Volvo Mastercard Betalingsforsikring


Sykdom og arbeidsledighet kan ramme hvem som helst, når som helst. Med en betalingsforsikring kan du få hjelp til å betale fakturaene på kredittkortet.

Forsikringen dekker

• Betalingsforsikringen kan dekke det utestående beløpet du har på din faktura, samt innfri utestående beløp ved kritisk sykdom og dødsfall.
• Premien belastes på månedlig basis og rapporteres på hver faktura (påslaget er ikke fradragsberettiget).
• Forsikringen kan tegnes hvis du er hovedkortinnehaver og er mellom 18 og 63 år (gjelder frem til den måneden du fyller 65 år).

• Dekning ved ufrivillig arbeidsledighet, permittering og sykmelding utover 30 dager.
• Ved arbeidsledighet og sykmelding kan opptil kr 100 000 utbetales per skadetilfelle.
• Engangserstatning på opptil kr 100 000 kan utbetales ved kritisk sykdom/dødsfall.
• Hvis du har mer enn ett kort og betalingsforsikring er koblet til flere av disse, utbetales maksimalt kr 300 000.

Betalingsforsikring koster 0,85 % av din utestående saldo pr. måned. Det vil si 8,50 kr. per 1.000 kr. du har brukt på kortet. Premien blir belastet din månedlige faktura.

*) Se link under for nøyaktige tegnings- og dekningsbetingelser.

 

Vilkår for Betalingsforsikring (pdf) Forkjøpsinformasjon (pdf) Angrerettskjema (pdf)

Søk direkte i "Mitt kort"

Meld skade

Spørsmål og svar

 • Her kan du finne svar på de hyppigste spørsmålene omkring Betalingsforsikring. Hvis du ikke finner svar, er du velkommen til å kontakte kundeservice på telefon 21 01 53 50 eller via e-post forsikring@sebkort.no.
 • Hva koster betalingsforsikring?

  Prisen for betalingsforsikring er 0,85 % av den utestående saldoen på din månedlige faktura. Beløpet fastsettes hver måned og betales via fakturaen. Det er kun du som hovedkortinnehaver, som er forsikret mot ufrivillig arbeidsledighet, sykdom og død.

 • Hvor ofte skal jeg betale forsikringspremien?

  Forsikringspremien skal betales en gang i måneden sammen med den månedlige fakturaen fra Volvo Mastercard. Forsikringspremien er ikke fradragsberettiget.

 • Er det en selvrisikoperiode?

  Ja, det er det. Hvis du blir arbeidsledig eller syk, dekker forsikringen første gang når du har vært arbeidsledig/syk i mer enn 30 sammenhengende dager.

 • Hvem kan få dekning mot ufrivillig arbeidsledighet?

  Det er kun lønnsmottakere, som kan få dekning ved ufrivillig arbeidsledighet. Selvstendig næringsdrivende kan godt tegne forsikringen, men har da en dekning ved sykehusinnleggelse, isteden for arbeidsledighet. Dekning for arbeidsuførhet (sykemelding), kritisk sykdom og tap av liv gjelder for alle.

 • Må jeg være bosatt i Norge for å få betalingsforsikring?

  Du må ha din faste arbeidsplass i Norge, Sverige eller Danmark for å være dekket av betalingsforsikringen. Hvis du blir arbeidsledig, er det et krav at du bor i Norge, er registrert hos NAV og er til disposisjon for arbeidsmarkedet, for at dekningen skal gjelde.

 • Når kan man ha kjennskap til sykdom ved tegning av betalingsforsikring?

  Hvis du lider av en sykdom/har fått en skade på det tidspunktet hvor du tegner Betalingsforsikring, vil arbeidsuførhet ikke bli dekket av forsikringen. Hvis sykdommen er konstatert på tegningstidspunket og man senere dør av sykdommen, kommer erstatningen heller ikke til utbetaling.

 • Kan jeg få betalingsforsikring, hvis jeg er ansatt som vikar?

  Nei, det kan du dessverre ikke. Som vikar har man akseptert å være ansatt i en begrenset periode, og da løper risikoen for å stå uten jobb.

 • Har jeg angrerett på forsikringstegningen?

  Ja, du har 30 dagers angrefrist fra det tidspunktet du mottar polisen. Det er bare å ringe til vår kundeservice for Volvo Mastercard, så annullerer vi forsikringen, og tilbakebetaler eventuelt betalt premie.