XC40 Recharge Pure Electric

2021

Programvareoppdateringer

Programvaren oppdateres hovedsakelig via OTA-oppdatering. Oppdatering hos en autorisert Volvo-forhandler kan medføre kostnad hvis ikke oppdateringen er inkludert i en reparasjons- eller serviceavtale. Oppdatering av programvaren til den nyeste versjonen inkluderer tidligere oppdateringer. Du vil bli varslet gjennom midtdisplayet hvis ny programvare er tilgjengelig som OTA; dvs. nedlastbar programvare. Gå til "Innstillinger", "System" og "Programvareoppdatering" for å se den nåværende programvareversjonen.

Funksjonaliteten etter oppdatering kan variere avhengig av marked, modell, modellår og ekstrautstyr.

Oppdateringer i programvare 2.7

 • Forbedring av stabiliteten til infotainmentsystemet.
 • Færre forekomster av at den øverste statuslinjen mangler på midtdisplayet.
 • Færre forekomster av at klimabetjeningselementer mangler i midtdisplayet etter en tilbakestilling av systemet.
 • Løsning på problem med at søkefeltet Google Maps noen ganger mangler.
 • Løsning på et problem med at lyset på girspakkulen i krystall fortsetter å lyse når man forlater bilen.
 • Forbedret fjernstart av motor.
 • Mindre forbedringer i veiskiltinformasjonens nøyaktighet.
 • Forbedring av stabiliteten til parkeringshjelpfunksjonen.
 • Økning av tilgjengeligheten til førerstøttefunksjoner.
 • Justering av optimering av drivlinje.

Merknad: Etter programvareinstallering må du lagre trykk for TPMS (dekktrykksystem). Følg instruksjonene i førerveiledningen.

Oppdateringer i programvare 2.6

Merknad: Denne programvareversjonen er bare tilgjengelig på verksteder, ikke OTA. Innholdet i 2.6 vil være inkludert i den neste OTA-versjonen.

 • Forbedret temperaturstyring for kupeen.
 • Varmen i forsetene aktiveres automatisk når parkeringsklima startes.
 • Forbedret ytelse for adaptiv hastighetskontroll (ACC) ved lav hastighet.
 • Justering av optimering av drivlinje.

Oppdateringer i programvare 2.5

 • Forbedringer for reduksjon av faren for ikke å kunne åpne bilen med fjernnøkkelen.
 • Care Key-støtte som gjør det mulig for eieren av bilen å begrense bilens maksimumshastighet. Mer informasjon om Care Key finnes i førerveiledningen
 • En knapp for fjerning av en tilkoblet enhet er lagt til i menyen for tilkobling av enheter.
 • Apple CarPlay-feilrettinger og stabilitetsforbedringer.
 • Google Assistant-støtte for SiriusXM lagt til for abonnenter av tjenesten i Nord-Amerika.
 • FM-/DAB-radiofeilrettinger og funksjonsforbedringer. Den sist valgte radiostasjonen starter når bilen startes igjen.
 • Styrken til bakgrunnslyset i kupeen har blitt tilpasset.
 • Løsning på et problem med at ladekabelen ikke låses opp etter lading
 • Forbedringer i rekkeviddeassistentens beregninger. Mer informasjon om rekkeviddeassistenten finnes i førerveiledningen.
 • Justering av optimering av drivlinje.
 • Merknad: Informasjonsdeling mellom kjøretøy er midlertidig deaktivert. Funksjonen kan aktiveres i bilens innstillinger for personvern etter at 2.5 er installert. Les mer om Connected Safety i førerveiledningen. Deling av informasjon mellom kjøretøy via skytjenester er bare tilgjengelig i Europa, Canada og USA.

Oppdateringer i programvare 2.4

Merknad: Denne programvareversjonen er bare tilgjengelig på verksteder, ikke OTA. Innholdet i 2.4 vil være inkludert i den neste OTA-versjonen.

 • Økt utnyttelse av varmepumpe i kaldt klima.
 • Generelle stabilitetsforbedringer for lading og planlagt lading. Gjelder både vekselstrøms- og likestrømslading.
 • Små forbedringer av det innvendige lyset.
 • Justeringer av styrken til det innvendige lyset.
 • Justering av optimering av drivlinje.
 • Merknad: Deling av informasjon mellom biler er midlertidig deaktivert for å støtte programvareutgave 2.4. Hvis deling var aktivert i bilen før oppdateringen, lagres de tilhørende personverninnstillingene helt til tjenesten aktiveres igjen av Volvo. Deling av informasjon via skytjeneste er bare tilgjengelig i Europa, Canada og USA.

Oppdateringer i programvare 2.3

 • Små oppdateringer av grafikken til tripptellermenyen i førerdisplayet.
 • Løsning på "Service nødvendig"-melding i forbindelse med parkeringshjelp.
 • Klar til å kjøre-varsler er kalibrert for å fungere bedre under bruk av Pilot Assist.
 • Mer nøyaktig beregning av rekkevidden for biler av modellår 2021 og 2022.
 • Justering av optimering av drivlinje.
 • Merknad: Deling av informasjon mellom biler er midlertidig deaktivert for å støtte programvare 2.3. Hvis deling var aktivert i bilen før oppdateringen, lagres de tilhørende personverninnstillingene helt til tjenesten aktiveres igjen av Volvo. Deling av informasjon via skytjeneste er bare tilgjengelig i Europa, Canada og USA.

Oppdateringer i programvare 2.2

 • Lansering av Apple CarPlay.
 • USB-inngang foran åpnet for Apple CarPlay-tilkoblingsmulighet.
 • Videoapper kan nå brukes når bilen står parkert. Videoapper vil bli tilgjengelige i Google Play Store senere.
 • Redusert hyppighet for feilvarsling av "innkjøring forbudt"-trafikkskilt.
 • Forbedret kompatibilitet med iPhone, inkludert trådløs lading.
 • Justering av optimering av drivlinje.
 • Innføring av brems ved stillstand (Hold). Når hold-symbolet lyser i førerdisplayet, kan føreren slippe opp bremsepedalen ved stopp for trafikklys, og bremsingen opprettholdes av denne funksjonen.
 • Merknad: Deling av informasjon mellom biler er midlertidig deaktivert for å støtte programvare 2.2. Hvis deling var aktivert i bilen før oppdateringen, lagres de tilhørende personverninnstillingene helt til tjenesten aktiveres igjen av Volvo. Deling av informasjon via skytjeneste er bare tilgjengelig i Europa, Canada og USA.

Oppdateringer i programvare 2.1

 • Visuelle oppdateringer av førerdisplayet for forbedret konsistens og oversikt. Denne oppdateringen inkluderer endringer på følgende elementer:
  • Calm- og Navi-modusvelgere
  • Visning av drivstoff- og batterinivå
  • Appmeny
  • Varsler
  • Litt mindre kart, slik at det er lettere å skille det fra andre displayelementer
 • Feilretting for planlagt lading. Ladeinnstillinger i førerdisplayet tilbakestilles ikke mellom kjøreturer.
 • Forbedringer med hensyn til kompatibilitet med offentlige hurtigladestasjoner. Dette vil medføre litt lengre opplåsingstid for ladekabelen for hurtiglading med likestrøm.
 • Justeringer ved dekktrykksystemet. Systemet kan vise en melding om lagret trykk etter oppdateringen, avhengig av bilens konfigurasjon.
 • Feilretting og justeringer i feilsøking på bremsesystem.
 • Klimaanleggjusteringer for redusert strømforbruk:
  • Lavere maksimal kjølevæsketemperatur under oppvarming
  • Økt luftresirkulasjon
  • Reduserte bruk av klimaanlegg i mildt klima

Oppdateringer i programvare 2.0

 • Android R. Denne operativsystemversjonen omfatter ny funksjonalitet og nye appkategorier.
 • Funksjon i bilen:
  • OTA-programvareoppdateringer: Oppdateringer vil nå bli installert automatisk etter at bilen har blitt parkert og låst hvis du velger "Installer" under kjøring. Tidligere krevdes en melding for at installasjonen skulle starte.
  • Skifte av profiler forstyrrer ikke navigasjonsvinduet i førerdisplayet lenger.
  • Forbedring av stabiliteten til lydanlegget.
  • Forbedring av stabiliteten til klimatidsinnstillingene.
  • Forbedring av radiomottaket.
  • Forbedring av stabiliteten til kameraapplikasjonen.
  • Problem med parkeringssensor løst.
  • Forbedret utkobling av midtdisplayet ved låsing av bilen.
 • Mobilappfunksjonalitet:
  • Forbedring av stabiliteten til låsestatusen.
  • Mer nøyaktig visning av ladestatus og batterinivå.
  • Hyppigere klimastatusoppdateringer.

Oppdateringer i programvare 1.10

 • Klar til å kjøre-varsel innført for modellår 2021. Hvis bilen har stoppet bak et annet kjøretøy, vil systemet varsle når kjøretøyet foran begynner å kjøre dersom fører ikke responderer. Denne funksjonen er allerede tilgjengelig i senere modellår.
 • Forbedret styreassistanse når Filassistanse (LKA) aktiveres i kjørefelt med helopptrukket linje.
 • Forbedret følsomhet for autobrems ved rygging (Rear Automatic Braking) – bedre objektsporing ved rygging.
 • En mykere overgang for på- og avsekvenser for innvendig og utvendig belysning.

Oppdateringer i programvare 1.9

Merknad: Denne programvareversjonen er bare tilgjengelig på verksteder, ikke OTA. Innholdet i 1.9 vil være inkludert i den neste OTA-versjonen.

 • Rekkeviddeforbedringer under bestemte kjøreforhold.
 • Forbedret trekkraft på glatt føre.
 • Forbedrede førerdisplaymeldinger om lading, batteristatus og tilgjengelig effekt.
 • Beregnet rekkevidde i førerdisplayet og bilappene Range Assistant og Google Maps tar nå hensyn til hvordan lave temperaturer kan påvirke rekkevidden når bilen har stått uten å være tilkoblet for lading.

Oppdateringer i programvare 1.8

Planlagt lading lansert

 • Det er nå mulig å velge et senere tidspunkt for lading etter at bilen har blitt koblet til. Tidsinnstilling for lading kan stilles inn i Volvo Cars-appen eller i midtdisplayet.

Generelle oppdateringer

 • Forbedret registrering av fotgjengere og syklister.
 • Forbedrede førerhjelpfunksjoner Pilot Assist og adaptiv cruisekontroll.
 • Nytt symbol for funksjonsfeil i frontkollisjonsvarslingen på displayet (lovkrav).
 • Kjøremodusvisninger i førerdisplayet er nå tilgjengelige på kinesisk.

Oppdateringer i programvare 1.7

 • Informasjon om programvareversjon er nå tilgjengelig.
  • Programvareversjonsnumre vil bli vist i midtdisplayet. Versjonsmerknader om gjeldende og kommende programvareoppdateringer vil bli tilgjengelige i midtdisplayet og på nettstedet for Volvo Cars Support.
 • Justert følsomhet for autobrems ved rygging (RAB) for å redusere faren for aktivering i bilvaskeautomater.
 • Et snøkrystallsymbol vises ved siden av indikatoren for batterinivå ved kaldt vær for å informere hvis den tilgjengelige batterikapasiteten vil være begrenset.
 • Innføring av informasjon om hvordan lav utetemperatur påvirker batterirekkevidden via melding ved start og varsel i førerdisplayet.
 • Problem med beltepåminnelsesvarsel i førerdisplayet løst.
 • Lansering av Volvo Range -appen.
  • Visning av beregnet rekkevidde, anvisninger om forbedringer av rekkevidden sammenlignet med kjørestil og beregning av forbruk som fører til hastighet, klimainnstillinger osv.
 • Varsler om programvareoppdateringer vil bli tilgjengelige i mobilappen.
  • Varsler om en oppdatering som har blitt lastet ned og er klar til å installeres, installasjon startet/pågår og resultat av installasjon.
 • Forhåndsvarming av batteri når angitt reisemål i Google Maps er en hurtigladingsstasjon, for å forbedre ladeytelsen.
 • Økt rekkevidde på grunn av bedre utnyttelse av batterienergien og forbedret regenerering.
 • Smarter tidsur for forklimatisering: Batteriet vil bli forklimatisert før avreise for å øke rekkevidden.
 • Høyere driftstemperatur for batteriet under kjøring og hurtiglading, for økt rekkevidde og ladehastighet.
 • Under lading vil ladevisningen i midtdisplayet inneholde nødvendig ladetid for å nå et reisemål hvis et reisemål har blitt angitt i Google Maps.

Oppdateringer i programvare 1.6

 • Forbedring av motorstyringssystemets optimering.
 • Forbedringer av stabilitet, ytelse og funksjoner i førerstøttesystemene.
 • Forbedret robusthet og feilretting for tilkobling.
 • Faste duplikater fra iPhone i Favorittlisten for telefon.
 • Mobilapp-støtte: Fjernstart av motor kun for visse markeder.
 • Automatisk gjenopptagelse av media-avspilling: Når føreren går inn i bilen for å kjøre av gårde, vil sist avspilte media automatisk gjenopptas, slik at brukeren ikke trenger å klikke manuelt på Spill av ved hver oppstart.
 • Kilometerstanden vises ikke i førerdisplayet hele tiden lenger. For å se kilometerstanden og annen bilstatistikk trykker du på den midtre knappen "O" på panelet til høyre på rattet.
 • Klimatidsur tilgjengelig fra mobilappen.

Oppdateringer i programvare 1.5

 • Endringer i Pilot Assist.
  • Veksling mellom Pilot Assist-moduser (med eller uten styrehjelp) er nå flyttet til midtdisplayet. Standardinnstillingen er Pilot Assist med styring. Tilgang via innstillingssiden. Aktivering av Pilot Assist, hastighetsinnstilling og avstand til forankjørende kjøretøy er fortsatt på rattkontrollene. Ikoner for Pilot Assist og førerhjelp er oppdatert for førerdisplayet og midtdisplayet.
 • Nye systemspråk inkludert:
  • bulgarsk, tradisjonell kantonesisk, tradisjonell mandarin, tsjekkisk, dansk, estisk, finsk, gresk, ungarsk, japansk, koreansk, latvisk, litauisk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, tyrkisk og ukrainsk.
  • Vær oppmerksom på at ikke alle tjenester nødvendigvis er tilgjengelige på alle språk.
 • Feilretting for innvendig belysning.
 • Forbedringer av profiloppsett.
  • Støtte for internettdeling over Bluetooth (for utvalgte markeder).
  • Gjennomgang av innstillinger for personvern tilgjengelig som del av profiloppsett.
 • Førerdisplayet støtter to displaymoduser: navigering (Navigation) og ro (Calm). Bilfokusert modus er ikke tilgjengelig lenger.
 • Forbedret kommunikasjonsstabilitet for eCall.
 • Feilretting for stabilisering av timer for klima.
 • Feilretting for stabilisering av låsing/opplåsing med fjernnøkkel.
 • Feilretting i kontakter i telefon/favoritter.
 • Stabilitetsforbedringer i Volvo On Call.
 • Volvo On Call-appen skifter navn til Volvo Cars og lanseres med ny design.

Oppdateringer i programvare 1.4

 • Forvarming av batteriet ved lading til 90 % og 100 %, gir forbedring av rekkevidden. Ingen forvarming ved lading under 90 %.
 • Profiladministrering og mulighet til å velge enheten miles per hour for Care Key.
 • OTA-programvareoppdatering (Over-the-Air): Feil korrigert; informasjon om gjennomført oppdatering ble ikke vist.
 • Bilstatusapplikasjon: Feil korrigert; informasjon om antall kilometer viste noen ganger ikke riktige verdier.
 • Klokke i bil: Feil korrigert; noen ganger ble ikke riktig tid vist.
 • Profilinnstillinger:
  • Logg inn med Volvo ID i oppstartsveiviseren.
  • Gjennomgang av private innstillinger i oppstartsveiviseren.
 • Bluetooth-tilkoblet telefon: Stabilitetsforbedringer for visse telefonmodeller.
 • Problem med trådløs lading for iPhone 12 er løst.
 • Forbedret klimaanleggytelse ved høye temperaturer.

Oppdateringer i programvare 1.3

 • Stabilitetsforbedringer etter frakobling av ladekabel.

Oppdateringer i programvare 1.2

 • Forbedringer av anslått rekkevidde.
 • Stabilitetsforbedringer for vekselstrømslading.
 • Radio: Kobling mellom FM og DAB for sømløs lydopplevelse. (OBS! Favorittstasjoner vil bli slettet, og de må dermed stilles inn på nytt.)
 • Harman Kardon Premium Audio: Forbedret surroundlyd.
 • Flere bilinnstillinger og forbedring av innstillinger for førerprofiler.
 • Tidsur for klima: Stabilitetsforbedringer.
 • 360-gradersvisningen av parkeringskameraene: Kvalitets- og stabilitetsforbedringer.
 • Bluetooth-telefoni: funksjons- og stabilitetsforbedringer.
 • OTA (Over-the-Air): Kvalitets- og stabilitetsforbedringer.

Hjalp dette?