nullvisjonen

Drevet av å redde liv

Sikkerhet i trafikken ligger i bunn av alt vi gjør hos Volvo. Våre grunnleggere sa: "Biler kjøres av mennesker. Derfor er sikkerhet det grunnleggende i alt vi gjør hos Volvo." Disse verdiene forblir intakt, og i 2008 satte vi vår visjon om at fra 2020 skal ingen omkomme eller bli alvorlig skadet i en ny Volvo.

Dedikert til sikkerhet - historien om Volvo

Å beskytte mennesker og å gjøre menneskers liv bedre har vært og vil alltid være en del av Volvo Cars sitt DNA. Det neste steget i vår reise er 2020-visjonen.

Sikring av vår fremtid

Hos Volvo Cars  kan vi ikke akseptere at globalt dør 1,3 millioner mennesker hvert år i trafikkulykker. 2020-visjonen er vår måte å skape mer bærekraftig personlig transport. Det er et sentralt element i vårt rammeverk om bærekraft som skisserer hvordan selskapet beskytter mennesker og verden rundt oss, både nå og i fremtiden.
Les mer