VÅR PÅVIRKNING SOM SELSKAP

Ressurseffektiv virksomhet

Ved å utnytte ressursene våre effektivt reduserer vi miljøpåvirkningen fra driften vår til et minimum. Vi fokuserer ikke bare på styring av vannressurser, energieffektivitet og utslipp til vann og luft i vår egen virksomhet, men planlegger også å stille stadig strengere krav til forretningspartnerne våre.

FORPLIKTELSE

Klimanøytral drift innen 2025

Målet vårt er å være klimanøytrale (når det gjelder CO22) i all produksjon innen 2025. Dette er en global forpliktelse som vi skal oppfylle gjennom energieffektivitet og ved å sørge for klimanøytral energiforsyning.

Bærekraftig balanse mellom arbeid og fritid

Vi er en bedrift som setter mennesket i sentrum. Målet vårt er å tilby en trygg, motiverende og attraktiv arbeidsplass der medarbeiderne kan vokse og bidra til selskapets utvikling. Dette punktet dreier seg om å legge til rette for yrkeshelse og sikkerhet samt en god balanse mellom arbeid og fritid for alle som jobber hos Volvo Cars. Målet er at vi alle skal føle motivasjon i arbeidet og kunne pensjonere oss med god fysisk og mental helse.

FORPLIKTELSE

Ingen alvorlige eller dødbringende personskader hos Volvo Cars

Vi har forpliktet oss til å sørge for at ingen av våre eller våre leverandørers medarbeidere blir utsatt for alvorlig eller dødbringende personskade på jobben. Denne forpliktelsen skal vi oppfylle ved å innføre forebyggende verktøyer og initiativer samt ved å fremme en bedre sikkerhetskultur.

En mangfoldig og inkluderende kultur

For oss handler mangfold og inkludering om å tiltrekke seg mennesker med ulik kompetanse, bakgrunn, kultur, kjønn, erfaring og personlighet. Vi skal dra fordeler av disse ulikhetene og bygge opp en innovativ, etisk og inkluderende global kultur og organisasjon. Vi tror at dette til syvende og sist gjør produktene våre bedre og virksomheten vår mer vellykket. Lederne våre er rollemodellene i dette arbeidet.

FORPLIKTELSE

Mangfoldighet i ledelse

Volvo Cars har forpliktet seg til å sørge for at alle ledere fremmer nye perspektiver for å bygge opp et globalt og dynamisk arbeidsmiljø preget av gjensidig respekt. Dette skal vi oppnå gjennom styrkede handlingsplaner som legger vekt på inkludering, kjønnsbalanse og internasjonal erfaring samt rekruttering, lederskap og arbeidsgiverprofilering.

Målet er at innen 2020 skal:

- 35 % av våre 300 øverste ledere ha et annet statsborgerskap enn svensk
- 35 % av lederstillingene våre være besatt av kvinner

OMTANKE