Road Status Information

testsjåfør for Volvo og Vegvesenet

Volvo Cars og Statens vegvesen samarbeider om bedre vinterveier og færre ulykker i Norge. Nå har du muligheten til å bli testsjåfør i din Volvo.

Hvordan melde seg på som testsjåfør?

Road Status Information RSI diagram

Vi registrerer fortløpende, helt til vi når 200 testsjåfører. Meld deg på i dag!

"Statens vegvesen tester nå ut Road Status Information-teknologi (RSI). Testbiler skal samle inn løpende data om blant annet vær, føre, friksjon, temperatur og nedbør - og sender disse dataene løpende videre via en nettsky-løsning. Meldinger kan snart også utveksles mellom bilene slik at de kan varsle hverandre om føre og hendelser."