Bilfunksjoner

24 Resultater

Begrense bilfunksjoner med Red Key

Når du låner ut bilen din, har du mulighet til å begrense bilens funksjoner med en Red Key. På forhånd kan du blant annet stille inn en hastighetsbegrensning eller maksimumsvolum for høyttalerne.

IntelliSafe – sikkerhetskontroll ved start

Når du starter bilen etter at den har vært helt avslått, vises en sikkerhetskontroll av bilens førerstøttesystemer på førerdisplayet. Dette er en ny visuell funksjon som er lagt til i programvaren som utgis i november 2017.

Parallell parkering med Park Assist Pilot

Med tilleggsutstyret Park Assist Pilot kan du få assistanse ved parallell parkering. Her finner du informasjon og en instruksjonsvideo som beskriver hvordan du bruker funksjonen.

Stille klokken

Den første gangen du bruker bilen, eller hvis strømmen til batteriet i bilen har vært brutt, kan det være at du må stille inn klokkeslett og dato. Det er viktig at klokken er innstilt, blant annet for at bilens internettilkobling skal fungere.

Hold og Charge

Med funksjonene Hold og Charge har du mulighet til å styre hybridbatteriets lading under kjøring. Hold og Charge har erstattet kjøremodusen Save i biler med hybridmotor.

Førerprofiler

Du kan lagre og beskytte dine personlige innstillinger i førerprofiler, slik at din Volvo skal være tilpasset til akkurat deg hver gang du setter deg i bilen. Førerprofilene kan kobles til bilens nøkler, og ved opplåsing tilpasses bilens innstillinger etter den førerprofilen som er koblet til den nøkkelen som brukes.

Vinkelrett parkering med Park Assist Pilot

Med tilleggsutstyret Park Assist Pilot kan du få assistanse ved vinkelrett parkering. Her finner du informasjon og en instruksjonsvideo som beskriver hvordan du bruker funksjonen.

Personlig låsing

Når du leverer bilen til service, parkerer den på et hotell eller lignende, har du mulighet til å bruke funksjonen privat låsing til å låse hanskerommet, bakluken, koffertlokket eller baksetet. Funksjonen privat låsing varierer avhengig av bilmodell.

Nyttig informasjon om bilens vinduer

Bilens vindusheiser kan styres fra førerdøren og fra øvrige dører styres hver enkelt vindusheis. For enkelte modeller er det også mulig å velge panoramatak.

IntelliSafe – førerstøtte og sikkerhet

IntelliSafe er Volvo Cars måte å tenke bilsikkerhet på, og består av en rekke funksjoner som aktivt og passivt kan hjelpe deg med kjøringen, i ulike situasjoner. Funksjonene kan for eksempel hjelpe deg med å holde en viss tidsavstand for kjøretøy foran, forhindre en kollisjon ved å varsle og bremse bilen eller hjelpe til med å parkere.

Large Animal Detection

Hvis et stort dyr dukker opp foran bilen, kan Large Animal Detection, som er en del av City Safety, i visse situasjoner varsle om dyret og gi bremseassistanse.

Connected Safety

Funksjonen Connected Safety kan informere føreren om at et annet kjøretøy lenger frem på aktuell vei har aktivert varselblinklysene eller har registrert glatt vei. Informasjon om glatt underlag kan også gis hvis egen bil registrerer glatt vei.

Hvordan merker jeg at en sikkerhetsfunksjon aktiveres?

Hvis du opplever at bilen på egenhånd fungerer på en måte du ikke hadde forventet, kan det skyldes at noen av bilens sikkerhetsrelaterte funksjoner er aktivert.

Oppdatert utseende på varselmeldinger for Pilot Assist, cruisekontroll, adaptiv cruisekontroll og hastighetsbegrenser

For funksjonene Pilot Assist, cruisekontroll (CC), adaptiv cruisekontroll (ACC) og hastighetsbegrenser (SL) har utseendet til enkelte varselmeldinger blitt oppdatert i forbindelse med programvareoppdatering utgitt i mai 2018.

Tips om bruk av Pilot Assist

Pilot Assist er en komfortfunksjon som kan gi deg styrehjelp og hjelpe deg til å holde avstanden til en bil foran deg. Til å begynne med kan det føles som en ny opplevelse når Pilot Assist hjelper deg å styre bilen, og du kan trenge noen mil med Pilot Assist før du føler deg helt bekvem med funksjonen. Nedenfor finner du tips som kan hjelpe deg med bruken av Pilot Assist.

Automatisk start av setevarmer

Funksjonen for automatisk start av setevarmer varierer avhengig av bilmodell, og er forskjellig for fører- hhv. passasjersiden.

Koble førerprofil til nøkkel

Personlige innstillinger for blant annet seter, klima, lyd, navigasjon og kommunikasjon kan lagres i førerprofiler og kobles til de forskjellige bilnøklene.

Redigere og beskytte førerprofil

Du kan lagre personlige innstillinger i en førerprofil, tilpasset til deg, ved å beskytte profilen. Da lagres de innstillingene som ble lagt inn på tidspunktet for låsingen. Du kan også gi en profil navn, eller døpe den om når du vil.

Åpne og lukke bakluken med fotbevegelse

Når du bruker hendene til noe annet, kan du åpne eller lukke bakluken med en enkel fotbevegelse under bilens støtfanger bak. Funksjonen er tilleggsutstyr, og varierer avhengig av bilmodell.

Pilot Assist og kjørefeltassistanse

Pilot Assist er en komfortfunksjon som kan bidra til å holde bilen inne i kjørefeltet og holde avstanden til kjøretøyet foran. Lane Keeping Aid er en funksjon som på lignende måte kan bidra til å reduser risikoen for at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet i bestemte situasjoner.

Styreassistanse ved kollisjonsfare

Funksjonen styreassistanse ved kollisjonsfare kan hjelpe deg med å redusere faren for at bilen utilsiktet forlater kjørefeltet og/eller kolliderer med et annet kjøretøy eller en hindring ved aktivt å styre bilen tilbake inn i kjørefeltet og/eller styre unna.

Kjøre ut fra en parallell parkeringsplass med Park Assist Pilot

Med tilleggsutstyret Park Assist Pilot kan du få hjelp når du skal kjøre ut fra en parallell parkeringsplass. Her finner du informasjon og en instruksjonsvideo som beskriver hvordan du bruker funksjonen.

Privat låsing

Hensikten med privat låsing er å kunne låse koffertlokket/bakluken og hanskerommet, men ha mulighet til å åpne dørene og starte bilen. Privat låsing er hensiktsmessig for eksempel når du skal levere bilen til service eller levere den på et hotell.

Park Assist Pilot

Tilleggsutstyret Park Assist Pilot er en funksjon som kan hjelpe deg med å manøvrere bilen når du skal parkere. Den kan også assistere med styring når du skal kjøre ut fra en parallell parkeringsplass. I denne artikkelen finner du videoer, informasjon og lenker til instruksjoner som viser hvordan og når du kan bruke funksjonen.