Volvo Car Finance

Billån

Finansierer du bilen din gjennom Volvo Car Finance kan vi tilby deg lån med inntil 10 års nedbetaling, gunstige vilkår, svar på din lånesøknad på stedet, muligheter for fleksibel nedbetalingsstruktur, sikkerhet med pant i bilen og effektiv saksbehandling..

Fordeler ved Billån

Vanlig stilte spørsmål

FAKTA OM BILLÅN

 • Salgspant i bilen benyttes som sikkerhet for lånet
 • Annuitetslån har høy andel renter i starten, men samme terminbeløp hver måned
 • Terminbeløpet justeres ved renteendringer
 • Normalt 7 års løpetid for privatmarkedet, men inntil 10 år er mulig
 • Normalt inntil 7 års løpetid for varebil
 • Bilens alder pluss løpetiden på lånet skal ikke overstige 15 år. Eks: For en 12 år gammel bil gis det maksimum 3 års lån
 • Renter og gebyrer er fradragsberettiget
 • Dokumenter signeres senest samtidig med at bilen utleveres til kunde for gyldig salgspant (samtidighetsprinsippet)
 • Spesielt for næringsdrivende:
  • Saldoavskrivning (20% av bilens verdi årlig)
  • Merverdiavgift finansieres ikke for førstegangsregistrerte varebiler. Merverdien skal her legges inn som egenkapital. Kunden får merverdiavgiften refundert av staten
  • Dokumenter må undertegnes av en person med fullmakt i henhold til firmaattest eller vedlagte fullmakter

Spørsmål

Ved spørsmål om finansiering vennligst ta kontakt med nærmeste Volvo-forhandler eller Volvo Car Finance på telefon 07245 eller på e-post kundesenter@volvocarfinance.no.