Bilfunksjoner

Stille klokken

Oppdatert 11/25/2019

Stille klokken

Den første gangen du bruker bilen, eller hvis strømmen til batteriet i bilen har vært brutt, kan det være at du må stille inn klokkeslett og dato. Det er viktig at klokken er innstilt, blant annet for at bilens internettilkobling skal fungere.

Innstillinger for klokkeslett og dato

Velg InnstillingerSystemDato og tid i midtdisplayets toppvindu når du skal endre innstillingene for klokke- og datoformat.

Still inn klokkeslett og dato ved å trykke på pil opp eller pil ned, på berøringsskjermen.

Automatisk klokkeslett for biler med GPS

Hvis bilen er utstyrt med navigasjonssystem, kan du velge Auto-tid. Tidssonen justeres automatisk avhengig av hvor bilen befinner seg. For en bestemt type navigasjonssystem må også nåværende sted (land) angis for at tidssonen skal bli riktig. Hvis Auto-tid ikke er valgt, justeres klokkeslett og dato med pil opp eller pil ned på berøringsskjermen.

Sommertid

I enkelte land er det mulig å velge automatisk innstilling av sommertid, med Auto. For øvrige land kan sommertid stilles inn med eller Av.

16w06 - Support site - Set Clock

Klokken vises både på fører- og midtdisplayet. Her vises plasseringen på 12-tommers og 8-tommers førerdisplay.

Hvis batteriet har vært koblet fra

Hvis klokken er nullstilt etter at bilens batteri har vært koblet fra etter f.eks. et besøk i et serviceverksted, kan det være at du må stille klokken på nytt. Hvis klokken ikke er stilt, kan det påvirke bilens internettilkobling.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?