Kåret som det mest bærekraftige bilmerke

Tesla dyttes ned på andreplass i den store årlige undersøkelsen om bærekraft. Volvos mål er at alle biler som selges i Norge er elektriske innen 2025.

Sustainable Brand Index er Europas største uavhengige merkevarestudie om bærekraft. Undersøkelsen så dagens lys i 2011 og har vært gjennomført årlig i Norge siden 2013.

            

I 2022-studien rangerte forbrukerne 265 merkevarer i 25 forskjellige bransjer etter hvordan de oppfattet at merkene presterer innenfor de 17 globale bærekraftsmålene. Mens Volvo endte på tredjeplass i fjorårets undersøkelse, overtar merket i år posisjonen som Norges mest bærekraftige bilmerke, med Tesla og Toyota på henholdsvis andre- og tredjeplass.

            

Mens Volvo endte på tredjeplass i fjorårets undersøkelse, overtar merket i år posisjonen som Norges mest bærekraftige bilmerke, med Tesla og Toyota på henholdsvis andre- og tredjeplass.

            

– Dette er en veldig hyggelig anerkjennelse fra norske forbrukere og en bekreftelse på at vi når fram med vår satsing på bærekraft, sier Rita Kristin Broch, administrerende direktør i Volvo Car Norway AS, og legger til:

            

– Bærekraft er på lik linje med sikkerhet svært viktig for oss, og vi tar grep på tvers av selskapet for å sikre at vi blir en mer bærekraftig virksomhet.

Klima og likestilling

I år er det 35 år siden Gro Harlem Brundtland lanserte begrepet “bærekraft” som leder for FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling. Men hva betyr egentlig bærekraft? FNs egen definisjon av begrepet formuleres slik på organisasjonens hjemmeside: «En utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». Bærekraftsmålene omfatter alt fra utdanning, likestilling og fattigdom til klima, fred og livet i havet.

             

– Volvo har en bred tilnærming til bærekraft og har de senere årene lansert flere større satsinger. Vi jobber med en ambisiøs klimasatsing der målet er å være klimanøytrale innen 2040, sier Rita Kristin Broch.

             

– Vi har i tillegg lansert konkrete tiltak for å fremme likestilling, blant annet en bransjeledende lønnet foreldrepermisjon som er standard for alle Volvo-medarbeidere over hele verden, forteller hun.

Fikk toppkarakter

I februar i år mottok Volvo Cars for fjerde år på rad den høyeste karakteren for sin bærekraftssating fra EcoVadis, en ledende leverandør av bærekraftsvurderinger.

            

– Vi har besluttet å redusere karbonavtrykket i Volvo-bilenes livssyklus med 40 prosent per bil mellom 2018 og 2025. I tillegg jobber vi for å redusere Co2-utslippet i den globale leverandørkjeden med 25 prosent innen 2025, sier Rita Kristin Broch. Innen 2025 skal andelen resirkulert plast som brukes i nye Volvo-biler være på 25 prosent, samt at karbonutslippet som genereres av selskapets øvrige operasjoner, for eksempel gjennom produksjon og logistikk, reduseres med 25 prosent.

            

I tillegg til et stadig økende fokus på bærekraft står sikkerhet fortsatt i sentrum for Volvo, sier Broch. – Vår visjon om at ingen skal miste livet eller bli alvorlig skadd i en ny Volvo, er resultatet av et engasjement for å redde liv som har blitt ført videre fra generasjon til generasjon i Volvo – helt siden starten i 1927.