Artikkelversjon 2021.121.0

Personvernerklæring - Rettigheter og forespørsler for registrerte

Gjelder fra:

Publisert:

Dette dokumentet beskriver hvordan Volvo Cars (som beskrevet nedenfor) behandler dine personopplysninger når du sender en forespørsel om rettigheter for en registrert (heretter kalt "DSRR") i en hvilken som helst form (e-post, telefon, nettform eller brev).

Du finner nedenfor:

 1. Hvem vi er;
 2. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor;
 3. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger;
 4. Hvem vi deler dine personopplysninger med;
 5. Hvilke rettigheter du har i forhold til databehandlingen vi utfører;
 6. Hvordan kontakte oss;
 7. Endringer i vår Personvernerklæring.

1. Hvem vi er

Den ansvarlige enheten for behandling av personopplysninger i forbindelse med DSRR er Volvo Car Corporation som har registrert adresse Assar Gabrielssons väg, 405 31 Göteborg, Sverige, med organisasjonsnummer 556074-3089, heretter kalt "Volvo Cars", "vi" eller "oss".

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

DSRR innbefatter behandling av følgende kategorier av personopplysninger:

 1. For å verifisere din identitet ved sending av en DSRR behandler vi dine personopplysninger. Behandlingsgrunnlaget for disse opplysningene er vår berettigede interesse for å sikre at vi gjennomfører tillatte og nøyaktige DSRR-er. Opplysningene vi behandler for verifiseringsformål avhenger av datatypen som DSRR berører. For opplysninger om:
  1. deg som kunde, behandler vi din e-post og/eller postadresse,
  2. din bil, behandler vi VIN-nummeret i det aktuelle kjøretøyet,
  3. opplysninger om digitale tjenester, behandler vi Volvo-ID-en (e-postadresse eller telefonnummer) som du brukte for å registrere slike tjenester.
 2. Når identiteten er verifisert, behandler vi ditt fulle navn, postadresse(r), e-postadresse(r) og VIN-nummer(e) for å administrere og besvare din forespørsel. Avhengig av hvilke rettigheter for registrerte som DSSR-en berører, består håndteringen av en slik forespørsel i å finne og samle inn de aktuelle opplysningene, endre eller slette dem, og samle inn all informasjon som angår handlingene som i følgebrevet som presenterer resultatet av prosessen for din analyse. Behandlingsgrunnlaget for denne databehandlingen er overholdelse av en juridisk forpliktelse hvor vi har ansvar (Art. 6(1)(c) GDPR).
 3. Videre behandler vi opplysninger som gjelder din sak, som for eksempel forespørseltype, relevant marked og varighet av saksbehandlingen for opprettelse av DSRR-relatert statistikk og forbedring av våre administrasjonsprosesser for DSRR. Behandlingsgrunnlaget for denne databehandlingen er vår berettigede interesse for å optimalisere våre DSRR-prosesser og prosedyrer (Art. 6(1)(f) GDPR).
 4. Vi behandler også opplysninger som gjelder din sak, som for eksempel forespørseltype, relevant marked og varighet av saksbehandlingen og andre saksrelaterte informasjoner basert på vår berettigede interesse for å dokumentere våre rutiner for interne og eksterne revisjonsformål (Art. 6(1)(f) GDPR).

3. Hvor lenge vi beholder dine opplysninger

Vi oppbevarer opplysningene som gjelder din DSRR, i tre (3) år. Hvis opplysningene gjelder en pågående klage eller rettstvist, beholdes opplysningene så lenge prosessen pågår.

4. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi vil dele dine personopplysninger med følgende kategorier av tredjeparter, på et trenger-å-vite-grunnlag:

 • Våre behandlere som støtter våre aktiviteter generelt, som f.eks. leverandører av IT-løsninger,
 • Våre behandlere som støtter levering av DSSR, som er begrenset av kontrakt i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester for oss i samsvar med hver enkelt behandlingsavtale som er etablert.
 • Andre tredjeparter:
  • Selskaper innenfor Volvo Car-gruppen (EØS) – for gjennomføring av DSSR hvis dine personopplysninger oppbevares av en annen juridisk person enn Volvo Car Corporation.

5. Dine rettigheter i forhold til databehandlingen utfører vi

Du har spesifikke lovfestede rettigheter gitt av General Data Protection Regulation (GDPR) vedrørende personopplysninger som vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake samtykket eller protestere på vår behandling av dine opplysninger, få tilgang til opplysninger vi lagrer om deg, be om retting eller begrensing av opplysninger, be om at opplysningene overføres til annen enhet, be om at vi sletter dine opplysninger og du kan også sende inn klage til Datatilsynet. Informasjoner om dine rettigheter - hva de betyr, når og hvordan du kan utøve disse - finnes i vår Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder.

6. Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter ber vi om at du bruker det aktuelle nettskjemaet som finnes i Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder, som er nevnt ovenfor. Hvis du har andre spørsmål vedrørende saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger, kan du kontakte oss under følgende kontaktdetaljer:

PERSONVERNOMBUD

Postadresse: Volvo Car Corporation, Attention: Datavernansvarlig, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sverige.

E-postadresse:

7. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre vår personvernpraksis og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Når vi gjør en vesentlig endring i denne erklæringen, og spesielt når denne erklæringen er avhengig av ditt samtykke, vil vi informere deg om endringene. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra den datoen som fremgår øverst i dokumentet.