Bilfunksjoner

Redigere og beskytte førerprofil

Oppdatert 11/25/2019

Redigere og beskytte førerprofil

Du kan lagre personlige innstillinger i en førerprofil, tilpasset til deg, ved å beskytte profilen. Da lagres de innstillingene som ble lagt inn på tidspunktet for låsingen. Du kan også gi en profil navn, eller døpe den om når du vil.

Redigere førerprofil og lagre innstillinger

Du kan velge navn og gi nye navn til førerprofilene dine. Innstillinger som gjøres mens en profil er aktiv, f. eks. innstillinger av klima eller speil, lagres automatisk. Hvis du ikke vil at midlertidige endringer i innstillingene skal lagres, kan du beskytte en profil. Da lagres de innstillingene som ble lagt inn på tidspunktet for låsingen. Det betyr at selv om det gjøres midlertidige endringer, vil de beskyttede innstillingene tilbakestilles nesten gang profilen benyttes.

16w26 - P5 - Support site - Driver profile settings menu - Edit profile

Du kan lagre og beskytte innstillinger for en førerprofil. Førerprofilens utseende kan variere avhengig av programvareversjonen.

Beskytte og lagre innstillinger i førerprofil

Når du endrer innstillinger i bilen, blir de automatisk lagret i den førerprofilen som brukes. Hvis du ikke ønsker at endringer av innstillinger skal lagres automatisk, kan du beskytte førerprofilen. Da vil de innstillingene som er settes på låsetidspunktet, bli profilens grunninnstillinger.

Åpne Innstillinger i midtdisplayet.

Velg SystemFørerprofiler.

Velg Rediger profil.

Det vises en meny der det er mulig å endre profilen.

Velg Lås profil for å beskytte profilen.

Hvis du vil lagre endringer manuelt når profilen er låst, trykker du på Lagre nåværende innstillinger på profilen.

Endre navn på førerprofil

Du kan når som helst endre navn på en førerprofil:

Åpne Innstillinger i midtdisplayet.

Velg SystemFørerprofiler.

Trykk på Rediger profil.

Trykk i ruten Profilnavn, og endre navnet med tastaturet.

Lagre ved å trykke på Tilbake/Lukk.

Koble førerprofil til en nøkkel

Du kan koble en førerprofil til en nøkkel. Når nøkkelen benyttes, vil bilen bruke innstillingene i den koblede førerprofilen. Mer informasjon, se Koble førerprofil til nøkkel.

Generell informasjon om førerprofiler

Du finner generell informasjon om førerprofiler og en instruksjonsvideo i Førerprofiler.

Notat

Vi anbefaler at du leser instruksjonsboken for din bilmodell for mer informasjon og eventuelle viktige advarsler.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?