Smartphone Integration

7 Resultater

Tips om bruk av Apple®CarPlay®

Her finner du tips som du kan ha nytte av når du bruker CarPlay.

Bruke Apple®CarPlay®

Ved å koble en iOS-enhet til bilen din kan du blant annet høre på musikk, ringe, sende og motta meldinger samt bruke utvalgte apper. Funksjonene kan også talestyres med Siri.

CarPlay®

Oppdatert 1/21/2020

CarPlay®

CarPlay gjør det mulig å styre mange av funksjonene på din iOS-enhet via bilens midtdisplay. Her kan du lese om CarPlay og hva du bør kjenne til før du begynner å bruke funksjonen.

CarPlay

Med CarPlayApple, CarPlay, iPhone, Siri, iOS og iPhone er registrerte varemerker som eies av Apple Inc. kan du blant annet lytte til musikk, ringe (telefonere), sende og ta imot meldinger og brukte utvalgte apper. Funksjonene kan talestyres med Siri. CarPlay fungerer med utvalgte iOS-enheter.

15w49 - Support site - Apple CarPlay apps view - GBR

CarPlay-visningen.

Apper

Du finner informasjon om hvilke apper som støttes og hvilke iOS-enheter som er kompatible på Apples nettside.

Bruke CarPlay

Hvis du ønsker instruksjoner om hvordan du bruker CarPlay, kan du se Bruke Apple®CarPlay®.

Internettilkobling ved bruk av CarPlay

Hvis din iOS-enhet er koblet til bilen via BluetoothGjelder ikke ved tilkobling via Wi-Fi eller bilmodem (P-SIM), vil tilkoblingen brytes ved bruk av CarPlay. Gjenoppta internettilkoblingen i bilen ved å dele internett via Wi-Fi-hotspot fra din enhet. Se instruksjonene nedenfor.

Instruksjoner

På din iOS-enhet: Velg Innstillinger > Internettdeling > Aktiver funksjonen.

I din bil: Velg Innstillinger > Kommunikasjon > Wi-Fi > Aktiver funksjonen. Mer informasjon, se Koble til internett via mobiltelefon (WiFi).

Bilen søker opp enhetens delte Wi-Fi-hotspot og kobler til internett.

Husk at iOS-enheten slår av internettdelingen etter at kontakten til bilen er brutt. Følg trinn 1 over for å aktivere Internettdeling igjen.

Notat

Ved bruk av Internett overføres data (datatrafikk), som kan medføre en kostnad. Kontakt nettverksoperatøren om kostnaden av datatrafikk.

Kompatible enheter

  • CarPlay er tilgjengelig for iPhone 5 eller senere. Oppdater telefonen din med det nyeste iOS-operativsystemet for å få bedre funksjonalitet.
  • CarPlay er ikke kompatibel med iPad.

Notat

Tilgjengelighet og funksjonalitet kan variere avhengig av marked.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?

Smartphone Integration

Ved hjelp av Smartphone Integration har du mulighet til å koble din Android- eller Apple-telefon til din Volvo.

Android Auto

Android Auto gjør det mulig å styre mange av funksjonene på din Android-telefon via bilens midtdisplay. Her kan du lese om Android Auto og hva du bør kjenne til før du begynner å bruke funksjonen.

Tips om bruk av Android Auto

Her finner du tips som du kan ha nytte av når du bruker Android Auto.

Bruke Android Auto

Ved å koble en Android-telefon til din bil kan du blant annet høre på musikk, ringe (telefonere), få veivisning og bruke enkelte apper.