Volvo On Call-app: for hybridbiler

Volvo On Call-app: for hybridbiler

Funksjonene til Volvo On Call-appen kan variere mellom ulike Volvo-modeller. Som eier av en hybridbil har du tilgang til Volvo On Call-funksjoner som blant annet viser batteri- og ladestatus, eller som hjelper deg å finne nærmeste ladestasjon.

Batteri- og ladestatus

Hvis du vil se informasjon om batterinivået og hvor langt du kan kjøre på dette følger du disse trinnene:

Logg inn på Volvo On Call-appen. Velg "Batterirekkevidde" i fanen "Hjem".

Her finner du følgende informasjon:

  • Batterinivå: Statusen til høyspenningsbatteriet vises grafisk
  • Rekkevidde (km): avstandsindikasjon ved kjøring på bare batteri
  • Ladestatus: Viser om ladekabelen er koblet til eller ikke
  • Din Volvos plass

Mine ladeplasser

Volvo On Call-appen hjelper deg å finne nærmeste ladestasjon og gir deg mulighet til å lagre åtte ladeplasser i en favorittliste. Du kan også foreta følgende innstillinger for lagringsplassene:

Innstillinger for mine ladesteder

Opprette unike innstillinger for favorittladeplassene dine:

Logg inn på Volvo On Call-appen. Velg "Batterirekkevidde" i fanen "Hjem".

Velg en ladeplass (eller legg til en ny).

Her kan du foreta innstillinger for ladeplassene dine ved å slå ladepåminnelser på/av og planlegge lading.

Forklimatisering

Eiere av plug-in-hybrider kan styre klimaanlegget i bilen fra appen og kjøle ned eller varme opp kupeen til ønsket temperatur. For at bilen skal kunne kjøles ned, må den være koblet til strømnett. Følg instruksjonene for å stille inn forklimatisering:

Logg inn på Volvo On Call-appen. Velg "Parkeringsvarmer"/"Parkeringsklima" i fanen "Hjem".

Programmer "Tidsur 1" og "Tidsur 2" ved å velge den tiden da du ønsker at forklimatiseringen skal være ferdig.

Bilen vil varme opp eller kjøle ned bilkupeen for å oppnå ønsket innetemperatur. Den ønskede temperaturen er den aktuelle innstillingen du har foretatt for klimasystemet.

Du kan også styre klimaet med direkte tiltak fra appen. Trykk på "Start" eller "Stopp" under "Parkeringsvarmer"/"Parkeringsklima". Disse kommandoene avbryter eventuelle tidsur som er lagt inn.

Tilgjengelighet

Det kan forekomme enkelte avvik mellom ulike Volvo-modeller. Kontakt en Volvo-forhandler for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke appfunksjoner som er tilgjengelig for akkurat din mobile enhet og Volvo-modell, kan du se Tilgjengelige Volvo On Call-appfunksjoner per Volvo-modell og Volvo On Call Kompatible enheter.

Bilmodell/årsmodell

Biler av årsmodell 2012 og senere, utstyrt med Volvo On Call

System

Volvo On Call

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

Biler av årsmodell 2012 og senere, utstyrt med Volvo On Call

System

Volvo On Call

Listet under tema

Bilsystem Volvo On Call

Relatert informasjon

Volvo On Call Volvo On Call-app Planlegg og fyll ut skjema for lading av din bil med Volvo On Call-app

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description