Omtanke

Vårt nye bærekraftsprogram

Bærekraftsrapport 2015

Volvo er en bilprodusent som setter mennesket i sentrum, et varemerke for folk som bryr seg om andre mennesker og verdenen vi lever i. Dette ligger til grunn for virksomheten og tilnærmingen vår til bærekraft. Engasjementet vårt dreier seg om nytenkning innenfor bærekraft. Det omfatter ikke bare virksomheten og bilene våre, men også samfunnet rundt oss. Det får oss til å tenke oss grundig om hver gang vi tar avgjørelser som påvirker miljøet og menneskers hverdag.

Ordet «omtanke» betyr å ta hensyn, men også å tenke seg om. Derfor oppsummerer dette ordet vår måte å ta vare på det som er viktig for deg. Omtanke er også navnet på vårt nye program med bærekraftsforpliktelser.

Vi tar vare på det som er viktig for deg

Som en videreføring av arbeidet med å ta vare på det som er viktig for deg, har vi organisert Omtanke i tre påvirkningsområder: vår påvirkning som selskap, påvirkningen til produktene våre og vår rolle i samfunnet.

Vår påvirkning som selskap

Omtanke handler om å redusere den negative påvirkningen til virksomheten vår og til og med skape positive endringer gjennom aktivitetene våre. Det innebærer å redusere miljøpåvirkningen fra driften vår, bedre helsen til de som jobber hos Volvo Cars og sikre en mangfoldig og inkluderende arbeidskultur.

Påvirkningen til produktene våre

Omtanke dreier seg om å beskytte deg og dine omgivelser. Det gjør vi ved å styre påvirkningen til produktene våre. Vi utvikler biler med forbedret livssyklusytelse og lave utslipp for å sørge for at de har mindre miljøpåvirkning. Samtidig fortsetter vi å utvikle bransjeledende løsninger som gir kundene enda større trygghet, velvære og bærekraftige kundeopplevelser.

Vår rolle i samfunnet

Omtanke dreier seg om å bidra til et bedre samfunn og ta vare på mennesker og miljø. Det gjør vi ved å inngå samarbeid om en bærekraftig utvikling og fremme høyere trafikksikkerhet i bilbransjen sammen med lokale og internasjonale organisasjoner. Programmet veileder oss også i arbeidet med å tilskynde til ansvarlig forretningspraksis i hele verdikjeden ved å fremme etisk lederskap og menneskerettigheter.

Ansvarlig forretningsdrift

Etiske retningslinjer

De omfattende etiske retningslinjene våre bygger på selskapets policyer og er vår måte å forsikre oss om at vi driver virksomheten på en etisk måte og i samsvar med lover og regler. De etiske retningslinjene gjelder for alle i Volvo Cars samt konsulenter ansatte i byråer som arbeider under Volvo Cars' ledelse. Dessuten forventer vi at alle forretningskontaktene og -partnerne våre lar seg lede av de samme eller tilsvarende prinsipper. Dette er også en viktig del av vårt engasjement for bærekraft.

Uttalelse mot slaveri og menneskehandel

Volvo Car Groups uttalelse mot slaveri og menneskehandel er utarbeidet for å forklare hvordan vi arbeider med å forsikre oss om at slaveri og menneskehandel ikke forekommer i leverandørkjeden eller noen annen del av virksomheten vår.

Kjerneverdier

Hos Volvo starter alt vi gjør, med mennesker, så målet om å gjøre hverdagen enklere, tryggere og bedre for folk, er helt naturlig for oss. Det er ganske enkelt måten Volvo gjør ting på. Vi legger fremdeles like stor vekt på de tre kjerneverdiene våre: sikkerhet, kvalitet og omtanke for miljøet. Vi tar vare på det som er viktig, får folk til å føle seg verdsatt og er stolte over å hjelpe verden med å bli et bedre sted for alle.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om vårt arbeid med bærekraft eller den nyeste rapporten, kan du henvende deg til

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE-405 31
Göteborg, Sverige

CITIZEN@VOLVOCARS.COM

OMTANKE