Personvernerklæring - Kjøp av Volvo-produkter på Volvocars.com

 

Behandlingsansvarlig

Volvo Car Norway AS (i det følgende omtalt som «VCN», «vi», «oss», «vår» og «våre») med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, vil være behandlingsansvarlig for de personopplysninger du gir. Personopplysningene vil bli behandlet slik det er beskrevet nedenfor.

Formålet med og juridisk grunnlag for behandlingen

Vi behandler de personopplysninger som du gir i forbindelse med ditt kjøp av Volvo-produkter på vår nettside. Formålet med vår behandling er å organisere og gjennomføre vår leveranse (fra kjøp til levering), herunder nødvendig kontakt med myndighetene vedrørende bilen, administrasjon av av forespørsler om tilknyttede  tjenester, oppfølging for å sikre at du blir tilfreds med leveransen og for å informere om oppdatering og nyheter relatert til det produkt du har kjøpt. Dersom du søker om finansiering av kjøpet, vil vi også behandle informasjon om søknadens status. Vi vil også behandle mottatt personopplysninger for statistikkformål, forskning og utvikling samt for å kunne ha kontakt med deg i forbindelse med eventuelle tilbakekallkampanjer og i andre spørsmål vedrørende produktet. Vi vil dessuten behandle dine personopplysninger for å ha oversikt over din kundehistorikk hos oss og forbedre din kundeopplevelse.

Det rettslige grunnlag for vår behandling av personopplysninger for å organisere vår leveranse, administrasjon av forespørsel om tilknyttede tjenester, oppfølging av leveransen samt status for din eventuelle finansieringssøknad er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg. Det rettslige grunnlag for vår behandling av dine personopplysninger for å følge opp din tilfredshet som kunde, informere om oppdateringer og nyheter knyttet til produktene, for statistikkformål, forskning og utvikling, for å kunne ha kontakt med deg i forbindelse med eventuelle tilbakekallkampanjer og i andre spørsmål vedrørende produktet samt å ha oversikt over din kundehistorikk hos oss, er at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til vår berettigede interesse. Grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med tilbakekallinger, er at slik behandling er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser.

Vi vil også behandle dine personopplysninger for markedsføringsformål. I tillegg til å behandle personopplysningene for å kunne sende deg markedsføringsmateriale, vil vi behandle din eventuelle respons på og aktivitet knyttet til den digitale markedsføring som du mottar samt din kjøpshistorikk for å kunne levere relevant og god markedsføring samt for statistiske formål. Dine personopplysninger vil i denne sammenheng bli benyttet ved utarbeidelse av nettprofiler som kan bidra til å forbedre vår markedsføring.

Hvis du har samtykket til at vi kan bruke informasjonskapsler («cookies»), kan vi kombinere dine personopplysninger med informasjon om din bruk av våre nettsider. Det rettslige grunnlag for vår behandling av dine personopplysninger for markedsføringsformål, herunder vår behandling for å kunne levere relevant markedsføring av høy kvalitet samt vår utarbeidelse av nettprofiler, er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke til vår behandling av personopplysninger for markedsføringsformål.

Slik tilbaketrekking registreres her

Videreformidling av personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli videreformidlet til og behandlet også av den utvalgte forhandler, andre selskaper i Volvo-konsernet samt våre samarbeidspartnere for de formål som er angitt over. Dine personopplysninger vil dessuten bli gitt til og behandlet av Volvo Car Corporation (et svensk selskap med registreringsnummer 556074-3089). Dersom vi overfører personopplysninger til samarbeidspartnere utenfor EØS-området, vil dette skje på grunnlag av avtaler som oppfyller EUs krav til avtaler om slik overføring.

Oppbevaringstid

Vi vil lagre dine personopplysninger i inntil fire (4) år etter at du ikke lenger er registrert som eier eller fører av et Volvo-kjøretøy. I forbindelse med kjøp av andre produkter enn bil, vil vi beholde dine personopplysninger i inntil tolv (12) måneder etter kjøpet.

Dersom du gir beskjed om at du ikke ønsker ytterligere markedsføringsmateriale fra oss, vil vi beholde dine personopplysninger i inntil tolv (12) måneder etter mottak av slik beskjed.

Dine rettigheter

Ytterligere opplysninger om dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysninger finner du her.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å inngi klage, kan du kontakte vårt globale personvernombud på følgende epostadresse: globdpo@volvocars.com eller per brev til Volvo Car Corporation, HB32, 405 31 Gøteborg, Sverige, attn. Personvernombudet.