Bilfunksjoner

Førerprofiler

Oppdatert 11/25/2019

Førerprofiler

Du kan lagre og beskytte dine personlige innstillinger i førerprofiler, slik at din Volvo skal være tilpasset til akkurat deg hver gang du setter deg i bilen. Førerprofilene kan kobles til bilens nøkler, og ved opplåsing tilpasses bilens innstillinger etter den førerprofilen som er koblet til den nøkkelen som brukes.

Førerprofiler

Du kan lagre innstillinger du gjør i bilen, i førerprofiler og dessuten koble profilen til en av bilens nøkler. Når det brukes en nøkkel som har en tilkoblet førerprofil, justeres bl.a. seter, speil og klimaet etter innstillingene som er koblet til profilen. For mer informasjon om førerprofiler, se video og instruksjoner under, eller førerveiledningen for bilen din. Du kan også følge lenkene nedenfor for å få mer informasjon om hvordan du kan innstille og benytte deg av førerprofiler i bilen.

Førerprofiler

Notat

Innstillinger og menyer i midtdisplayet varierer avhengig av programvareutgave.

Bilen tilpasser seg etter dine innstillinger ved opplåsing

Når du låser opp bilen med en nøkkel som har en førerprofil tilkoblet, justeres bilens innstillinger etter profilen. Du kan bl.a. lagre innstillinger for:

  • Seter
  • Speil
  • Klima
  • Lydopplevelse
  • navigasjon

Du kan lagre like mange førerprofiler som antallet nøkler du har til bilen.

Koble førerprofil til nøkkel

For å lese mer om hvordan du kobler en førerprofil til en nøkkel, se Koble førerprofil til nøkkel.

Lagre og beskytte innstillinger for en førerprofil

Du kan beskytte innstillinger for en førerprofil. Mer informasjon, se Redigere og beskytte førerprofil.

Notat

Vi anbefaler at du leser instruksjonsboken for din bilmodell for mer informasjon og eventuelle viktige advarsler.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?