VILKÅR

  for forlengelse av Volvo On Call-abonnement

 1. DISSE BETINGELSER
 2. Dette er de Vilkår som gjelder for Din online forlengelse av Ditt Volvo On Call-abonnement via Vår Nettside.

  Vennligst les disse Vilkår grundig før Du sender inn Din bestilling. Ved å krysse av i rubrikken for Din godkjenning av disse Vilkår, bekrefter Du at Du aksepterer og forstår disse Vilkår og samtykker i å være bundet av dem. Dersom Du ikke aksepterer disse Vilkårene, vil Du ikke være i stand til å foreta Din bestilling.

  Vi har forsøkt å gjøre disse Vilkår enkle å forstå. Dersom Du likevel er usikker på noen av avsnittene er våre medarbeidere her for å hjelpe Deg med alle spørsmål Du måtte ha. Hvis Du har spørsmål om disse Vilkår, ønsker en kopi av disse Vilkår, eller ikke aksepterer dem, bes Du kontakte Oss. Våre kontaktdetaljer er som følger:

  Vi reserverer retten til når som helst å endre disse Vilkår uten forhåndsvarsel.

 3. DEFINISJONER
 4. For å gjøre disse Vilkår enkle å lese, har Vi definert noen av ordene. Hvis et ord begynner med stor bokstav, betyr det at ordet er definert. En opplisting av de definerte ordene gis nedenfor:

  "Kontrakt" betyr enhver kontrakt mellom Deg og Oss om forlengelse av Ditt Volvo On Call abonnement som inneholder disse Vilkår.

  "Vilkår" betyr disse vilkår, sammen med vår personvernklausul, se punkt 5 nedenfor.

  "Vi"/"Vår"/"Oss" betyr Volvo Car Corporation, et selskap registrert i Sverige (registreringsnummer: 556074-3089) og med registrert adresse SE-405 31 Gøteborg, Sverige.

  "Nettside" betyr qaoxp.volvocars.com/no og

  "Du"/"Deg"/"Din"/"Dine"/"Ditt " betyr Deg som Vår kunde.

 5. BESTILLINGSPROSESS
 6. Vår online-prosess vil veilede Deg gjennom trinnene som du må gjennom for å foreta Din bestilling. Prosessen lar Deg sjekke og rette eventuelle feil før Du foretar bestillingen. Ta Deg tid til å lese og kontrollere bestillingen Din på hvert trinn gjennom bestillingsprosessen.

 7. PRISER
 8. Alle oppgitte priser på Nettsiden er Euro (€, EUR).

 9. PERSONVERNKLAUSUL
 10. Vi er ansvarlige for de personopplysninger som behandles i forbindelse med Din bestilling. All behandling skjer i henhold til gjeldende lovgiving for behandling av personopplysninger og Vår Personvernklausul, som er tilgjengelig på qaoxp.volvocars.com/no/footer/privacy.

  Herved bekrefter og aksepterer Du at Dine personopplysninger behandles av Oss i tillegg til Volvo Car Norway AS, et norsk selskap med registreringsnummer 958 684 975, med adressen Snarøyveien 32, 1364 Fornebu. Med mindre Du samtykker i å bli kontaktet av Oss av annen grunn, vil Dine personopplysninger kun bli behandlet av Oss og våre samarbeidspartnere for å kunne oppfylle Våre kontraktsmessige forpliktelser overfor Deg i henhold til Kontrakten eller ved behandlingen av Din bestilling.

 11. COOKIES
 12. Cookies er små tekstfiler som lagres på Din enhet når Du besøker en nettside. De hjelper oss til å forbedre Din brukeropplevelse på nettsiden og til å gjøre bestillingsprosessen så enkel som mulig. Ved å bruke nettsiden, aksepterer Du Vår bruk av cookies. Du kan lese mer om de cookies Vi bruker her: qaoxp.volvocars.com/no/footer/cookies.

 13. DIN KONTRAKT MED OSS
 14. I dette punkt 7 angis hvordan en bindende Kontrakt inngås mellom Deg og Oss.

  For å forlenge Ditt Volvo On Call-abonnement på nettsiden, må Du gjennomføre bestillingsprosessen online og betale prisen for forlengelsen.

  Ved fullføring av Din bestilling (dvs. når Du har klikket på "betal nå"-knappen ved slutten av utsjekkingsprosessen), vises en ordrebekreftelse på skjermen. Vi vil også sende Deg en e-post med kvittering/faktura som inneholder informasjon om Din bestilling, samt en unik bestillings-ID som Du må angi ved alle etterfølgende spørsmål eller korrespondanse vedrørende Din bestilling. Alternativt kan Vi kontakte Deg for å informere om at Vi ikke aksepterer Din bestilling. Dette vil typisk skje av en av følgende årsaker:

  • (i) Vi kan ikke godkjenne Din betaling; eller

  • (ii) Du har ikke et aktuelt Volvo On Call-abonnement å forlenge.

  En Kontrakt er bare inngått når Vi har akseptert Din bestilling i henhold til punkt 7.3.

  Denne Kontrakten gjelder en forlengelse av Volvo On Call-abonnementet for Din Volvo og kan ikke overføres til noen annen bil. Volvo On Call-abonnementet følger således Din bil og Du har ikke rett til refusjon dersom Du velger å selge bilen Din i løpet av forlengelsesperioden.

 15. BETALING
 16. Forlengelsen av Ditt Volvo On Call-abonnement bestilles og betales online. Beløpet kan kun betales med kredittkort eller debetkort (Visa eller MasterCard) via Vårt sikre online betalingssystem. Vi bruker Worldline for betalingstjenester over internett, og Du aksepterer at Worldline håndterer betalingstransaksjonen og Dine kortopplysninger og eventuell annen informasjon som er nødvendig for at denne betalingstransaksjonen skal utføres av Worldline (herunder til å forhindre svindel). Worldline er autorisert av banker og kortutstedere for sikker utføring av betalingstransaksjoner. All kommunikasjon mellom Vår Nettside og Din bank håndteres av Worldline og krypteres via Secure Sockets Layer (“SSL”).

 17. AKTIVERING
 18. Forlengelsen av Ditt Volvo On Call-abonnement vil bli automatisk aktivert gjennom Våre systemer når Kontrakten er inngått og Ditt gjeldende abonnement har utløpt.

 19. ANGRERETT
 20. Dersom Du er en forbruker, kan Du kansellere Din Kontrakt innen 14 dager uten å gi noen begrunnelse. angrerettssperioden vil utløpe 14 dager fra den dagen da Du første gang brukte tjenesten etter å ha foretatt Din bestilling.

  For å utøve Din rett til angrerett, må Du informere Oss gjennom bruk av den informasjonen som fremgår av punkt 1.3) om Din beslutning om å kansellere Kontrakten. Du kan gjøre dette på følgende måter:

  • (i) Den enkleste måten er å kontakte Vårt kundesenter per telefon eller epost (slik det er angitt i ovenstående punkt 1.3) og kansellere Din Kontrakt. Hvis Du sender Oss en epost, bes du inkludere detaljer om Din bestilling (inkludert ordrenummer). Hvis Du benytter Deg av dette alternativet, vil Din angrerett bli effektuert den datoen du sender Oss e-posten eller ringer Oss for å kansellere Din Kontrakt. Vi vil bekrefte mottak av slik melding om at Du vil trekke deg fra Kontraken med e-post.

  • (ii) Du kan også sende melding om at du vil trekke deg fra Kontrakten i posten til vår registrerte adresse (angitt i punkt 1.3 ovenfor). Hvis du sender oss Din melding om angrerett via post, vil Din angrerett bli effektuert den dagen du postlegger angrerettsskjemaet eller brevet til oss. Hvis du bruker denne metoden, vil Vi sende Deg en e-post som bekrefter at Vi har mottatt Din melding.

  • (iii) Det er utarbeidet en mal for angrerettsskjema for utmelding som er inntatt i vedlegg til disse Vilkår som kan (men ikke må) brukes for å trekke deg fra Din Kontrakt.

  For å møte siste frist for trekke deg fra Kontrakten, er det tilstrekkelig at Du sender Din melding om angrerett før angrerettsperioden har utløpt. Hvis Du sender Oss melding om at du vil trekke deg fra Kontrakten i posten, anbefaler vi Deg å ta vare på bevis for postleggingen.

  Hvis Du beslutter å trekke deg fra Kontrakten, vil Vi uten unødvendig forsinkelse tilbakebetale til Deg alle betalinger som Vi har mottatt fra Deg i forbindelse med Kontrakten. Vi kan, imidlertid, gjøre et rimelig fratrekk i tilbakebetalingen for den perioden som det forlengede Volvo On Call-abonnementet har vært virksomt.

  Vi vil foreta tilbakebetaling ved bruk av samme betalingsmetode som Du brukte i den opprinnelige transaksjonen. Du vil ikke bli pålagt noen gebyr som følge av tilbakebetalingen.

  Ikke noe i disse Vilkår vil påvirke Dine lovfestede rettigheter, verken når det gjelder Din rett til å trekke deg fra Kontrakten eller på annen måte.

 21. BEGRENSNINGER I VÅRT ANSVAR
 22. Disse Vilkår begrenser ikke Vårt ansvar (hvis slikt eksisterer) for:

  • (i) dødsfall eller personskade som skyldes Vår uaktsomhet.

  • (ii) bedrageri eller bedragersk uriktige opplysninger; eller

  • (iii) ethvert forhold som ville være ulovlig for Oss å fraskrive eller forsøke å fraskrive Vårt ansvar for.

  Vi er kun ansvarlig overfor Deg for tap som Du lider som direkte resultat av Vårt brudd på disse Vilkår og som med rimelighet kan forutses.

 23. DIVERSE
 24. Kontrakten er underlagt norsk rett. Vi vil alltid opptre i henhold til lokale, ufravikelige regler, og hvis det er motstrid mellom lokale ufravikelige regler som gjelder Vår og Din Kontrakt og bestemmelsene i disse Vilkår, vil de ufravikelige, lokale regler gjelde.

  Ethvert søksmål må anlegges for en domstol i Norge.

  Vi kan overføre enhver av Våre rettigheter etter Kontrakten til enhver person, eller be enhver person om å oppfylle enhver del av den så lenge utførelsen av Kontrakten ikke påvirkes.

  Kun Du og Vi har alle rettigheter i henhold til Kontrakten. Ingen andre personer skal ha noen rettigheter i henhold til Kontrakten. Du har ikke anledning til å overføre noen av Dine rettigheter i kontrakten til noen annen person.

  Du er ikke berettiget til, uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, å bruke Våre (lisensierte eller eide) varemerker eller immaterielle eiendeler.

APPENDIX

Eksempel angrerettsskjema

(Fyll ut og returner dette skjemaet kun hvis Du ønsker å trekke Deg fra Kontrakten)

Til:

 • Volvo Cars Norway
 • Postboks 540
 • 1327 Lysaker

Jeg/Vi underretter herved om at Jeg/Vi ønsker å gå fra min/vår Kontrakt for følgende produkter:

Bestilt:

Kundens navn:

Kundens adresse:

Kundens signatur (kun hvis dette skjemaet meldes på papir):

Dato: