Bilfunksjoner

Personlig låsing

Oppdatert 11/25/2019

Personlig låsing

Når du leverer bilen til service, parkerer den på et hotell eller lignende, har du mulighet til å bruke funksjonen privat låsing til å låse hanskerommet, bakluken, koffertlokket eller baksetet. Funksjonen privat låsing varierer avhengig av bilmodell.

Personlig låsing

To typer kode er involvert ved bruk av privat låsing:

  • En sikkerhetskode som du skriver inn første gang du bruker funksjonen.
  • En PIN-kode som er en engangskode – du velger en ny PIN-kode hver gang du aktiverer privat låsing.

Hvis du glemmer PIN-koden eller feil PIN-kode tastes tre ganger, kan du bruke sikkerhetskoden til å tilbakestille koden. Derfor er det viktig at du oppbevarer sikkerhetskoden på et trygt sted.

Velge sikkerhetskode

Slik velger du din sikkerhetskode første gang du bruker privat låsing:

16w06 - Support site - Private locking

1. Trykk på Privat låsing i funksjonsvinduet på midtdisplayet.

2. Velg deretter sikkerhetskode i popup-vinduet som vises, og trykk på Bekreft.

Bruke personlig låsing

Når du har valgt sikkerhetskode, kan du begynne å bruke personlig låsing. Slik aktiverer/deaktiverer du funksjonen i midtdisplayets funksjonsvindu:

16w06 - Support site - Private locking

1. Trykk på Privat låsing for å aktivere/deaktivere personlig låsing.

2. Velg en engangskode, og trykk på Bekreft. Du bruker engangskoden ved opplåsing. Neste gang du skal aktivere personlig låsing, kan du velge en ny kode.

Notat

For at funksjonen for privat låsing skal kunne aktiveres, må bilen minst være i tenningsposisjon I.

Glemt PIN-kode

Hvis du har glemt PIN-koden, kan du deaktivere personlig låsing med sikkerhetskoden som du oppga da du aktiverte funksjonen den første gangen. Hvis du har glemt sikkerhetskoden, må du ta kontakt med en autorisert Volvo-forhandler for få hjelp med opplåsingen.

Låse opp med Volvo On Call

Tilleggsutstyr.

Du kan også deaktivere personlig låsing med Volvo On CallTilleggsutstyr., eller med appen Volvo On Call Gjelder for årsmodell 2012 og senere..

Tilbakestille bilens system

Hvis bilens system er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, nullstilles også sikkerhetskoden, slik at du må velge ny kode.

Hvordan skiller privat låsing seg mellom de ulike modellene?

Funksjonen privat låsing kan variere avhengig av bilmodell. Nedenfor finner du informasjon om hvordan funksjonen skiller seg mellom ulike bilmodeller.

XC90

Hanskerommet og bakluken kan låses med privat låsing.

XC40 og XC60

Bakluken kan låses med privat låsing. Hanskerommet låses med en nøkkel som følger med.

V60 og V90

Bakluken kan låses med privat låsing.

S60 og S90

Koffertlokket og baksetet kan låses med privat låsing. Funksjonen låser baksetet i oppreist stilling og hindrer nedfelling av baksetet.

Baksetet må være i oppreist stilling ved aktivering av privat låsing for å låses. Baksete i nedfelt stilling vil ikke bli låst.

Notat

Vi anbefaler at du leser instruksjonsboken for din bilmodell for mer informasjon og eventuelle viktige advarsler.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?