Smartphone Integration

7 Resultater

Tips om bruk av Apple®CarPlay®

Oppdatert 1/21/2020

Tips om bruk av Apple® CarPlay®

Her finner du tips som du kan ha nytte av når du bruker CarPlay.

Hjem-knapp

Hvis du er inne i en app, kan du alltid trykke på den runde, hvite "hjem-knappen" i nedre venstre hjørne på midtdisplayet. Ved å trykke på knappen, kommer du tilbake til visningen CarPlayApple, CarPlay, iPhone, Siri, iOS og iPhone er registrerte varemerker som eies av Apple Inc. og tilgjengelige apper.

Talestyring med CarPlay

CarPlay-appene kan talestyres med Siri. Et langt trykk på rattknappen starter talestyring med Siri, og et kort trykk aktiverer bilens egne talestyringssystemer.

Når du har startet en økt med Siri, og Siri ber om mer informasjon, kan trykke kort på knappen på rattet for å gi videre instruksjoner.

Sende/lese opp meldinger

Ved hjelp av Siri kan du skrive/diktere og lese opp meldinger. Opplesing og diktering av meldinger gjøres på det språket du har valgt i innstillingene for Siri.

Når du skriver/dikterer meldinger, vises ingen tekst på midtdisplayet, men teksten vises på din iOS-enhet

Navigasjon med CarPlay

Med appen "kart", som finnes på din iOS-enhet, kan du få navigasjon på midtdisplayet i bilen via CarPlay. Ved bruk av navigering via CarPlay gis ingen veivisning i fører- eller Head-up-displayetHead-up-display er ikke tilgjengelig for XC40 av årsmodell 2018 og senere., bare på midtdisplayet.

Hvis navigering startes via CarPlay, avsluttes veibeskrivelser som eventuelt pågår fra bilens egne systemer.

Generelle tips

  • Oppdater din iOS-enhet med den nyeste versjonen av iOS operativsystem, og sjekk at appene er oppdatert.
  • Når du starter bilen, venter du med å trykke på delvisningen for CarPlay på midtdisplayet til CarPlay er koblet til.
  • Hvis du opplever problemer med CarPlay, kobler du din iOS-enhet fra USB-inngangen og kobler den til på nytt via USB. Du kan også forsøke å lukke alle apper som kjører og starte din iOS-enhet på nytt.
  • Hvis ikke appene vises når CarPlay starter (svart skjerm), forsøker du å minimere og utvide delvisningen for CarPlay. I biler med TV er det ikke mulig å lytte til lyd fra kilden TV når CarPlay er aktivert (utvidet).
  • Bruk av apper som ikke er kompatible med CarPlay kan av og til føre til at tilkoblingen mellom iOS-enheten og bilen brytes. Informasjon om hvilke apper som støttes og hvilke iOS-enheter som er kompatible finnes på Apples nettside. Du kan også finne informasjon om hvilke apper som er kompatible med CarPlay på ditt marked ved å søke etter CarPlay i App Store.
  • CarPlay fungerer bare med iOS.

    Apple, CarPlay og iPhone er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc.

Notat

Tilgjengelighet og funksjonalitet kan variere avhengig av marked.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?

Bruke Apple®CarPlay®

Ved å koble en iOS-enhet til bilen din kan du blant annet høre på musikk, ringe, sende og motta meldinger samt bruke utvalgte apper. Funksjonene kan også talestyres med Siri.

CarPlay®

CarPlay gjør det mulig å styre mange av funksjonene på din iOS-enhet via bilens midtdisplay. Her kan du lese om CarPlay og hva du bør kjenne til før du begynner å bruke funksjonen.

Smartphone Integration

Ved hjelp av Smartphone Integration har du mulighet til å koble din Android- eller Apple-telefon til din Volvo.

Android Auto

Android Auto gjør det mulig å styre mange av funksjonene på din Android-telefon via bilens midtdisplay. Her kan du lese om Android Auto og hva du bør kjenne til før du begynner å bruke funksjonen.

Tips om bruk av Android Auto

Her finner du tips som du kan ha nytte av når du bruker Android Auto.

Bruke Android Auto

Ved å koble en Android-telefon til din bil kan du blant annet høre på musikk, ringe (telefonere), få veivisning og bruke enkelte apper.