Volvo On Call-app: Fjernstarte bilen

Volvo On Call-app: Fjernstarte bilen

Med funksjonen Fjernstart av bil (ERS – Engine Remote Start) kan du starte bilen via Volvo On Call-appen for å avkjøle eller varme opp bilen før kjøring.

Fjernstarte bilen

Med funksjonen Fjernstart av bil (ERS) er det mulig å avkjøle eller varme opp bilen i 1–15 minutter. Når den angitte tiden har løpt ut, slås bilen av. Merk at det er ditt ansvar å følge lokale miljøforskrifter og lover. Se Volvo On Call-app: Bruke fjernstart av bil hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du bruker Fjernstart av bil (ERS).

Du kan starte bilen med ERS-funksjonen i Volvo On Call-appen to ganger etter hverandre. Deretter må bilen startes på vanlig måte før den kan startes via Volvo On Call-appen igjen.

Tilgjengelighet

Oppvarming via Fjernstart av bil (ERS) er mulig for biler med Volvo On Call som oppfyller kravene nedenfor.

Bilmodell

XC40, XC60, XC90, S90, V90

Modellår

2016 og senere

Girkasse

Automatgir

Fjernstart av motor (ERS) er tilgjengelig på følgende markeder: Albania, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Brasil, Bulgaria, Kypros, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Canada, Kasakhstan, Kina, Kosovo, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Tsjekkia, Tyskland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyrkia, Hviterussland, Ukraina, Ungarn og USA.Tilgjengeligheten kan variere avhengig av markedet.

Når er det lovlig og sikkert å bruke fjernstart?

  • Når bilen er under tilsyn.
  • Når bilen ikke står i et lukket rom uten ventilasjon rom. Eksosen kan skade mennesker og dyr alvorlig.
  • Når personer eller husdyr ikke befinner seg i eller rundt bilen.
  • Når du tar hensyn til lokale/nasjonale bestemmelser for tomgangskjøring.
  • Når du tar hensyn til lokale/nasjonale bestemmelser for lydnivå motoren til din Volvo er i gang.

Bilmodell/årsmodell

XC90 av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40 og XC60 av årsmodell 2018 og senere

V60 og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

XC90 av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40 og XC60 av årsmodell 2018 og senere

V60 og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.

Listet under tema

Bilsystem Volvo On Call

Relatert informasjon

Volvo On Call-app: Bruke fjernstart av bil Volvo On Call-app

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description