Omtanke

Vårt nye bærekraftsprogram

Bærekraftsrapport 2015

Volvo er en bilprodusent som setter mennesket i sentrum, et varemerke for folk som bryr seg om andre mennesker og verdenen vi lever i. Dette ligger til grunn for virksomheten og tilnærmingen vår til bærekraft. Engasjementet vårt dreier seg om nytenkning innenfor bærekraft. Det omfatter ikke bare virksomheten og bilene våre, men også samfunnet rundt oss. Det får oss til å tenke oss grundig om hver gang vi tar avgjørelser som påvirker miljøet og menneskers hverdag.

Ordet «omtanke» betyr å ta hensyn, men også å tenke seg om. Derfor oppsummerer dette ordet vår måte å ta vare på det som er viktig for deg. Omtanke er også navnet på vårt nye program med bærekraftsforpliktelser.

Vi tar vare på det som er viktig for deg

Som en videreføring av arbeidet med å ta vare på det som er viktig for deg, har vi organisert Omtanke i tre påvirkningsområder: vår påvirkning som selskap, påvirkningen til produktene våre og vår rolle i samfunnet.

Ansvarlig forretningsdrift

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om vårt arbeid med bærekraft eller den nyeste rapporten, kan du henvende deg til

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE-405 31
Göteborg, Sverige

CITIZEN@VOLVOCARS.COM

OMTANKE