Veihjelp og nødhjelpstjenester via Volvo On Call

Veihjelp og nødhjelpstjenester via Volvo On Call

Ved behov for veihjelp eller nødhjelpstjenester kan du få hjelp på forskjellige måter. Denne artikkelen beskriver hvordan du kommer i kontakt med Volvo On Call servicesenter for å få egnet assistanse.

Veiassistanse

Kontakt Volvo On Call-servicesenter hvis du trenger veihjelp, f.eks. hvis du går tom for drivstoff, batteriet er utladet, du har punktert eller lignende. For å kunne benytte veiassistanse gjennom Volvo kreves gyldig Volvo VeihjelpBetingelsene for Volvo Veihjelp kan variere avhengig av markedet.. Bilen må dessuten være tilkoblet for at du skal kunne kontakte Volvo On Call servicesenter.

Volvo On Call servicesenter kan kontaktes på følgende måter:

  • Hold inne On Call-knappen til du får kontakt med Volvo On Call-servicesenteret.
  • Bruk assistansefunksjonen i Volvo On Call-appen (gjelder årsmodell 2012 og senere) ved å velge fanen Bil og deretter Be om assistanse.
  • Du kan også ringe direktenummeret til Volvo On Call servicesenter i ditt hjemland.

Du får da kontakt med en Volvo On Call-operatør som har tilgang til data om status og posisjonDeling av data om bilens status og posisjon er ikke mulig for markedstype B. Se Volvo On Call - Språk og land for mer informasjon om markedstype. for din bil via Volvo On Call-systemet. Sammen blir dere enige om egnet hjelp. Mer informasjon, se Kontakt Volvo On Call servicesenter.

Nødhjelpstjenester

Via SOS-knappen

Hvis du havner i en nødssituasjon, kan du holde inne SOS-knappen til du får kontakt med Volvo On Call servicesenter, forutsatt at bilen din er tilkoblet. Det opprettes kontakt med en operatør hos Volvo On Call, som kan bistå ved å tilkalle politi, ambulanse eller annet utrykningspersonell til stedet der du befinner deg På markedstype B kobles du til nærmeste alarmsentral hvis du holder SOS-knappen inne. Via muntlig kontakt fastslås hva slags hjelp som er nødvendig (politi, ambulanse, berging osv.), og hjelp sendes til bilen. Se Volvo On Call - Språk og land for mer informasjon om markedstype.. Operatøren holder kontakt med deg til hjelpen kommer.

Automatisk kollisjonsalarm

Hvis en kollisjonspute utløses eller en beltestrammer aktiveres i en kollisjon, kan en automatisk alarm sendes til en operatør ved Volvo On Call servicesenter, forutsatt at bilen er tilkoblet. Operatøren kan bistå ved å sende ut utrykningspersonellPå markedstype B kobles du til nærmeste alarmsentral ved automatisk kollisjonsalarm. Via muntlig kontakt fastslås hva slags hjelp som er nødvendig (politi, ambulanse, berging osv.), og hjelp sendes til bilen. Se Volvo On Call - Språk og land for mer informasjon om markedstype..

P3/P4 - Support site - Volvo On Call overview

Vi anbefaler at du leser instruksjonsboken for din bilmodell for mer informasjon og eventuelle viktige advarsler.

Bilmodell/årsmodell

Biler av årsmodell 2012 og senere, utstyrt med Volvo On Call

System

Volvo On Call

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

Biler av årsmodell 2012 og senere, utstyrt med Volvo On Call

System

Volvo On Call

Listet under tema

Bilsystem Volvo On Call

Relatert informasjon

Volvo On Call Komme i gang med Volvo On Call Volvo On Call-app Kontakt Volvo On Call servicesenter

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description