Volvo On Call

42 Resultater

Koble til Internett via personlig SIM-kort (Volvo On Call)

For at du skal kunne koble til Internett via et personlig SIM-kort, må din Volvo ha Sensus Connect og Volvo On Call. Når du har opprettet en Internettilkobling, anbefaler vi at du slår av PIN-kodelåsen, slik at du kan koble til Internett automatisk.

Volvo On Call-app: Om talestyring med Siri

Med Siri kan du styre enkelte Volvo On Call-funksjoner ved bruk av tale. Du kan for eksempel spørre hvor mye drivstoff det er igjen i tanken eller kontrollere at dørene er låst.

Tyverivarsel og sporing

Med GPS-posisjonering og GSM-teknologi fungerer Volvo On Call som et hjelpemiddel hvis bilen din skulle bli stjålet. Du får hjelp med disse tjenestene ved å kontakte Volvo On Calls servicesenter.

Volvo On Call-app: Fjernstart av varmer

Hvis bilen din har parkeringsvarmer, kan du bruke Volvo On Call-appen til å fjernstarte parkeringsvarmeren, slik at bilen din blir varm til valgt tidspunkt.

Komme i gang med Volvo On Call

Volvo On Call er et innebygd assistansesystem som sammen med en app gir deg mulighet til å kontrollere din Volvo på avstand. Denne artikkelen beskriver hvordan du kommer i gang med Volvo On Call og Volvo On Call-appen. Informasjonen nedenfor gjelder bare for biler av årsmodell 2017 og senere, samt XC90 og XC90 Twin Engine, utstyrt med Volvo On Call.

Volvo On Call-app: Fjernstart av varmer

Hvis bilen din har parkeringsvarmer, kan du bruke Volvo On Call-appen til å fjernstarte parkeringsvarmeren, slik at bilen din er varm når du skal kjøre.

Volvo On Call-app

Som Volvo On Call-bruker har du tilgang til en app som gjør at du kan holde kontakten med din bil gjennom forskjellige appfunksjoner. Denne artikkelen beskriver hvordan du laster ned appen, samt et utvalg tilgjengelige appfunksjoner.

Veihjelp og nødhjelpstjenester via Volvo On Call

Ved behov for veihjelp eller nødhjelpstjenester kan du få hjelp på forskjellige måter. Denne artikkelen beskriver hvordan du kommer i kontakt med Volvo On Call servicesenter for å få egnet assistanse.

Aktivere datadeling i forbindelse med at du starter en oppkoblet tjeneste eller app

Hvis du ikke har aktivert datadeling for en oppkoblet tjeneste eller for nedlastede apper, kan du gjøre det i forbindelse med at du starter dem i midtdisplayet. Hvis det er første gang du starter en tjeneste, eller for eksempel etter en tilbakestilling til innstillingene fra fabrikk eller enkelte programvareoppdateringer, må du også godta Volvos vilkår for oppkoblede tjenester.

Håndtere Volvo On Call-abonnement

Volvo On Call er en abonnementstjeneste. I abonnementet inngår nødhjelps- og trygghetstjenester samt app-tjenester. Artikkelen beskriver hvordan du håndterer ditt Volvo On Call-abonnement.

Tilgjengelige Volvo On Call-appfunksjoner per Volvo-modell

Volvo On Call-appen inneholder en stor mengde funksjoner, og nøyaktig hvilke av disse du har tilgang til avhenger av hvilken Volvo-modell du har. Denne artikkelen gir en oversikt over tilgjengelige Volvo On Call-apptjenester for de ulike Volvo-modellene.

Volvo On Call Kompatible enheter

Her presenteres de mobile enhetene som er kompatible med Volvo On Call-appen.

Forlenge ditt Volvo On Call-abonnement

Du kan velge mellom ulike tidsperioder når du forlenger ditt Volvo On Call-abonnement eller aktiverer det igjen.

Datadelingsinnstillinger for Volvo On Call

Datadeling for tjenesten Volvo On Call er som standard aktivert. Det betyr at du selv ikke trenger å aktivere datadeling for tjenesten ved kjøp av ny bil eller for eksempel etter en tilbakestilling til innstillingene fra fabrikk.

Volvo On Call-app

Som Volvo On Call-bruker har du tilgang til Volvo On Call-appen, som gjør at du kan holde kontakten med din bil gjennom forskjellige appfunksjoner. Artikkelen beskriver hvordan du laster ned appen, samt tilgjengelige appfunksjoner.

Koble Volvo On Call-appen til din Volvo

For å kunne bruke Volvo On Call app-tjenester, må du koble Volvo On Call-appen til bilen din. Denne artikkelen beskriver hvordan du går frem.

Slå av deling av data og personlig informasjon for ulike systemer

For noen bilmodeller kan det være nødvendig å stille om noen systemer hvis du ikke vil at de skal dele data fra bilen din. Se avsnittet "Denne artikkelen er relevant for" for å se om denne teksten er relevant for bilen din. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke alle funksjonene hvis bestemte funksjoner slås av.

Volvo On Call - eierskifte

Hvis du kjøper en brukt bil som er utstyrt med Volvo On Call (), må du gå gjennom et par trinn før du kan bruke Volvo On Call-tjenestene. Trinnene beskrives i denne artikkelen.

Innstillinger for personvern og datadeling er unike for hver enkelt førerprofil

Når du begynner å bruke en ny førerprofil, vil datadelingsinnstillingene for profilen settes til bilens standardinnstillinger og være deaktivert.

Volvo On Call-app: Håndtere kjørejournal

Appen Volvo On Call kan automatisk opprette en kjørejournal som gir deg en oversikt over bilreisene dine. Denne artikkelen beskriver hvordan du håndterer kjørejournalen, for eksempel hvordan du grupperer reiser, slår av kjørejournalen eller eksporterer en reise.

Personvern og datadeling

Mange oppkoblede tjenester og apper må kunne sende og motta informasjon og data. Funksjonen datadeling for dine oppkoblede tjenester og apper er som standard deaktivert. For å kunne bruke bestemte oppkoblede tjenester og apper i bilen må du selv velge å aktivere datadeling for dem.

Volvo On Call-app: Kjørejournal

Appen Volvo On Call kan automatisk opprette en kjørejournal, som gjør at du kan få oversikt over bilreisene dine. Opplysningene er synlige fra alle kontoer som du har knyttet til bilen.

Planlegg og fyll ut skjema for lading av din bil med Volvo On Call-app

Med Volvo On Call-appen kan du planlegge og fylle ut skjema for lading av din bil.

Bruke Volvo On Call med wearables

Som Volvo On Call-bruker har du tilgang til en app som kan kobles til dine smartklokker. Med Volvo On Call kan du blant annet starte parkeringsvarmeren og låse opp din Volvo direkte fra for eksempel en smartklokke. Du kan også bruke Volvo On Call-funksjoner med andre wearables. Her beskrives hvilke Volvo On Call-funksjoner som er tilgjengelige for ulike wearables, samt hvilke krav som på oppfylles for at du skal komme i gang og bruke funksjonene.

Volvo On Call-app: Låse og låse opp bil

I appen Volvo On Call ser du aktuell låsestatus, og du kan låse bilen både opp og igjen på avstand. Det er også mulig å låse opp bilen via Volvo On Call-servicesenteret.

Komme i gang med Volvo On Call

Volvo On Call er et innebygd assistansesystem med en app som gir deg mulighet til å kontrollere din Volvo på avstand. Denne artikkelen beskriver hvordan du kommer i gang med Volvo On Call og Volvo On Call-appen. Informasjonen nedenfor gjelder bare for biler av årsmodell 2012–2016 utstyrt med Volvo On Call.

Volvo On Call - eierskifte

Hvis du kjøper en brukt bil som er utstyrt med Volvo On Call (), må du gå gjennom et par trinn før du kan bruke Volvo On Call-tjenestene. Trinnene beskrives i denne artikkelen.

Bruke Wi-Fi Hotspot (Volvo On Call)

Biler med Sensus Connect og Volvo On Call kan opprette Wi-Fi Hotspot for å dele internett med andre enheter i bilen.

Veksle tilkobling mellom personlig SIM-kort og mobiltelefon

Av og til er det egnet å veksle fra tilkobling via personlig SIM-kort til å bruke mobiltelefon som Internettilkobling for din bil, for eksempel når du kjører inn i et annet land. Denne artikkelen gjelder biler med Sensus Connect og Volvo On Call.

Kontakt Volvo On Call servicesenter

Informasjon om hvor og når du kan kontakte Volvo On Call-servicesenteret.

Volvo On Call

Volvo On Call er et innebygd assistansesystem med en app som gir deg mulighet til å kontrollere din Volvo på avstand. Med Volvo On Call-appen kan du blant annet låse bilen, lese av instrumentpanelet og fjernstyre klimaet i bilen ved et enkelt trykk i appen.

Volvo On Call Hvilemodus (Stand by)

For å spare på batteriet når bilen ikke brukes over lengre tid, er Volvo On Call-systemet programmert til å settes i hvilemodus.

Bruke Volvo On Call med wearables

Som Volvo On Call-bruker har du tilgang til en mobilapp som kan kobles til dine smartklokker. Med Volvo On Call kan du blant annet starte parkeringsvarmeren og låse opp din Volvo direkte fra for eksempel en smartklokke. Du kan også bruke Volvo On Call-funksjoner med andre wearables. Her beskrives hvilke Volvo On Call-funksjoner som er tilgjengelige for ulike wearables, samt hvilke krav som på oppfylles for at du skal komme i gang og bruke funksjonene.

Volvo On Call - Språk og land

Denne artikkelen beskriver hvilke markeder Volvo On Call er tilgjengelig på, samt hvilke språk Volvo On Call-appen finnes på.

Volvo On Call Informasjonsmeldinger

Denne artikkelen inneholder eksempler på informasjonsmeldinger som kan vises når Volvo On Call er ute av drift.

Volvo On Call-app: Bruke fjernstart av bil

Med fjernstart av bil ERS – Engine Remote Start kan du fjernstarte bilen via Volvo On Call-appen for å avkjøle eller varme opp bilen før du bruker den.Informasjonen nedenfor gjelder bare for V70, XC70 og S80 av årsmodell 2015 og senere, og ikke for S60 og V60, XC60 av årsmodell 2015 til 2018 utstyrt med Volvo On Call

Volvo On Call

Volvo On Call er et innebygd assistansesystem som sammen med en app kan gi deg mulighet til å kontrollere din Volvo på avstand. Med Volvo On Call-appen kan du blant annet låse bilen din, lese av instrumentpanelet og styre klimaet i bilen gjennom fjernstart av motor (ERS – Engine Remote Start). Denne artikkelen beskriver funksjoner og fordeler med Volvo On Call.

Aktivere datadeling for oppkoblede tjenester og nedlastede apper via innstillingsmenyen

Du kan aktivere datadeling for oppkoblede tjenester og nedlastede apper via innstillingsmenyen i midtdisplayet.

Volvo On Call-app: for hybridbiler

Funksjonene til Volvo On Call-appen kan variere mellom ulike Volvo-modeller. Som eier av en hybridbil har du tilgang til Volvo On Call-funksjoner som blant annet viser batteri- og ladestatus, eller som hjelper deg å finne nærmeste ladestasjon.

Volvo On Call-app: Betjene fjernstart av bil

Fjernstart av bil (ERS – Engine Remote Start) gir mulighet til fjernstart av bilen via Volvo On Call-appen for å avkjøle eller varme opp bilen før du bruker den.Informasjonen nedenfor gjelder ikke for V70, XC70 og S80 av årsmodell 2015 og senere, og heller ikke for S60 og V60, XC60 av årsmodell 2015 til 2018 utstyrt med Volvo On Call

Volvo On Call Informasjonsmeldinger

Denne artikkelen inneholder eksempler på informasjonsmeldinger som vises når Volvo On Call er ute av drift.

Slette brukerdata fra din Volvo

Hvis du skal selge en Volvo med Sensus Connect, bør du slette alle personlige data fra bilen og tilbakestille bilen til den opprinnelige fabrikkinnstillingen.