Bilfunksjoner

Connected Safety

Oppdatert 11/25/2019

Connected Safety

Funksjonen Connected SafetyFunksjonen Connected Safety finnes ikke på alle markeder. kan informere føreren om at et annet kjøretøy lenger frem på aktuell vei har aktivert varselblinklysene eller har registrert glatt vei. Informasjon om glatt underlag kan også gis hvis egen bil registrerer glatt vei.

Connected Safety kan formidle informasjon mellom egen bil og andre kjøretøyer via internett. Funksjonen skal gjøre føreren bevisst på at en eventuell trafikkfarlig situasjon kan finnes lenger frem på aktuell vei.

Connected Safety kan håndtere følgende:

 • Alarm om varselblinklys
 • Alarm om glatt underlag

Hvis bilen registrerer glatt vei, kan systemet varsle føreren. Dessuten kan førere i andre biler som har Connected Safety aktivert, informeres om at det er glatt, via internettilkoblingen.

I biler med head-up-display vises varselsymbolene for Connected Safety også der.

Notat

Connected Safety-kommunikasjon mellom kjøretøy fungerer bare for de kjøretøyene som er utstyrt med funksjonen Connected Safety og har den aktivert.

Alarm om varselblinklys

Hvis bilens varselblinklys aktiveres, kan informasjon om dette sendes til biler som nærmer seg egen bils posisjon.

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety - Warning indicators alarm

Når egen bil nærmer seg en varselblinkende bil som den har fått informasjon om, vises symbolet på instrumentpanelet.

Når bilen er nær kjøretøyet med aktiverte varselblinklys, blir symbolet dobbelt så stort.

Alarm om glatt underlag

Om egen bil registrerer dårligere friksjon mellom dekk og veibane, kan informasjon om dette sendes til bilen som nærmer seg posisjonen til egen bil.

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety - Slippery road warning symbol

Ved varsel om glatt veibane vises dette symbolet på instrumentpanelet, både i egen bil og i biler som kjører mot stedet, som har Connected Safety aktivert, som har tatt imot informasjonen og som nærmer seg den glatte veidelen.

Når det ankommende kjøretøyet er nær den glatte veidelen, fordobles symbolets størrelse på instrumentpanelet i kjøretøyet.

Aktivere/deaktivere Connected Safety

Funksjonen kan aktiveres på to måter:

17w06 - P5 - Support site - Connected Safety Button

Skift mellom på og av med denne knappen i midtdisplayets funksjonsvindu.

Eller velg InnstillingerMy CarIntelliSafe i toppvinduet på midtdisplayet.

Når funksjonen aktiveres, vises følgende melding:

Denne funksjonen trenger Internett- forbindelse og mobil-abonnementet ditt belastes for datatrafikk

Marker deretter Connected Safety.

For at Connected Safety skal kunne kommunisere med andre kjøretøy, må meldingen så besvares med alternativet Godta.

Ved manglende internettilkobling, kan systemet fremdeles informere føreren om at glatt vei er registrert av egen bil.

For at det skal være mulig å bruke de fleste funksjonene i Connected Safety, må bilen være tilkoblet internett, se Koble til internett via mobiltelefon (WiFi), Koble til internett via bilmodem (P-SIM) eller Koble til internett via Bluetooth-tilkoblet telefon.

Begrensninger for Connected Safety

Informasjon om kjøretøy med aktiverte varselblinklys eller som har registrert glatt vei, kommuniseres ikke alltid mellom alle kjøretøy innen aktuelt område.

Årsak kan f.eks. være:

 • Ingen eller manglende kontakt med internett.
 • Kjøretøy på glatt vei gjør for svake manøvre, f.eks. rattbevegelse, akselerasjon eller bremsing, for at friksjon mellom dekk og veibane skal kunne registreres.
 • Kjøretøy som registrerer glatt vei eller har aktiverte varselblinklys, har ikke aktivert funksjonen.
 • Kjøretøy som registrerer glatt vei eller har aktiverte varselblinklys, er ikke utstyrt med funksjonen.
 • Ved uteblitt eller manglende global posisjonering/satellittnavigering kan varselet utebli.
 • Registrering av hålke og aktivering av varselblinklys har skjedd på en mindre vei som mangler i Volvo Carss database.
 • Connected Safety er ikke utbygd i alle land og dekker ikke alle områder - en Volvoforhandler har informasjon om aktuelle områder.

Advarsel

 • Funksjonen Connected Safety er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere - den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
 • I noen situasjoner kan funksjonen feilvarsle om glatt underlag.
 • Funksjonen kan ikke alltid oppdage andre kjøretøy med aktiverte varselblinklys eller registrere alle veistrekninger med glatt veibane.
 • Connected Safety kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?