Artikkelversjon 2021.244.0

Tillegg til personvernerklæring – Utbetaling av refusjon for strøm gjennom Volvo Cars-appen

Gjelder fra:

Publisert:

Dette dokumentet beskriver hvordan Volvo Cars (som definert nedenfor) behandler dine personopplysninger når du krever refusjon gjennom Volvo Cars-appen for strømkostnader i forbindelse med bruk av din Volvo-bil (heretter kalt "Refusjon for strømkostnader"). Dette dokumentet skal anses som et tillegg til den eksisterende Volvo Cars-appens Personvernerklæring.

1. Hvem vi er

Den ansvarlige enheten for behandling av personopplysninger i forbindelse med Refusjon av strømkostnader er Volvo Car Corporation som har registrert adresse Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, med organisasjonsnummer 556074-3089, heretter kalt "Volvo Cars", "vi" eller "oss".

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

For å kreve Refusjon for strømutgifter må du være den registrerte eieren av abonnementet. Når du krever refusjon gjennom Volvo Cars-appen, vil følgende kategorier av personopplysninger bli behandlet :

  1. For å verifisere at tilbudet om refusjon for strømutgifter gjelder deg, vil vi behandle din Volvo-ID og din bilidentifikator (VIN). Vi gjør dette basert på kontrakten du har underskrevet for å delta i Refusjon av strømkostnader-kampanjen (art. 6.1. b) GDPR).
  2. -For at vi skal kunne gjennomføre Refusjon av strømkostnader, trenger vi dine personopplysninger og bankkontoinformasjon (bankkontonummer, fullt navn og postadresse, identifikasjonsnummer for skatt), som vi vil bruke for å gjennomføre utbetalingen. Vi gjør dette basert på din kontrakt for Refusjon av strømkostnader med Volvo Cars (art. 6.1. b) GDPR).
  3. På grunn av våre juridiske forpliktelser til å overholde regnskapsregler og lovgivning for økonomisk rapportering oppbevarer vi dine personopplysninger og bankkontoinformasjon (bankkontonummer, fullt navn og postadresse, identifikasjonsnummer for skatt) og tidspunkt som gjelder Refusjon av strømkostnader i våre registre.

3. Hvor lenge vi beholder dine opplysninger

Følger tider for oppbevaring av data gjelder for vår behandling av personlig informasjon nevnt ovenfor:

Identifikatorer for person og bil oppbevares 500 dager fra datoen da du aksepterte tilbudet.

Dine personopplysninger og bankkontoinformasjon som gjelder utbetalingen, behandles inntil utbetalingen er gjennomført. For å overholde regnskapsregler og lovgivning for økonomisk rapportering oppbevarer vi utbetalingsopplysninger i 7 år.

4. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi vil dele dine personopplysninger med følgende kategorier av tredjeparter, på et trenger-å-vite-grunnlag:

  • Våre behandlere som støtter våre aktiviteter generelt, som f.eks. leverandører av IT-løsninger,
  • Våre kategorier av behandlere som støtter levering av Refusjon for strømkostnader, som er begrenset av kontrakt i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester for oss i samsvar med hver enkelt behandlingsavtale som er etablert:
  • Leverandør av fakturabehandling
  • Leverandør av tekniske tjenester