PÅVIRKNINGEN TIL PRODUKTENE VÅRE

Produktenes livssyklus

Dette området handler om å redusere påvirkningen produktene våre har på miljøet, og tilby bærekraftige samferdselsløsninger. Volvo Cars ser på dette området fra et livssyklusperspektiv. For oss dreier ikke alt seg om utslipp. Det handler også om å være en foregangsbedrift når det gjelder å tilby bærekraftige produkter, samtidig som vi drøfter viktige temaer som bærekraftige materialer og reproduksjon.

FORPLIKTELSE

1 million elbiler solgt innen 2025

Målet vårt er å plassere 1 million elbiler på veiene innen 2025. Dette er et akkumulert tall for alle solgte plug-in hybrider og batteridrevne elbiler over tid. Vi skal oppnå denne milepælen ved å tilby nye helelektriske biler og utvide tilbudet av plug-in-hybrider.

Sikkerhet under virkelige forhold

Vår bransjeledende tilnærming til sikkerhet under virkelige forhold, er en unik metode å angripe problemstillingen bilsikkerhet på. I stedet for å henge oss for mye opp i lovgivning og resultater fra sikkerhetstester, ser vi på informasjon hentet fra det virkelige liv for å løse problemer knyttet til trafikksikkerhet og bidra til tryggere veier.

FORPLIKTELSE

Visjonen vår er at ingen skal bli alvorlig skadet eller miste livet i en ny Volvo etter 2020.

Vi skal realisere denne visjonen ved å utnytte vår verdensledende ekspertise, og kontinuerlig utvikle nyskapende sikkerhetsløsninger til biler.

Kundeopplevelse

Vi er en menneskesentrert bilprodusent som er oppriktig interessert i å forstå kundenes hverdag, behov og ønsker. Det handler om å vise at kundene kan stole på oss som bilprodusent, og at vi beskytter det som betyr mest for dem, ved å tilby nyskapende og bærekraftige løsninger på flere områder.

FORPLIKTELSE

CleanZone

Målet vårt er å tilby kundene vår en høy grad av velvære ved å tilby bransjeledende løsninger og materialer som sikrer ren luft. Denne forpliktelsen skal vi oppfylle gjennom nyskapninger innenfor filtre og materialer, samt skaffe visualiseringsverktøy for å styrke kundeopplevelsen.

OMTANKE