Bilfunksjoner

Parallell parkering med Park Assist Pilot

Oppdatert 11/25/2019

Parallell parkering med Park Assist Pilot

Med tilleggsutstyret Park Assist Pilot kan du få assistanse ved parallell parkering. Her finner du informasjon og en instruksjonsvideo som beskriver hvordan du bruker funksjonen.

Parallell parkering med Park Assist Pilot

Park Assist PilotTilleggsutstyr er en førerhjelp som kan hjelpe deg ved parallell parkering.

Park Assist Pilot, parallell parkering

Notat

Menyvalg og innstillinger kan ha forskjellig utseende avhengig av programvareversjon og språkinnstillinger.

Søke etter og kontrollere plassen

17w26 - P5 - Support site - Park Assist Pilot  - search for parallel parking - principle

Når du har kommet til en gate der du vil parkere, senker du hastigheten og trykker på Park inn i funksjonsvinduet på midtdisplayet, eller tilsvarende knapp i kameravinduet.

Systemet søker nå etter en egnet parkeringsplass. Fortsett å kjøre langs gaten der du vil parkere. Kjør i maksimalt 30 km/t (20 mph) og maksimalt 1,5 m fra de andre parallellparkerte bilene.

Når systemet angir på midtdisplayet at det har funnet en parkeringsplass, må du følge instruksjonene og være klar til å stoppen bilen helt.

Velg Parallell parkering i popup-vinduet som vises på midtdisplayet, sørg for at rattet kan bevege seg fritt og legg i reversen.

Notat

Grunninnstillingen for Park Assist Pilot er å søke etter parkeringsplass på bilens passasjerside. Hvis du vil søke etter parkeringsplass på førersiden, aktiverer du blinklysene på førersiden i forbindelse med søkingen etter parkeringsplass.

Rygge inn på parkeringsplass

17w26 - P5 - Support site - Park Assist Pilot - parallel reversing - principle

Når reversen er lagt i, kontrollerer du at det er klart bakover og rundt bilen.

Rygg langsomt inn på plassen. Kjør i maksimalt 7 km/t (4 mph) og sørg for at rattet kan bevege seg fritt. Hold alltid oppsikt bakover og rundt bilen når du rygger, i tilfelle det skulle dukke opp eventuelle hinder eller hvis det finnes hinder som sensorene ikke registrerer. Vær alltid klar til å bremse bilen ved behov.

Stopp bilen helt når det vises meldinger om dette på midtdisplayet.

Notat

Sørg for at rattet kan bevege seg fritt når Park Assist Pilot hjelper til å styre bilen. Vent til rattet har dreid ferdig før du begynner å kjøre forover eller bakover. Vær alltid klar til å ta over styringen om nødvendig.

Posisjonere bilen på parkeringsplass

17w26 - P5 - Support site - Park Assist Pilot  - parallel positioning - princible

Vent til rattet har dreid ferdig og kjør deretter i henhold til instruksjonene på midtdisplayet.

Fortsett å følge instruksjonene på midtdisplayet og vær klar til å stoppe og/eller rygge når du får beskjed om det. Hold alltid øye med området rundt bilen.

Når funksjonen oppfatter at parkeringen er avsluttet, slås den av automatisk. Korriger selv parkeringen ytterligere hvis du mener det er nødvendig. Det er du som fører som avgjør om og når bilen er skikkelig parkert. Det er du som fører som alltid er ansvarlig for at bilen parkeres på en sikker måte.

Notat

Park Assist Pilot er et kompletterende hjelpemiddel og kan ikke håndtere alle situasjoner ved alle forhold. Føreren er alltid ansvarlig for følgende:

  • holde nøye oppsikt rundt bilen.
  • følge instruksjonene på midtdisplayet.
  • velge riktig gir.
  • regulere og holde sikker fart.
  • bremse og stanse.

Notat

Legg merke til at Park Assist Pilot ikke kan aktiveres når det er koblet en tilhenger til bilen.

Advarsel

Funksjonen som beskrives er et kompletterende hjelpemiddel - den kan ikke håndtere alle situasjoner ved alle forhold.

Føreren har alltid ansvaret for at kjøretøyet kjøres på en sikker måte og at gjeldende lover og trafikkbestemmelser overholdes.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, se førerveiledningen for bilen.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?