Vår rolle i samfunnet

Omtanke dreier seg om å bidra til et bedre samfunn og ta vare på mennesker og miljø. Det gjør vi ved å inngå samarbeid om en bærekraftig utvikling og fremme høyere trafikksikkerhet i bilbransjen sammen med lokale og internasjonale organisasjoner. Programmet veileder oss også i arbeidet med å tilskynde til ansvarlig forretningspraksis i hele verdikjeden ved å fremme etisk lederskap og menneskerettigheter.

OMTANKE