Artikkelversjon 2021.186.0

Personvernerklæring - Volvo ID

Gjelder fra:

Publisert:

Dette dokumentet beskriver hvordan Volvo Cars (som definert nedenfor) behandler dine personopplysninger når du oppretter og bruker en Volvo-ID for å få tilgang til tjenester innenfor Volvo Cars digitale økosystem (heretter kalt "Volvo-ID").

Du finner nedenfor:

 1. Hvem vi er;
 2. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor;
 3. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger;
 4. Hvem vi deler dine personopplysninger med;
 5. Dine rettigheter i forhold til databehandlingen utfører vi;
 6. Kontaktinformasjon;
 7. Endringer i vår Personvernerklæring

1. Hvem vi er

Den ansvarlige enheten for behandling av personopplysninger i forbindelse med opprettelse og bruk av din Volvo-ID er Volvo Car Corporation som har registrert adresse Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, med organisasjonsnummer 556074-3089, heretter kalt "Volvo Cars", "vi" eller "oss".

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Oppretting og bruk av din Volvo-ID, samt adgang til tjenester innenfor Volvo Cars digitale økosystem innebærer behandling av følgende kategorier av personopplysninger:

Vi samler inn dine identifikatorer (som f.eks. fornavn og etternavn, telefonnummer, foretrukket språk, land, e-postadresse og passord) for å opprette en konto hos oss, gi deg tilgang til Volvo Cars--tjenester som krever en Volvo-ID, og kommunisere med deg i forbindelse med din Volvo-ID. Behandlingsgrunnlaget for denne databehandlingen er å oppfylle kontrakten du har inngått med Volvo Cars ((art. 6.1.b) GDPR).

For å gi en oversikt over din Volvo-ID og dens tilknyttede tjenester på Volvo-ID-portalen, behandler vi din Volvo-ID, bilinformasjon (VIN, bildetaljer) og tjenester som er koblet til din Volvo-ID. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er den legitime interessen ((art. 6.1.f) GDPR) å presentere alle biler og tjenester som er knyttet til din Volvo-ID.

Vi behandler også personopplysninger for feilsøkingsformål, i forbindelse med opprettelse og bruk av din Volvo-ID, for å forbedre påliteligheten til produktet. Vi bruker her deler av din Volvo-ID (brukernavn og bruker-ID). Behandlingsgrunnlaget for dette er vår berettigede interesse ((art. 6.1.f) GDPR) for å sikre et stabilt og pålitelig produkt for deg.

3. Hvor lenge vi beholder dine opplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du har en registrert Volvo-ID. Hvis du sletter din Volvo-ID (noe du kan gjøre i Volvo-ID-portalen), vil Volvo-ID-en og de tilknyttede opplysningene bli slettet tretti (30) dager etter din forespørsel om sletting.

4. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Våre kategorier av behandlere som støtter levering av Volvo-ID er:

 • tjenesteleverandør for oppretting og autentisering av konto;
 • oppbevaring av data
 • distribusjon av e-poster og sms
 • leverandør av problemløsingstjenester

De er begrenset av kontrakt i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester for oss i samsvar med hver enkelt behandlingsavtale som er etablert. I noen av disse situasjonene involverer bruken av behandlere begrensede overføringer av personopplysninger utenfor EU. Vi har gjennomført tiltak slik at slike overføringer er begrenset til det minst mulige, og bare inneholder opplysninger som ikke kan identifisere deg direkte og som dermed utgjør svært liten fare ved uautorisert utlevering.

5. Dine rettigheter i forhold til databehandlingen utfører vi

Som registrert har du spesifikke lovfestede rettigheter gitt av General Data Protection Regulation (GDPR) vedrørende personopplysninger som vi behandler om deg. Dette er forklart kort nedenfor, og du kan utøve rettighetene ved å fylle ut det tiltenkte skjemaet som vises nedenfor.

 1. Rett til å trekke tilbake samtykke: Der hvor du har gitt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke som gjelder fremtidig bruk.
 2. Rett til tilgang til dine personopplysninger: Du kan be oss om informasjon om hvilken personlig informasjon vi oppbevarer om deg. Vi vil gi deg en kopi av din personlige informasjon på forespørsel. Hvis du ber om flere eksemplarer av din personlige informasjon, kan vi kreve et rimelig gebyr fra deg som vi beregner som administrative kostnader. Du har rett til informasjon om våre sikkerhetstiltak for overføring av dine personopplysninger til et land som er utenfor EU og EØS hvis du ber om at vi bekrefter om vi behandler dine personopplysninger eller ikke, og om vi overfører dine personopplysninger til et land som er utenfor EU og EØS.
 3. Rett til endring: Du kan motta rettelser på ukorrekt eller ufullstendig personlig informasjon om deg selv. Vi gjør rimelige anstrengelser for å holde personopplysninger i vår besittelse eller kontroll som brukes kontinuerlig, nøyaktig, fullstendig, aktuell og relevant, basert på den nyeste informasjonen som er tilgjengelig for oss.
 4. Rett til begrensning: Du kan motta fra oss en begrensning i behandling av din personlige informasjon, hvis:
  1. du bestrider nøyaktigheten av din personlige informasjon for den perioden vi trenger for å verifisere nøyaktigheten,
  2. behandlingen er ulovlig og du krever begrensning av behandlingen istedenfor sletting av din personlige informasjon,
  3. vi ikke lenger trenger dine personopplysninger til behandlingsformål, men du trenger dem for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav, eller
  4. du motsetter deg behandlingen mens vi verifiserer om våre berettigede grunner overstyrer dine.
 5. Rett til portabilitet: Du har rett til å motta din personlige informasjon som du har gitt oss, og, hvis det er teknisk mulig, kreve at vi overfører din personlige informasjon (som du har gitt oss) til en annen organisasjon, hvis:
  1. vi behandler din personlige informasjon på automatisk måte;
  2. vi baserer behandlingen av din personlige informasjon på ditt samtykke, eller vår behandling av dine personopplysninger er nødvendige for gjennomføring eller utførelse av en kontrakt som du er part i;
  3. dine personopplysninger leveres til oss av deg og
  4. din rett til portabilitet ikke på negativ måte påvirker rettighetene eller friheten til andre personer.
  Du har rett til å motta din personlige informasjon i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Din rett til å motta din personlige informasjon må ikke på negativ måte påvirke rettighetene eller friheten til andre personer. Din rett til å få din personlige informasjon overført fra oss til en annen organisasjon er en rettighet du har hvis slik overføring er teknisk gjennomførbar.
 6. Rett til å slette: Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene vi behandler om deg. Vi må etterkomme denne forespørselen hvis vi behandler dine personopplysninger, med mindre behandlingen er nødvendig:
  1. for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon;
  2. for å overholde et lovbestemt krav som krever behandling av lover i Unionen eller Medlemsstaten som vi er underlagt;
  3. for arkiveringsformål av offentlig interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål; eller
  4. for etablering, utøvelse eller forsvar av lovmessige krav.
 7. Rett til å protestere: Du kan når som helst innvende mot behandlingen av dine personopplysninger på grunn av din spesielle situasjon, forutsatt at behandlingen ikke er basert på ditt samtykke, men på våre berettigede interesser eller interesser fra en tredjepart. I dette tilfellet skal vi ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan vise til overbevisende berettigede grunner og en overordnet interesse for behandlingen eller for etablering, utøvelse eller forsvar av lovmessige krav. Hvis du protesterer mot behandlingen, ber vi spesifisere om du også ønsker sletting av din personlige informasjon, ellers vil vi kun begrense den. Du har også rett til å protestere til enhver tid, uansett årsak, på behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring (som inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring), hvis slik behandling var basert på våre berettigede interesser. Hvis markedsføringen var basert på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket (se ovenfor).
 8. Rett til å fremføre en klage: Du kan inngi en klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse eller til enhver annen databeskyttelsesmyndighet i EU. Vi vil imidlertid sette pris på om du først kontakter oss for å prøve å løse problemet ditt – du finner våre kontaktdetaljer nedenfor.

Du kan utøve dine rettigheter i forhold til oss ved å fylle ut dette skjemaet, som vil hjelpe oss med å behandle din forespørsel på korrekt måte. Skjemaet på nettet inneholder informasjonen vi trenger for å verifisere din identitet og se gjennom forespørselen. For forespørsler som sendes via telefon eller e-post vil du måtte gi oss tilstrekkelig informasjon slik at vi kan verifisere med rimelig sikkerhet at du er personen som vi har samlet inn personopplysninger for, og beskrive din forespørsel tilstrekkelig nøyaktig til at vi kan vurdere og besvare den på korrekt måte. Hvis vi ikke er i stand til å verifisere din identitet for forespørsler om tilgang og sletting med den mottatte informasjonen, vil vi kanskje be om tilleggsopplysninger.

6. Kontaktinformasjon

Se avsnitt 5 ovenfor for å utøve dine rettigheter. Hvis du har andre spørsmål vedrørende saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger, kan du kontakte oss under følgende kontaktdetaljer:

Volvo Car Corporation

Postadresse: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige

E-postadresse:

7. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre vår personvernpraksis og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Når vi gjør en vesentlig endring i denne erklæringen, og spesielt når denne erklæringen er avhengig av ditt samtykke, vil vi informere deg om endringene. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra den datoen som fremgår øverst i dokumentet.