Artikkelversjon 2022.129.0

Personvernerklæring - Kundestøtte

Gjelder fra:

Publisert:

Dette dokumentet beskriver hvordan Volvo Cars (som beskrevet nedenfor) behandler dine personopplysninger når du kontakter og kommuniserer med vår kundestøttetjeneste (heretter kalt "Kundestøttespørsmål").

Du finner nedenfor:

 1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger;
 2. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor;
 3. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger;
 4. Hvem vi deler dine personopplysninger med;
 5. Hvilke rettigheter du har i forhold til databehandlingen vi utfører;
 6. Hvordan kontakte oss;
 7. Endringer i vår Personvernerklæring.

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger

Den ansvarlige enheten for behandling av personopplysninger i forbindelse med Kundestøtte er Volvo Car Norway AS, et norsk selskap med organisasjonsnummer 958 684 975, og Care by Volvo Car Norway AS, et norsk selskap med organisasjonsnummer 921 689 101, begge med registrert adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge. Både Volvo Car Norway AS og Care by Volvo Car Norway AS er heretter kalt "Volvo Cars", "vi" eller "oss".

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Kundestøttespørsmål involverer behandlingen av følgende kategorier av personopplysninger:

 1. For å behandle problemet som du kontakter oss om via Internett, app, telefonsenter eller andre kanaler, administrerer vi ditt spørsmål og gir deg relevant støtte. Vi besvarer for eksempel spørsmål som er relatert til Volvo Cars' produkter og tjenester eller for å håndtere klager. I denne forbindelse behandler vi din kontaktinformasjon, kundeinformasjon, bilrelatert informasjon, saksinformasjon, og dersom du spør om et Care by Volvo-abonnement, økonomisk informasjon relatert til abonnementet. Behandlingsgrunnlaget for databehandlingen er vår berettigede interesse i å behandle dit ærend (Art. 6.1.f) GDPR).
 2. Hvis du tar kontakt med oss og har akseptert å delta i en undersøkelse, behandler vi også opplysninger med formål å gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser. Målet med aktiviteten er å generere og analysere kundetilbakemeldinger som gjelder våre produkter, tjenester, merke og kommunikasjoner. I denne forbindelse behandler vi fornavn og etternavn, telefonnummer og dine svar på våre spørsmål. Behandlingsgrunnlaget for databehandlingen er ditt samtykke ((Art. 6.1.a) GDPR).
 3. Hvis du ennå ikke er kunde hos Volvo Cars, behandler vi også dine personopplysninger med formål å administrere potensielle kunder, dvs. håndtering av interessene til potensielle kunder. Det betyr at vi registrerer deg i våre systemer som en person som er interessert i våre produkter og/eller tjenester. I denne forbindelse behandler vi ditt navn, valgt kontaktmetode (telefon, e-post eller chat), kontaktinformasjon, anbefalt eller foretrukket forhandler og spesielle interesser med hensyn til våre produkter og tjenester. Behandlingsgrunnlaget for databehandlingen er vår berettigede interesse ((Art. 6.1.f) GDPR).

3. Hvor lenge vi beholder dine opplysninger

Opplysninger som behandles for administrasjon av saker og potensielle kunder, beholdes i 12 måneder. Hvis det er behov for saksrelaterte opplysninger for å utøve eller forsvare juridiske krav, oppbevarer vi slike opplysninger i 36 måneder. Svaropplysninger ved kundetilfredshetsundersøkelser beholdes i 6 måneder.

4. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi vil dele dine personopplysninger med følgende kategorier av tredjeparter, på et trenger-å-vite-grunnlag:

 • Våre behandlere som støtter våre aktiviteter generelt, som f.eks. leverandører av IT-løsninger,
 • Våre behandlere som støtter Kundestøttespørsmål, som er begrenset av kontrakt i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester for oss i samsvar med hver enkelt behandlingsavtale som er etablert.

5. Dine rettigheter i forhold til databehandlingen utfører vi

Du har spesifikke lovfestede rettigheter gitt av General Data Protection Regulation (GDPR) vedrørende personopplysninger som vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake samtykket eller protestere på vår behandling av dine opplysninger, få tilgang til opplysninger vi lagrer om deg, be om retting eller begrensing av opplysninger, be om at opplysningene overføres til annen enhet, be om at vi sletter dine opplysninger og du kan også sende inn klage til Datatilsynet.

Informasjoner om dine rettigheter - hva de betyr, når og hvordan du kan utøve disse - finnes i vår Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder.

6. Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter, ber vi deg bruke webskjemaet som omtales ovenfor. Hvis du har andre spørsmål vedrørende saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger, kan du kontakte oss under følgende kontaktdetaljer:

Volvo Car Norway AS

Postadresse: Volvo Car Norway AS, Postboks 540, 1327 Lysaker, Norge

E-postadresse:

Care by Volvo Car Norway AS

Postadresse: Care by Volvo Car Norway AS, Postboks 540, 1327 Lysaker, Norge

E-postadresse:

7. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre vår personvernpraksis og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Av denne grunn oppfordrer vi deg til å referere til denne personvernerklæringen fortløpende. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra den datoen som fremgår øverst i dokumentet. Vi vil behandle dine personopplysninger på en måte som er i samsvar med personvernerklæringen de ble samlet inn under, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem annerledes.