Artikkelversjon 2020.99.0

Globale Vilkår for Refusjon av strømkostnader

Gjelder fra:

Publisert:

Vilkår for Strømkostnadsrefusjon

Volvo Car Corporation, et svensk selskap med registreringsnummer 556074-3089 og lokalisert i 405 31 Gøteborg, Sverige, sammen med våre tilknyttede selskaper og nettverk ("Volvo Cars" eller "vi", "oss" eller "vår") vil refundere strømkostnadene i forbindelse med bruken av din Volvo Cars-bil ("Strømkostnadsrefusjon").

I visse markeder vil et selskap tilknyttet Volvo Car Corporation være den juridiske enheten som leverer Strømskostnadsrefusjonen til deg. Vi vil varsle deg hvis dette gjelder din deltagelse i Strømkostnadsrefusjonen.

Strømkostnadsrefusjon er kun tilgjengelig i visse markeder.

Hvordan delta i ordningen

For å delta i Strømkostnadsrefusjonen må du:

 • Akseptere disse vilkårene for Strømkostnadsrefusjon og Volvo Cars' vilkår og betingelser for tjenester før Refusjonsperioden starter.
 • Ha en Volvo-ID, et aktivt Volvo On Call-abonnement og aktivere "kjørebok"-funksjonen i Volvo Cars-appen.
 • Være eier eller Primær Sjåfør av bilen som berettiger til Strømkostnadsrefusjonen.
 • For fysiske personer: Være minst 18 år gammel.
 • Være bosatt eller registrert i Norge, der den berettigede hybridbilen (PHEV) er registrert.
 • Eie eller bruke den berettigede ladbare hybridbilen i hele Refusjonsperioden.

Strømkostnadsrefusjon er ikke tilgjengelig for korttidsleie eller for ansatte eller oppdragstakere i Volvo Cars eller i et tilknyttet selskap, eller deres familiemedlemmer.

I noen markeder kan det hende du blir pålagt å samarbeide med en egen Volvo Cars-enhet eller nettverksenhet for å overholde lokal lovgivning.

Flere markedspesifikke vilkår kan publiseres på et senere tidspunkt med flere detaljer om hvordan Strømkostnadsrefusjonen vil virke.

Hvordan vil Strømkostnadsrefusjonen foregå?

Definisjoner som brukes i disse Vilkår for Strømskostnadsrefusjon:

 • "Refusjon" betyr et beløp som fremkommer ved å multiplisere antall kWh, oppad begrenset til et maksimum på 3000 kWh, brukt av den ladbare hybridbilen i løpet av Refusjonsperioden, med Strømprisen der du bor.
 • "Strømpris" betyr den prisen som forbrukeren belastes for og som fastsettes av Volvo per kWh, basert på offentlige informasjonskilder, og som er fast for Refusjonsperioden.
 • "Berettiget ladbar hybridbil" betyr enhver ny Volvo Cars plug-in hybridbil som er bestilt, eller abonnert på når det gjelder Care by Volvo, etter Moment 2 (16. oktober 2019 og før 30. september 2020), eller en senere dato hvis den forlenges av Volvo Cars.
 • "Primær sjåfør" er definert i Volvo Cars Vilkår for tjenester, som inkluderer et Care by Volvo-abonnement for disse vilkår for Strømkostnadsrefusjon.
 • "Refusjonsperiode" betyr maksimalt 12 måneder fra første gangs bruk av den Ladbare Hybridbilen som finner sted etter at Volvo Cars-appen er oppdatert for å inkludere strømforbruket og overvåkingsverktøyet.

Du kan bruke din Volvo Cars-app for å se hvor mye strøm som er brukt av bilen din som mottar Strømkostnadsrefusjon og et estimat av refusjonen på det tidspunktet. Faktisk og endelig strømkostnadsrefusjon vil fastsettes av Volvo Cars.

Ved hjelp av oppkoblet teknologi i din Berettigede ladbare hybridbil, kan Volvo Cars registrere bilens strømforbruk og rapportere disse data tilbake til deg via Volvo Cars-appen. De data som fremgår av kjørejournalen er kun en indikasjon på, og ikke en nøyaktig måling av, det faktiske strømforbruket ved kjøring av bilen. Tjenesten leveres "som den er" uten noen form for garanti eller ansvar eller at den vil være tilgjengelig uten avbrudd eller feil. Vi påtar oss heller ikke ansvar for kvalitet, nøyaktighet, rettidighet, sannferdighet, fullstendighet eller pålitelighet for noen av dataene.

Volvo Cars trenger en viss periode etter utløpet av Refusjonsperioden for å behandle og analysere Kjørejournalen før Refusjonen kan betales. Betaling av Refusjonen kan være underlagt Spesielle Vilkår fra Tredjepart.

Strøm som forbrukes mens Førerjournalen er deaktivert av deg for en viss periode i løpet av Refusjonsperioden, vil ikke inngå i Refusjonen.

Strømkostnadsrefusjonen er ikke overførbar og ikke tilgjengelig dersom bilen selges til en tredjepart eller annen eier, eller dersom CbV-abonnementet utløper eller avsluttes innenfor Refusjonsperioden. Dersom mer enn en Volvo ID er koplet til den ladbare bilen, vil kun en Refusjon bli utbetalt.

Flåtekunder og flåtebiler

Flåteeier er ansvarlig for enhver avtale som inngås med brukerne av sine biler som er Ladbare Hybridbiler. Strømkostnadsrefusjonen for flåtebiler vil bli utbetalt til Primær sjåfør som har en Volvo Cars-app tilknyttet den Berettigede ladbare hybridbilen. Enhver Primærsjåfør som ønsker å få Strømkostnadsrefusjon knyttet til den Ladbare Hybridbilens strømforbruk, er ansvarlig for å forsikre seg om at vedkommende har tillatelse til å koble bilen til Strømkostnadsrefusjonen, inkludert, men ikke begrenset til, samtykke fra arbeidsgiver, forsikrings- eller leasingselskap. Manglende overholdelse av disse forpliktelsene medfører utelukkelse av refusjon.

Ansvarsfraskrivelse

Volvo tar i bruk kommersielt rimelige tiltak for å sikre at Strømkostnadsrefusjon er tilgjengelig for alle kvalifiserte brukere, men kan ikke holdes ansvarlig hvis Strømskostnadsrefusjonen ikke er tilgjengelig eller for enhver skade forårsaket av en Primærsjåfør i forbindelse med bruk Strømskostnadsrefusjon.

Volvo Cars forbeholder seg retten til å trekke tilbake eller endre disse vilkårene og betingelsene uten forhåndsvarsel, uansett grunn og uten ansvar for å gjøre det.

Personvern

Din og alle andre kunders personvern er av største viktighet for oss. Din bruk av Strømkostnadsrefusjon er med forbehold om Volvo Car Group Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder.

Hvis du har noen spørsmål om Strømskostnadsrefusjon, ber vi deg kontakte oss på: