Sikre deg og dine for en rimelig penge

Volvo MasterCard ID-forsikring

Skaff deg en spesialdesignet ID-forsikring som dekker deg mot uforutsette hendelser. Forsikringen er den mest komplette i markedet, og er et utmerket supplement til for eksempel reise- og innboforsikringen din.

ID-forsikringen vår gir deg følgende fordeler

• Forsikringen dekker deg selv, ektefelle/samboer samt familie (hjemmeboende barn under 25 år) for kr 69 per måned.
• Tilgang til et unikt servicekonsept dersom uhellet er ute. Vårt spesialistpanel vil guide deg gjennom opprydningsprosessen.
• Kr 0 i egenandel.

• Spesialtilpasset kombinasjon av dekninger – dekker både utgifter ved ID-tyveri, web clean-up ved ID-misbruk på nett og uforutsette hendelser i hverdagen, som tap av nøkler og papirer, tyveri av veske og dokumentmappe, samt feilfylling av drivstoff og rens av bilens interiør ved uhell i bilen etc.
• Du er dekket 24 timer i døgnet – både hjemme og på reise.Innhold Dekninger
Assistanse og bistand gjennom oppryddingsprosessen dersom du blir utsatt for ID-tyveri Ja
Juridisk bistand ved ID-tyveri
Innenfor forsikringssummen dekkes tapt inntekt som følge av nødvendig fri fra fast arbeid med inntil
Kr. 1.500.000
Kr. 30.000
ID misbruk på nett Ubegrenset
Verdipapirforsikring kr 10.000
Ransforsikring ved uttak fra minibank kr 10.000
Veske/lommebok/dokumentmappe med innhold
samt innhold i veske inntil
kr 5.000
kr 5.000
Misbruk av SIM-kort etter tyveri av telefon kr 10.000
Egenandel ved misbruk av kredittkort kr 5.000
Sykehusinnleggelse som følge av en ulykke kr 500 pr. dag i intill 100 dager
Feilfylling kr. 10 000 per hendelse og per år
Nøkkelforsikring kr. 10 000 per hendelse og per år
Rens av bilens interiør kr. 10 000 per hendelse og per år
Bagasje kr. 10 000 per hendelse og per år
 

Bestille ID-forsikring kan du gjøre ved å ringe oss på telefon 21 01 53 50.

Codan Forsikring NUF, Postboks 523
Skøyen, 0214 Oslo, telefon: 67 22 42 22
e-post: kort@codanforsikring.no