Volvo On Call-app: Melding om vedlikehold

Volvo On Call-app: Melding om vedlikehold

I appen Volvo On Call kan du se statusen for ulike komponenter i din Volvo. Vedlikeholdsmeldinger kan gi informasjon om noe må kontrolleres eller utbedres.

Generelt om vedlikeholdsmeldinger i appen Volvo On Call

Det finnes ulike meldinger om vedlikehold i appen Volvo On Call.

  • En grønn hake betyr at statusen til en komponent er godkjent.
  • En gul melding viser at en komponent snart må kontrolleres eller utbedres.
  • En rød melding betyr at utbedring må utføres snarest.

En lenke til førerveiledningen kan vises sammen med vedlikeholdsmeldingene. Ved å trykke på lenken kan du få mer informasjon om vedlikehold av bilen. Ved Service kan også en lenke til kalenderen vises.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner om ulike vedlikeholdsmeldinger, kan du se bilens førerveiledning eller kontakte din Volvo-forhandler.

Status ukjent

17w26 - P5 - Support site - Maintenance message - status unknown

Hvis et spørsmålstegn vises ved en komponent i appen Volvo On Call, betyr det at statusen av en eller annen grunn ikke kan vises. Det kan f.eks. skyldes manglende internettforbindelse eller at appen av andre årsaker ikke kan avlese noen verdi.

Hvis du oppdager et spørsmålstegn i mobilappen, bør kontrollere om det er en melding om vedlikehold eller annen informasjon på førerdisplayet i bilen.

Se vedlikeholdsmeldinger i appen Volvo On Call

Hvis du vil se statusen på ulike komponenter i bilen din, i appen Volvo On Call, følger du disse instruksjonene:

Logg inn i din Volvo On Call-app.

Trykk på menyalternativet Bil, på den nederste menyen i appen.

Trykk på Vedlikehold

Nå kan du se statusen på ulike komponenter i bilen.

Bilmodell/årsmodell

Biler av årsmodell 2012 og senere, utstyrt med Volvo On Call

System

Volvo On Call

Denne artikkelen er aktuell for

Bilmodell/årsmodell

Biler av årsmodell 2012 og senere, utstyrt med Volvo On Call

System

Volvo On Call

Listet under tema

Volvo On Call

Relatert informasjon

Volvo On Call-app Volvo On Call Informasjonsmeldinger

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description