Volvo On Call-app: Fjernstart av varmer

Volvo On Call-app: Fjernstart av varmer

Hvis bilen din har parkeringsvarmer, kan du bruke Volvo On Call-appen til å fjernstarte parkeringsvarmeren, slik at bilen din blir varm til valgt tidspunkt.

Bilen din må være utstyrt med parkeringsvarmer for at det skal være mulig å bruke denne funksjonen.

Fjernstart av varmer

Ved fjernstart av varmeren brukes bilens parkeringsvarmer (ekstravarmer) for å varme opp bilens motor og kupé. Du kan angi hvilket tidspunkt du vil reise på, så startes varmeren automatisk, avhengig av utetemperaturen ved bilen, eller du kan starte varmeren direkte. Hvis parkeringsvarmeren ikke får lov å starte (f. eks. pga. for lite drivstoff), vil dette vises i Volvo On Call-appen.

Forutsetninger for fjernstart av varmer

Motorvarmeren starter bare under følgende forutsetninger:

  • Utetemperaturen ved din Volvo er under 15 °C
  • Din Volvo har tilstrekkelig drivstoff
  • Din Volvo har tilstrekkelig batterinivå
  • Din Volvo har mobildekning (dvs. at den kan ta imot startkommandoen til motorvarmeren)

Direktestart/direktestopp av varmer

Logg deg inn på Volvo On Call-appen, og klikk på "Parkeringsvarmer" i hjem-fanen.

Herfra kan du velge å starte og stoppe parkeringsvarmeren.

Ved direktestart går varmeren i ca. 50 min. eller til den blir slått av.

Programmer motorvarmeren din

Du kan forprogrammere motorvarmeren for å starte ved åtte angitte tidspunkter:

Logg deg inn på Volvo On Call-appen, og klikk på "Parkeringsvarmer" i hjem-fanen.

Still inn "Tidsur" for tidspunktene da du vil at bilen skal varmes opp.

Basert på utetemperaturen vil bilen din beregne når motorvarmeren må slås på for å oppfylle din kommando.

Med Direktestart/direktestopp av varmer (se over) kan du stoppe pågående forprogrammert start.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

System

Volvo On Call

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

System

Volvo On Call

Listet under tema

Bilsystem Volvo On Call

Relatert informasjon

Håndtere Volvo On Call-abonnement Volvo On Call Volvo On Call-app

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description