Håndtere Volvo On Call-abonnement

Håndtere Volvo On Call-abonnement

Volvo On Call er en abonnementstjeneste. I abonnementet inngår nødhjelps- og trygghetstjenester samt app-tjenester. Artikkelen beskriver hvordan du håndterer ditt Volvo On Call-abonnement.

Status på Volvo On Call-abonnement

Du kan se status for ditt Volvo On Call-abonnement i Volvo On Call-appen din under menyvalget "Vis detaljer" i fanen "Bil". Herfra kan du også forlenge abonnementet ditt.

Hvis du ikke har tilgang til Volvo On Call-appen, kontakter du forhandleren, som kan hjelpe deg å finne informasjon om sluttdatoen for ditt abonnement. Du trenger i så fall ikke å oppgi bilens VIN-nummer (Vehicle Identification Number). Se informasjon om hvordan du finner VIN-nummeret i Finne bilens VIN (Vehicle Identification Number).

Forlenge Volvo On Call-abonnement

Forlengelse av abonnementet er ikke mulig for markedstype B. Se Volvo On Call - Språk og land for mer informasjon om markedstype.

Du kan blant annet forlenge Volvo On Call-abonnementet ditt i Volvo On Call-appen eller ved å kjøpe en forlengelse på nettet. Se Forlenge ditt Volvo On Call-abonnement for mer informasjon om hvordan du forlenger abonnementet.

Forlengelse av abonnement er ikke mulig for markedstype. Se Volvo On Call - Språk og land for mer informasjon om markedstyper.

Melding om at Volvo On Call-abonnementet snart går ut

Hvis din Volvo er av modellår 2011 eller senere, vil du gjøres oppmerksom på at abonnementet ditt er på vei til å løpe ut, og at du må fornye det.

Du varsles 45 dager før Volvo On Call-abonnementet går ut med en melding på displayet. Du som bruker Android- eller iOS-versjonen av Volvo On Call-appen vil også få påminnelser til appen.

Si opp Volvo On Call-abonnement

Når abonnementstiden er omme, får du en melding på bilens display som sier On Call deaktivert. (Bare biler av årsmodell 2011 eller senere). Meldingen forsvinner når abonnementet aktiveres igjen.

Du kan ikke bruke Volvo On Call-tjenestene eller Volvo On Call-appen når abonnementet har gått ut. Men nødtjenesten via SOS-knappen og den automatiske kollisjonsvarslingen vil fortsette å fungere. Hvis du vil bruke Volvo On Call igjen, må du fornye abonnementet. Se "Fornye Volvo On Call-abonnement" ovenfor.

Kostnader for veihjelp

Kostnader for veihjelp er inkludert de første XVariere mellom forskjellige markeder. årene når du kjøper en ny Volvo. Når denne tiden har gått, tilbyr de fleste markeder kostnadsfri veihjelp hvis bilen får regelmessig service hos et autorisert Volvo-verksted. En autorisert Volvo-forhandler kan fortelle deg om status for din veihjelpsavtale.

Volvo On Call kan hjelpe deg til å komme videre, også hvis veihjelpsavtalen er utløpt. Hvis det er tilfelle, vil du bli bedt om å betale for den hjelpen som sendes ut til deg.

Vær oppmerksom på at kostnader kan påløpe ved bilberging hvis du ikke har en gyldig veihjelpsavtale.

Bilmodell/årsmodell

Biler av årsmodell 2012 og senere, utstyrt med Volvo On Call

System

Volvo On Call

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

Biler av årsmodell 2012 og senere, utstyrt med Volvo On Call

System

Volvo On Call

Listet under tema

Bilsystem Volvo On Call

Relatert informasjon

Forlenge ditt Volvo On Call-abonnement Volvo ID Finne bilens VIN (Vehicle Identification Number) Angrerett ved kjøp av Volvo On Call-abonnement på nettet Fornye Volvo On Call-abonnement via appen

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description