Komme i gang med talestyring

Komme i gang med talestyring

Talestyring gir deg mulighet til å styre funksjoner i bilen, f.eks. radio og medier eller en tilkoblet mobiltelefon. I biler utstyrt med Sensus Navigation kan du også bruke navigasjonssystemet. Det finnes noen punkter du bør være oppmerksom på for å komme i gang med talestyring.

Hva er talestyring?

Med talestyringssystemet kan du kontrollere enkelte infotainment- og klimafunksjoner med talekommandoer. Systemet kan svare med tale og ved å vise informasjon på førerdisplayet.

Du kan kontrollere valgte deler av Volvos applikasjoner for medier, radio, navigasjon, telefon, meldinger og klima. Du kan for eksempel sette en adresse som reisemål, spille av en låt, ringe en kontakt fra telefonboken, få opplest en SMS eller stille inn temperaturen i bilen.

P5–1507–Speech-overview

Talestyringssystemet

Starte talestyring

Komme i gang med talestyring

Innstillinger og menyer i midtdisplayet varierer avhengig av programvareutgave.

P5–1507–Voice control symbol

En dialog startes med et kort trykk på talestyringsknappen , på høyre side på rattet. Når du har trykket på knappen, hører du et pipesignal og talestyringssymbolet vises på førerdisplayet.

Dette viser at systemet har begynt å lytte, og at du nå kan begynne å snakke. Så fort du begynner å snakke, trenes gjenkjenningssystemet i å forstå stemmen din. Dette tar noen sekunder, og du trenger ikke starte taletreningen.

Bruk talestyring

Snakk i naturlig tempo og med normal samtaletone. For at systemet skal kunne forstå hva du vil, er det viktig å si for eksempel kommandoen "Dra til", etterfulgt av en adresse. Bruk kommandoen Dra til[Adresse] for å kjøre til en spesifikk adresse. Vil du spille musikk av en bestemt artist, sier du for eksempel "SpillMadonna".

For å endre lydvolumet på systemet, dreier du på volumbryteren når stemmen snakker. Du kan bruke de andre knappene under talestyring. Imidlertid er annen lyd dempet under dialog med systemet, noe som innebærer at det ikke er mulig å utføre noen funksjoner som er knyttet til lyd ved hjelp av knappene.

Se Forbedre bruken av talestyring for informasjon om hvordan du forbedrer talestyringen.

Avbryte talestyring

Det finnes flere måter å avbryte talestyringen på:

  • Langt trykk på talestyringsknappen til du hører to pipesignaler.
  • Trykk kort på talestyringsknappen , og si "Avbryt".

Talestyringen vil også avbryte hvis du ikke svarer tilbake når systemet snakker. Først kommer systemet til å spørre tre ganger etter et svar, men hvis du lar være å svare, avbryter det automatisk.

Oppdatere talestyringen

Talestyringssystemet i din bil forbedres kontinuerlig. Du kan selv laste ned oppdateringsfiler. Mer informasjon, se Oppdatere talestyringen.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Talestyring

Relatert informasjon

Oppdatere talestyringen Forbedre bruken av talestyring Språkinnstillinger for talestyring Talestyring av tekstmeldinger

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description