Informasjon om bruk av personopplysninger i forbindelse med søknad om jobb i Volvo Car Norway AS

Behandlingsansvarlig

Volvo Car Norway AS, Snarøyveien 32, 1364 Fornebu (i det følgende omtalt som «VCN», «vi», «oss», «vår» og «våre») vil være behandlingsansvarlig for de personopplysninger du gir i forbindelse med søknad om jobb i VCN. Personopplysningene vil bli behandlet slik det er beskrevet nedenfor.

Formål med og juridisk grunnlag for behandlingen

Vi behandler de personopplysninger du gir oss i forbindelse med innlevering av dette skjema, f.eks. navn, kontaktinformasjon og andre personopplysninger som fremgår av din søknad med vedlegg.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger, er å saksbehandle og vurdere din søknad om mulig ansettelse, både i den stilling du søker på og i forbindelse med andre mulige ledige stillinger i VCN eller i andre selskaper i Volvo-konsernet. Det juridiske grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger, er at slik behandling er nødvendig og berettiget i forbindelse med å ansette noen i stillingen. Det rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger i forbindelse med andre mulige stillinger, er ditt samtykke som du eventuelt må gi ved å krysse av i samtykkeboksen nedenfor («Gjør min profil synlig») før du sender inn dette skjema. Dersom du ikke ønsker å gi slikt samtykke, vil vi ikke kunne behandle din søknad i forbindelse med andre mulige stillinger enn den du har søkt på. Vi minner om at du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger. Beskjed om slik tilbaketrekking gir til kundesenter@volvocars.com

Videreformidling av personopplysninger

 Dine personopplysninger vil bli videreformidlet til og behandlet av andre selskaper i Volvo-konsernet. Ved eventuell overføring til selskaper som er hjemmehørende utenfor EU/EØS-området, vil slik overføring av personopplysninger skje på grunnlag av avtaler som oppfyller EUs krav til avtaler for slik overføring. 

Oppbevaringstid

Vi vil oppbevare dine personopplysninger i en periode på to (2) år etter at den stilling du søkte på ble besatt.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om kopi av de personopplysninger vi lagrer om deg. Det er viktig for oss at de opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Vi vil derfor gjerne ha beskjed dersom noen av de opplysningene vi har, skulle være unøyaktige eller uriktige. Du kan kreve at vi sletter dine personopplysninger, at vi avstår fra å benytte personopplysningene eller begrenser vår behandling av disse. Du kan også kreve å motta de personopplysninger vi har mottatt fra deg i ett vanlig format og at disse overføres til en ny behandlingsansvarlig. Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende regler, kan du innlevere klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker mer informasjon om dine rettigheter, kan du sende en epost til kundesenter@volvocars.com. Du kan også ta kontakt med vårt globale personvernombud på epostadresse: globdpo@volvocars.com eller per brev til Volvo Car Corporation, HB32, 405 31, Gøteborg, Sverige, attn: Personvernombudet. behandler dine personopplysninger i strid med gjeldende regler, kan du innlevere klage til Datatilsynet.

Gjør min profil synlig

Jeg samtykker i at mine personopplysninger også kan behandles av VCN og andre selskaper i Volvo-konsernet i forbindelse med mulig ansettelse i andre stillinger i Volvo-konsernet enn den eller de stilling(er) jeg har søkt på.