Bilfunksjoner

Oppdatert utseende på varselmeldinger for Pilot Assist, cruisekontroll, adaptiv cruisekontroll og hastighetsbegrenser

Oppdatert 11/25/2019

Oppdatert utseende på varselmeldinger for Pilot Assist, cruisekontroll, adaptiv cruisekontroll og hastighetsbegrenser

For funksjonene Pilot Assist, cruisekontroll (CCCruise Control), adaptiv cruisekontroll (ACCAdaptive Cruise Control) og hastighetsbegrenser (SLSpeed Limiter) har utseendet til enkelte varselmeldinger blitt oppdatert i forbindelse med programvareoppdatering utgitt i mai 2018.

Pilot Assist, varsel om at føreren må holde hendene på rattet

Før oppdatering:

  1. Pilot Assist-symbolet lyser oransje på førerdisplayet, og en melding om at føreren må styre vises.
  2. Hvis føreren ikke følger oppfordringen, blir meldingen stående og et advarselssignal høres.
  3. Hvis føreren fortsatt ikke følger oppfordringen, høres et vedvarende signal, funksjonen slås av og en melding om at den er avbrutt vises på førerdisplayet.
18w48 - P5 -  Support Site - Updated symbols for Pilot assist - Before update

Et eksempel på hva føreren ser i trinn 1 og 2.

Etter oppdatering:

  1. Et oransje ikon som forestiller to hender som holder på rattet blir synlig i førerdisplayet sammen med en melding som oppfordrer føreren til å tilpasse styringen aktivt.
  2. Hvis føreren ikke følger oppfordringen, skifter ikonet farge til rødt, og et advarselssignal høres og gjentas.
  3. Hvis føreren fortsatt ikke følger oppfordringen, høres kraftigere varselsignaler som gjentas i korte impulser i et visst tidsrom. Funksjonen slås av, og en melding om at den er avbrutt vises på førerdisplayet.
18w48 - P5 -  Support Site - Updated symbols for Pilot assist - After update

Et eksempel på hva føreren ser i trinn 2.

Pilot Assist, melding om at funksjonen har blitt avbrutt på grunn av at veimerking ikke kunne registreres

Før oppdatering:

  • Pilot Assist-ikonet er oransje, og en melding om at funksjonen er avbrutt fordi veimerking ikke kan registreres, vises på førerdisplayet.
18w22 - P5 - Support site - Sensus - Pilot assist function is cancelled - old icon

Etter oppdatering: Pilot Assist-symbolet er hvitt med en rød, diagonal strek over og vises på førerdisplayet sammen med en melding om at funksjonen har blitt avbrutt fordi veimerking ikke kan registreres.

18w22 - P5 - Support site - Sensus - Pilot assist function is cancelled - new icon

Adaptiv cruisekontroll, cruisekontroll og hastighetsbegrenser: Melding om at funksjonen har blitt avbrutt

Før oppdatering: Ikonet for hver enkelt funksjon er oransje, og en melding om at funksjonen er avbrutt vises på førerdisplayet.

Etter oppdatering: Ikonet for hver enkelt funksjon er hvitt med en rød, diagonal strek over, og vises på førerdisplayet sammen med en melding om at funksjonen er avbrutt.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?