Hvis alle biler var selvkjørende

Selvkjørende biler kan forandre verden. Det hadde vært en stor økonomisk, samfunns- og miljømessig fordel om alle biler var selvkjørende.

Samfunnsmessig

Færre bilulykker og bedre kjøring

Selvkjøringsteknologi kommer til å utrydde menneskelig svikt og gjøre bilkjøring tryggere for alle. Selvkjørende biler overholder trafikkreglene, og det er ingen risiko for irrasjonell adferd i trafikken utløst av følelser. Teknologien representerer et enormt potensial for å unngå bilulykker og spare liv.

Bedre mobilitet

Personer som har begrenset bevegelighet og ikke kan kjøre selv, kommer til å få mye større frihet med selvkjørende biler. Selvkjørende biler vil gi mange flere mennesker en uavhengig livsstil.

Bedre plass i byene

Biler som kan parkere seg selv, kommer til å revolusjonere byplanleggingen, ettersom det blir mindre behov for parkeringsplasser nær kontorer og i handlestrøk. Selvkjørende biler kan slippe deg av, kjøre videre og parkere et annet sted og komme tilbake og hente deg når du vil. Plassen som i dag er beslaglagt av parkeringsplasser, kan frigjøres til annen bruk.

Bedre trafikkflyt

I en fremtid der selvkjørende biler kommuniserer med hverandre og veinettet via nettskyen, kommer trafikken til å flyte bedre, med mindre trafikkork og bedre kjøreopplevelser som resultat. Selvkjørende biler kan flette seg inn i trafikken og planlegge mer effektivt enn biler med sjåfører.

Økonomisk

Mindre trafikkork

Sammenkoblet teknologi og generelt høyere bevissthet betyr at selvkjørende biler vil redusere overbelastningen på veinettet og spare millioner av bortkastede timer på veien.

Økt produktivitet

Selvkjørende biler lar sjåførene bruke tiden i bilen som de vil – enten de foretrekker å slappe av eller arbeide. Bilen kan fungere som en forlengelse av kontoret og la pendlere komme mer uthvilt og bedre forberedt på jobb.

Færre kostbare ulykker

Ved å redusere menneskelig svikt og faren for ulykker vil selvkjøringsteknologien gi en enorm reduksjon av de økonomiske tapene knyttet til kollisjoner. Forsikringsutbetalinger, tapt arbeidstid og medisinsk behandling koster verdenssamfunnet enorme summer.

Nye inntekter

I selvkjørende biler kan sjåførene slappe av og gjøre andre ting enn å kjøre. Bilen blir derfor et sted for fritid og handel. Med internettforbindelse kan sjåfør og passasjerer handle og strømme film og musikk, noe som åpner nye salgs- og markedsføringsmuligheter for varer og tjenester.

Miljømessig

Bedre drivstofføkonomi og lavere utslipp

Selvkjørende biler med internettforbindelse kan kjøre mer effektivt, med mindre drivstofforbruk og skadelig utslipp. Bedre forutsigbarhet og kommunikasjon med andre biler vil redusere ujevn trafikk og harde oppbremsinger, og bilene vil kunne danne trygge, kompakte «tog» som reduserer luftmotstanden ved høyere hastigheter.

Lettere biler

Hvis alle biler er selvkjørende og kan kommunisere med hverandre, vil bilulykker bli praktisk talt utryddet. Det vil si at bilene kan gjøres trygge uten behov for tunge sikkerhetsfunksjoner, noe som vil redusere totalvekten betydelig. Dette vil i sin tur gjøre dem mye mer effektive.

Enklere å velge elektrisk

Selvkjøringsteknologi vil gjøre biler med nullutslipp til et aktuelt valg for flere bilister. Selvkjørende elbiler kan kjøre til og fra ladepunkter og batteribyttestasjoner selv, så eierne trenger ikke ladepunkter hjemme og på arbeidsplassen.

Mer fleksibelt eierskap

Selvkjørende biler åpner for nye eierskapsformer som kan redusere det samlede antallet biler. Det vil i sin tur føre til mindre forurensning. Fullstendig selvkjørende biler er ikke avhengige av at vi kjører eller parkerer den selv, og ettersom vi kan tilkalle dem når vi trenger dem, kan delt eierskap bli mer utbredt.