Håndtere apper

12 Resultater

Datadelingsinnstillinger for Volvo On Call

Datadeling for tjenesten Volvo On Call er som standard aktivert. Det betyr at du selv ikke trenger å aktivere datadeling for tjenesten ved kjøp av ny bil eller for eksempel etter en tilbakestilling til innstillingene fra fabrikk.

Bilapper

Volvo tilbyr et stort utvalg av tjenester, apper og programmer som du kan bruke i bilen. Denne artikkelen gir en oversikt over hvilke apper som er tilgjengelige for din bil.

Systemoppdateringer for bilen

Systemoppdateringer gjelder de delene av bilen som har med nettilkoblet bil og infotainment å gjøre. Hvis oppdateringer av systemprogramvare er tilgjengelig, kan du utføre alle oppdateringene samtidig.

Laste ned og oppdatere apper

Oppdatert 11/25/2019

Laste ned og oppdatere apper

Når bilen er koblet til internett, kan du enkelt laste ned og oppdatere apper direkte fra bilens midtdisplay. Du har også mulighet til å avinstallere apper.

Håndtere apper

16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol

Appene håndteres via Nedlastingssenter i applikasjonsvinduet.

Bilen må være koblet til internett for at det skal være mulig å laste ned, oppdatere eller avinstallere apper. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler bilen til internett, kan du se Koble til internett via mobiltelefon (WiFi), Koble til internett via Bluetooth-tilkoblet telefon eller

.

Alle appene som brukes, bør være oppdatert til nyeste versjon.

16w17 - Support Site - Download center - display

Applikasjonsvinduet med bilens apper.

Laste ned apper

Se instruksjonsvideoen eller følg instruksjonene nedenfor for å laste ned en app.

Laste ned apper

Åpne Nedlastingssenter.

Velg Nye apper for å åpne en liste med apper som er tilgjengelige, men ikke installert i bilen ennå. Trykk på raden for en app for å utvide listen og for å få mer informasjon om appen.

Velg Installere for å starte nedlastingen av ønsket app.

Status for installasjonen vises.

Hvis en nedlasting ikke kan starte av en eller annen grunn, vises en melding. Appen vil fortsatt være i listen, og det er mulig å forsøke å installere den sender.

Avbryt nedlasting

Trykk på Avbryt for å avbryte en pågående nedlasting.

Husk at det bare er nedlastingen som kan avbrytes. Når installasjonsfasen har startet, kan den ikke avbrytes.

Oppdatere apper

Se video og anvisninger for hvordan du oppdaterer apper.

Oppdatere apper

Notat

Innstillinger og menyer i midtdisplayet varierer avhengig av programvareutgave.

Installere alle tilgjengelige oppdateringer

Åpne Nedlastingssenter.

Velg App-oppdateringer for å åpne en liste over alle tilgjengelige oppdateringer.

Velg Installere alt.

Oppdatering påbegynnes.

Installere enkeltoppdateringer

Åpne Nedlastingssenter.

Velg App-oppdateringer for å åpne en liste over alle tilgjengelige oppdateringer.

Finn frem til ønsket app og velg Installere.

Oppdatering påbegynnes.

Hvis en app blir brukt under en pågående oppdatering, blir den startet på nytt for at oppdateringer skal kunne fullføres.

Avinstallere en app

En app som brukes, må avsluttes for at avinstallasjonen skal kunne gjennomføres.

Åpne Nedlastingssenter.

Velg App-oppdateringer.

Velg Installerte applikasjoner for å se en liste med alle installerte apper

Finn frem til ønsket app og velg Avinstallere.

Når appen er avinstallert, forsvinner den fra listen.

Notat

Datanedlasting kan påvirke andre tjenester som overfører data, f.eks. nettradio. Hvis påvirkning av andre tjenester oppleves som forstyrrende, kan nedlastingen avbrytes. Ellers kan det være passende å slå av eller avbryte andre tjenester.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?


Oppdateringer fra bilen

Oppdateringer for flere av bilens systemer kan gjøres direkte fra midtdisplayet når bilen er koblet til internett.

Innstillinger for personvern og datadeling er unike for hver enkelt førerprofil

Når du begynner å bruke en ny førerprofil, vil datadelingsinnstillingene for profilen settes til bilens standardinnstillinger og være deaktivert.

Oppdatere apper

Denne artikkelen beskriver hvordan du oppdaterer apper du har installert i bilen.

Personvern og datadeling

Mange oppkoblede tjenester og apper må kunne sende og motta informasjon og data. Funksjonen datadeling for dine oppkoblede tjenester og apper er som standard deaktivert. For å kunne bruke bestemte oppkoblede tjenester og apper i bilen må du selv velge å aktivere datadeling for dem.

Aktivere datadeling i forbindelse med at du starter en oppkoblet tjeneste eller app

Hvis du ikke har aktivert datadeling for en oppkoblet tjeneste eller for nedlastede apper, kan du gjøre det i forbindelse med at du starter dem i midtdisplayet. Hvis det er første gang du starter en tjeneste, eller for eksempel etter en tilbakestilling til innstillingene fra fabrikk eller enkelte programvareoppdateringer, må du også godta Volvos vilkår for oppkoblede tjenester.

Aktivere datadeling for oppkoblede tjenester og nedlastede apper via innstillingsmenyen

Du kan aktivere datadeling for oppkoblede tjenester og nedlastede apper via innstillingsmenyen i midtdisplayet.

Bilapper

Volvo tilbyr et stort utvalg tjenester, apper og programmer for å gjøre det så hyggelig som mulig for deg å bruke din Volvo. Denne artikkelen gir en oversikt over hvilke bilapper som er tilgjengelige for din bil.

Slå av deling av data og personlig informasjon for ulike systemer

For noen bilmodeller kan det være nødvendig å stille om noen systemer hvis du ikke vil at de skal dele data fra bilen din. Se avsnittet "Denne artikkelen er relevant for" for å se om denne teksten er relevant for bilen din. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke alle funksjonene hvis bestemte funksjoner slås av.