon

Januar–desember 2012

Årsrapport

Januar–desember 2012

Økonomirapport

Januar til juni 2012

Økonomirapporter 2011

Økonomirapport

Januar–desember 2011