Bilfunksjoner

Automatisk start av setevarmer

Oppdatert 11/25/2019

Automatisk start av setevarmer

Funksjonen for automatisk start av setevarmer varierer avhengig av bilmodell, og er forskjellig for fører- hhv. passasjersiden.

Fører- og passasjersetet

Du kan stille inn automatisk start av setevarmeren. Funksjonen er forskjellig for fører- hhv. passasjersiden. Hvis du har aktivert funksjonen, starter setevarmeren automatisk for førersetet hvis utetemperaturen er under 10 °C, mens varmeren for passasjersetet starter med den sist valgte innstillingen uansett utetemperaturFunksjonen varierer avhengig av bilmodell og programvareversjon..

Aktivere automatisk start av setevarmer

Følg denne fremgangsmåten for å stille inn automatisk start av setevarmer:

Trykk på Innstillinger i toppvinduet på midtdisplayet.

Trykk på Klima.

Velg Av, Lav, Middels eller Høy under Nivå, automatisk førersetevarme og Nivå, automatisk passasjersetevarme for å aktivere/deaktivere og velge nivå for automatisk start av setevarmeren.

Passasjersiden

Hvis du har valgt en av de automatiske innstillingene for passasjersetet, starter setevarmeren med denne innstillingen uansett omgivelsestemperatur. Merk at ulike innstillinger for automatisk start av setevarmer kan lagres på førerprofiler. Se Førerprofiler for å lese mer om førerprofiler.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 (med programvare utgitt i 16w46).

XC90, XC90 Twin Engine, S90, V90 (bygget mellom 16w17 og 16w45 med programvare utgitt i 16w46).

XC90, XC90 Twin Engine, S90, V90, V90 Cross Country av årsmodell 2017 (bygget mellom 16w46-17w17 med programvare utgitt i 16w46).


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 (med programvare utgitt i 16w46).

XC90, XC90 Twin Engine, S90, V90 (bygget mellom 16w17 og 16w45 med programvare utgitt i 16w46).

XC90, XC90 Twin Engine, S90, V90, V90 Cross Country av årsmodell 2017 (bygget mellom 16w46-17w17 med programvare utgitt i 16w46).


Hjalp dette?