Bilfunksjoner

Privat låsing

Oppdatert 1/21/2020

Privat låsing

Hensikten med privat låsing er å kunne låse koffertlokket/bakluken og hanskerommet, men ha mulighet til å åpne dørene og starte bilen. Privat låsing er hensiktsmessig for eksempel når du skal levere bilen til service eller levere den på et hotell.

Privat låsing

Funksjonen varierer noe avhengig av bilmodell.

Med privat låsing er hanskerommet låst, og bakluken er koblet fra bilens sentrallås. Bakluken kan ikke åpnes verken med sentrallåsknappen i fordørene eller med fjernkontrollen. Funksjonen aktiveres ved hjelp av det uttagbare nøkkelbladet i fjernkontrollen. Fjernkontrollen kan så gis til verksted- eller hotellpersonale; det løse nøkkelbladet beholder du selv.

Husk å trekke innsynsvernet over bagasjerommet før du lukker bakluken.

Aktivere privat låsing

16w26 - Support site - P3/P4 - Private locking

Aktivering av privat låsing.

Ta nøkkelbladet ut av fjernkontrollen, og skyv det inn i låsen til hanskerommet.

Drei nøkkelbladet 180 grader med urviseren.

Trekk ut nøkkelbladet. En melding vises på midtdisplayet. Privat låsing er nå aktivert. Deaktivering skjer i omvendt rekkefølge.

Bilmodell/årsmodell

S60 og V60 f.o.m. årsmodell 2010 t.o.m. 2018.

S60L f.o.m. årsmodell 2014 t.o.m. 2019.

Utvalget av modeller, systemer og tjenester kan variere avhengig av markedet.

For bilmodeller f.o.m. årsmodell 2020: Se nettversjonen av veiledningen for den respektive modellen.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

S60 og V60 f.o.m. årsmodell 2010 t.o.m. 2018.

S60L f.o.m. årsmodell 2014 t.o.m. 2019.

Utvalget av modeller, systemer og tjenester kan variere avhengig av markedet.

For bilmodeller f.o.m. årsmodell 2020: Se nettversjonen av veiledningen for den respektive modellen.


Hjalp dette?