Livstidsgaranti

på originale Volvodeler

Garantidekning og garantiperioden

Garantiperioden gjelder så lenge den som kjøpte delen og fikk den montert på et autorisert Volvo personbilverksted i Norge, eier bilen. Garantien gjelder hvis delen som er kjøpt og montert på et autorisert Volvo personbilverksted i Norge må repareres eller skiftes på grunn av fabrikasjonsfeil. Reparasjon eller skifte av delen utføres kostnadsfritt hos et fritt valgt autorisert Volvo personbilverksted i Norge. Garantien gjelder ikke for bytte som følge av normal slitasje, feil bruk eller at service- og vedlikeholds intervallet ikke er fulgt og dermed direkte eller indirekte årsak til defekten.

Forbrukerkjøpsloven
Forbrukere har uavhengig av garantiens vilkår, begrensninger og varighet en lengste reklamasjonsfrist etter Forbrukerkjøpsloven på 5 år. Reklamasjon etter garantien gjøres gjeldende ved at bilen leveres for utbedring på et Volvoautorisert verksted, eller at skriftlig reklamasjon blir sendt verkstedet, forhandler eller Volvo Car Norway AS, Postboks 540, N-1327 Lysaker som importør/generalagent.

Livstidsgaranti på originale Volvodeler

 

Forutsetningene for livstidsgaranti er:

• Delen(e) må kjøpes og monteres hos et autorisert Volvo verksted i Norge.
• Garantien følger eier så lenge han eier bilen.
• Garantien gjelder ikke for deler solgt over disk. Her gjelder fortsatt 1 års delegaranti.
• Garantien gjelder ikke tilbehør.
• Garantien gjelder ikke for bytte som følge av normal slitasje, feil bruk eller at service- og vedlikeholds intervallet ikke er fulgt og dermed direkte eller indirekte årsak til defekten.