Artikkelversjon 2020.266.0

Personvernerklæring - Pick-up & Delivery Service from Volvo Cars

Gjelder fra:

Publisert:

Pick-up & Delivery Service er en tjeneste som tilbys Volvo Cars' kunder hvor de kan reservere prøvekjøring og/eller serviceavtale direkte via Pick-up & Delivery Service-appen eller Volvo Cars-appen og få bilen hentet på sitt foretrukne sted, og med mulighet for å få levert en lånebil eller bytte nåværende leasingbil med en ny leasingbil, eller få levert en nylig kjøpt bil (heretter også kalt "Pick-up & Delivery Service").

Siste gang oppdatert: 22. september 2020

Hvem vi er

Behandlingsansvarlig for de personopplysningene som innhentes og behandles i forbindelse med Pick-up & Delivery Service er Volvo Car Norway AS som har registrert adresse Postboks 540, 1327 Lysaker, Norge (heretter kalt "Volvo Cars"), sammen med den Volvo-forhandleren hvor du ønsker Pick-up & Delivery Service (heretter kalt ""Volvo-forhandler" eller "forhandler").

Formålet med innsamling og behandling av personopplysninger

Bruk av Pick-up & Delivery Service inkluderer behandling av følgende kategorier personopplysninger:

 1. Førere som utfører Pick-up & Delivery Service, i tillegg til kunder som bruker tjenesten, må opprette en konto. I dette tilfellet vil vi behandle: fornavn og etternavn, kontaktdetaljer (e-post, telefonnummer privat og på arbeid), passord (hashet). Dette gjøres under vår levering av tjenesten til kundene våre for å identifisere føreren og kunden og sikre kommunikasjonen med dem. Vi krever også at førerne laster opp et bilde av seg selv slik at kunden kan se personen som tar imot dem og overtar bilen deres.
  1. Hvis du er kunde hos Pick-up & Delivery Service, vil det juridiske behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysningene være utførelsen av en kontrakt som du er del av ((Art.6.1. b) GDPR).
  2. Hvis du er en fører som oppretter en konto i appen og leverer Pick-up & Delivery Service innenfor Birdseye-mobilappens rammer, er det juridiske behandlingsgrunnlaget utførelsen av kontrakten som du har inngått med Volvo Cars om bruk av appen ((Art. 6.1.b) GDPR). Hvis du er en fører og leverer tjenester i sammenheng med Pick-up & Delivery Service som er nødvendige for å oppfylle ansettelseskontrakten som du har inngått med den respektive Volvo-forhandleren som din arbeidsgiver, er det juridiske behandlingsgrunnlaget å gjennomføre ansettelsesforholdet. Hvis du er en fører og enten leverer tjenesten i sammenheng med Pick-up & Delivery Service som ikke er nødvendig for å oppfylle ansettelseskontrakten som du har gjort med den respektive Volvo-forhandleren som din arbeidsgiver, eller hvis du er oppdragstaker hos den respektive forhandleren, er det juridiske behandlingsgrunnlaget hensynet til våre berettigede interesser ((Art. 6.1. f) GDPR). Vår berettigede interesse er at vi ønsker å sette føreren i stand til å levere Pick-up & Delivery Service til kunden via appen. Vår berettigede interesse er også at vi ønsker å forbedre kontakten mellom føreren og kunden med det opplastede bildet av føreren.
 2. Når Pick-up & Delivery Service er utført, vil vi spore hvor føreren befinner seg via deres smarttelefon. Dette gjøres for å kalkulere den beregnede tiden som tjenesten vil ta.
  1. Behandlingsgrunnlaget er utførelsen av kontrakten om bruk av appen som du har inngått med Volvo Cars ((Art. 6.1.b) GDPR).
  2. Hvis du er en fører og utfører Pick-up & Delivery Service som er nødvendige for å oppfylle ansettelseskontrakten som du har inngått med den respektive Volvo-forhandleren som din arbeidsgiver, er det juridiske behandlingsgrunnlaget å gjennomføre ansettelsesforholdet. Hvis du er en fører og enten leverer tjenester i sammenheng med Pick-up & Delivery Service som ikke er nødvendig for å oppfylle ansettelseskontrakten som du har gjort med den respektive Volvo-forhandleren som din arbeidsgiver, eller hvis du er oppdragstaker hos den respektive forhandleren, er det juridiske behandlingsgrunnlaget hensynet til våre berettigede interesser ((Art. 6.1. f) GDPR). Vår berettigede interesse er at vi ønsker å beregne førerens ankomsttidspunkter. Vi ønsker også å bruke det til å organisere hvilke førere som kan tildeles hvilken tjeneste.
 3. Når en kunde bruker Pick-up & Delivery Service, samler vi inn mer informasjon om kunden.
  • Historikk for kundens hente- og leveringstjeneste - for å vite hvilke tjenester som har blitt utført;
  • Kundens førerkort - hvis kunden bruker en lånebil;
  • Kundens forsikringskort - nødvendig hvis kunden bruker en lånebil;
  • Kundens registreringsnummer og VIN-nummer - nødvendig for å identifisere bilen;
  • Henteadresse - nødvendig for å utføre tjenesten;
  • Hentemeldinger lagt inn av kunden (hvis noen);
  • Servicemeldinger lagt inn av verkstedet (hvis noen);
  • Bil som er vist interesse for prøvekjøring (hvis noen);
  • Bilder av kundens innbyttebil (hvis noen);
  • Leveringsadresse - nødvendig for å utføre tjenesten;
  • Leveringsmeldinger lagt inn av kunden (hvis noen), og
  • IP-adresse.
  Behandlingsgrunnlaget er utførelsen av en kontrakt som du er en del av ((Art. 6.1.b) GDPR).
 4. Når vi sender pushmeldinger til kunden med statusoppdateringer av tjenesten gjennom Pick-up & Delivery Service-appen, bruker vi følgende kategorier data for å holde oversikt over de meldingene som er sendt:
  • Unik enhetsidentifikator;
  • Pushmeldingstegn;
  • Pushmeldingstittel (Kan inneholde navnene til kunder, førere, bilmerke/modell/farge);
  • Pushmeldingsinnhold (Kan inneholde navnene til kunder, førere, bilmerke/modell/farge), og
  • IP-adresse.
  1. Hvis du er kunde hos Pick-up & Delivery Service, vil det juridiske behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysningene være utførelsen av en kontrakt som du er del av ((Art.6.1. b) GDPR).
  2. Hvis du er en fører og en push-melding som inneholder ditt navn ble sendt som er nødvendig for å oppfylle ansettelseskontrakten som du har inngått med den respektive Volvo-forhandleren som din arbeidsgiver, er behandlingsgrunnlaget for databehandlingen å utføre ansettelsesforholdet. Hvis du er en fører og en pushmelding ble sendt som inneholder ditt navn, og enten dette ikke er nødvendig for å oppfylle ansettelseskontrakten som du har gjort med den respektive Volvo-forhandleren som din arbeidsgiver, eller hvis du er oppdragstaker hos den respektive forhandleren, er behandlingsgrunnlaget hensynet til våre berettigede interesser ((Art. 6.1.f) GDPR) for å levere kunden den mest nøyaktige informasjonen som er mulig om den aktuelle statusen på tjenesten.
 5. Når tilbakemelding er gitt etter at tjenesten er utført, samler vi inn kundens og førerens navn, samt vurderinger og kommentarer som kunden har gitt. Behandlingsgrunnlaget er hensynet til våre berettigede interesser ((Art. 6.1.f) GDPR) til fortsatt å forbedre våre tjenester for kunden. Videre er det kundens avgjørelse å gi tilbakemelding eller ikke.
 6. Kvaliteten på tjenesten vår er avgjørende og, fordi ansvarsproblemer kan oppstå vedrørende påståtte skader på bilen, oppbevarer vi bilder av bilen, sammen med tidsstempler og lokalisering som er i vår interesse for å forsvare våre, samt våre partneres og føreres (som er involvert i tjenesten) rettigheter og interesser. Behandlingsgrunnlaget for databehandlingen er hensynet til våre berettigede interesser ((Art. 6.1.f) GDPR) som, i tilfelle skade, vi ønsker å finne ut av så enkelt som mulig om skaden ble forårsaket av førerne i utførelsen av tjenesten.
 7. Når du sender oss en e-post med forespørsel om støtte til bruken av Pick-up & Delivery Service, eller hvis du har noen andre spørsmål i sammenheng med vårt Pick-up & Delivery Service-tilbud. Når det gjelder et eksisterende kundeforhold, er behandlingsgrunnlaget utførelsen av en kontrakt som du er del av ((Art. 6.1.b) GDPR). I tilfelle av en generell forespørsel uten et kundeforhold, er behandlingsgrunnlaget utførelsen av våre berettigede interesser ((Art. 6.1.f) GDPR) om å tilby deg en enkel måte å kontakte oss på.
 8. Når du bruker Pick-up & Delivery Service-appen, bruker vi Google Analytics for bedre å forstå brukeradferd og forbedre bruksegenskapene i appen. Dermed behandler vi IP-adressen din, som anonymiseres umiddelbart etter innhentingen.Behandlingsgrunnlaget for databehandlingen er berettigede interesser ((Art. 6.1.f) GDPR).

Tid for oppbevaring av data

Følger tider for oppbevaring av data gjelder for vår behandling av personlig informasjon nevnt ovenfor:

 1. Data om førere (alle kategorier data unntatt 4. - IP-adresse, 6 og 8.): 1 år fra siste aktivitet i tjenesten;
 2. Data om kunder (alle kategorier data unntatt 4. - IP-adresse, 6. og 8.): 3 år;
 3. Kvalitets- og ansvarsdata (data fra kategori 6): 3 år fra tjenesten, med mindre tvister oppstår hvor perioden forlenges med den tiden det tar å avslutte tvisten;
 4. IP-adresse fra kategori 4.: 3 måneder; og
 5. Data fra Google Analytics (data fra kategori 8): 14 måneder.

Dessuten er den Volvo-forhandleren som leverer tjenesten, underlagt enkelte oppbevarings- og dokumentasjonsplikter og kan også bli lovpålagt å utlevere personopplysninger til myndighetene ((Art. 6.1.1.c) GDPR). Denne informasjonen finnes i forhandlerens personvernerklæring.

Mottakere av dine personopplysninger

Behandling av andre medlemmer i Volvo Car Gruppen

Dine personopplysninger behandles av Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige. Videre behandles dine personopplysninger av vår databehandler Volvo Car Technology USA LLC, som støtter oss på området med å introdusere og lære opp den respektive forhandleren, og hvis de har IT-problemer i sammenheng med Pick-up & Delivery Service. Når vi bruker vår databehandler i den beskrevne sammenhengen, vil personopplysninger bli overført til USA på grunnlag av standard kontraktsbetingelser godkjent av EU-kommisjonen i samsvar med art. 46.2. d) GDPR. En kopi av standard kontraktsbetingelser som er brukt, finnes på forskjellige språk på EU-kommisjonens hjemmeside på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= CELEX: 32010D0087.

Behandling av andre parter

Vi vil dele dine personopplysninger med følgende kategorier av tredjeparter, på et trenger-å-vite-grunnlag:

 • Amazon Web Services Ireland Limited og dets underbehandlere (Europeiske Unionen) – Datalagring
 • Google Ireland Limited sammen med deres underbehandlere (se liste over datasentre på https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html; dataoverføring også til Google LLC, United States of America, i henhold til Standard kontraktsbetingelser) –– Google Analytics brukes til spore hendelser inne i Pick-up & Delivery Service-apper som for eksempel klikker, plassering, sidevisninger osv. Dette gjør det mulig for oss å forbedre produkter og utføre Pick-up & Delivery Service. Følgende informasjon spores i Google Analytics:
  • · Datavisualisering - Verktøy for å opprette oversikter, grafiske fremstillinger og andre visualiseringer av data for å analysere og forbedre Pick-up & Delivery Service.
  For å se hvordan Google bruker data når du bruker Pick-up & Delivery Service-appen, kan du klikke her https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Branch Metrics Inc (United States of America, under Standard kontraktsbetingelser) – Pushmeldinger.
 • Twilio Inc. og deres underbehandlere (United States of America, under Twilio's bindende selskapsregler og Standard kontraktsbetingelser) – SMS-kommunikasjon
 • Slack (USA, under Standard kontraktsbetingelser) – Et internt kommunikasjonsverktøy som brukes av Volvo Cars Technology USA LLC. Dine personopplysninger kan deles mellom våre ansatte på dette verktøyet som resultat av å undersøke en feil eller et problem.

Alle slike tredjeparter opptrer som våre behandlere og er begrenset av kontrakt i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester til oss i overholdelse av hver enkelt behandlingsavtale som er etablert.

Dine rettigheter i forhold til databehandlingen utfører vi

Som registrert har du spesifikke lovfestede rettigheter gitt av General Data Protection Regulation (GDPR) vedrørende personopplysninger som vi behandler om deg:

 1. Rett til å trekke tilbake samtykke: Der hvor du har gitt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke som gjelder fremtidig bruk.
 2. Rett til tilgang til dine personopplysninger: Du kan be oss om informasjon om hvilken personlig informasjon vi oppbevarer om deg. Vi vil gi deg en kopi av din personlige informasjon på forespørsel. Hvis du ber om flere eksemplarer av din personlige informasjon, kan vi kreve et rimelig gebyr fra deg som vi beregner som administrative kostnader. Du har rett til informasjon om våre sikkerhetstiltak for overføring av dine personopplysninger til et land som er utenfor EU og EØS hvis du ber om at vi bekrefter om vi behandler dine personopplysninger eller ikke, og om vi overfører dine personopplysninger til et land som er utenfor EU og EØS.
 3. Rett til endring: Du kan motta rettelser på ukorrekt eller ufullstendig personlig informasjon om deg selv. Vi gjør rimelige anstrengelser for å holde personopplysninger i vår besittelse eller kontroll som brukes kontinuerlig, nøyaktig, fullstendig, aktuell og relevant, basert på den nyeste informasjonen som er tilgjengelig for oss.
 4. Rett til begrensning: Du kan motta fra oss en begrensning i behandling av din personlige informasjon, hvis
  1. du bestrider nøyaktigheten av din personlige informasjon for den perioden vi trenger for å verifisere nøyaktigheten,
  2. behandlingen er ulovlig og du krever begrensning av behandlingen istedenfor sletting av din personlige informasjon,
  3. vi ikke lenger trenger dine personopplysninger til behandlingsformål, men du trenger dem for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav, eller
  4. du motsetter deg behandlingen mens vi verifiserer om våre berettigede grunner overstyrer dine.
 5. Rett til portabilitet: Du har rett til å motta din personlige informasjon som du har gitt oss, og, hvis det er teknisk mulig, kreve at vi overfører din personlige informasjon (som du har gitt oss) til en annen organisasjon, hvis:
  1. vi behandler din personlige informasjon på automatisk måte;
  2. vi baserer behandlingen av din personlige informasjon på ditt samtykke, eller vår behandling av dine personopplysninger er nødvendige for gjennomføring eller utførelse av en kontrakt som du er part i;
  3. dine personopplysninger leveres til oss av deg og
  4. din rett til portabilitet ikke på negativ måte påvirker rettighetene eller friheten til andre personer.
  Du har rett til å motta din personlige informasjon i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Din rett til å motta din personlige informasjon må ikke på negativ måte påvirke rettighetene eller friheten til andre personer. Din rett til å få din personlige informasjon overført fra oss til en annen organisasjon er en rettighet du har hvis slik overføring er teknisk gjennomførbar.
 6. Rett til å slette: Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene vi behandler om deg. Vi må etterkomme denne forespørselen hvis vi behandler dine personopplysninger, med mindre behandlingen er nødvendig:
  1. for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon;
  2. for å overholde et lovbestemt krav som krever behandling av lover i Unionen eller Medlemsstaten som vi er underlagt;
  3. for arkiveringsformål av offentlig interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål; eller
  4. for etablering, utøvelse eller forsvar av lovmessige krav.
 7. Rett til å protestere: Du kan når som helst innvende mot behandlingen av dine personopplysninger på grunn av din spesielle situasjon, forutsatt at behandlingen ikke er basert på ditt samtykke, men på våre berettigede interesser eller interesser fra en tredjepart. I dette tilfellet skal vi ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan vise til overbevisende berettigede grunner og en overordnet interesse for behandlingen eller for etablering, utøvelse eller forsvar av lovmessige krav. Hvis du protesterer mot behandlingen, ber vi spesifisere om du også ønsker sletting av din personlige informasjon, ellers vil vi kun begrense den.Du kan protestere - når som helst - på behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål.
 8. Rett til å fremføre en klage: Du kan inngi en klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse eller til enhver annen databeskyttelsesmyndighet i EU. Vi vil imidlertid sette pris på om du først kontakter oss for å prøve å løse problemet ditt.

Du kan utøve dine rettigheter overfor oss ved å fylle ut dette skjemaet.

Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter, ber vi deg bruke webskjemaet som omtales ovenfor. Hvis du har andre spørsmål vedrørende saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger, kan du kontakte oss under følgende kontaktdetaljer:

E-postadresse:

Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre vår personvernpraksis og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Av denne grunn oppfordrer vi deg til å referere til denne personvernerklæringen fortløpende. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra den datoen som fremgår øverst i dokumentet. Vi vil behandle dine personopplysninger på en måte som er i samsvar med personvernerklæringen de ble samlet inn under, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem annerledes.