Bilfunksjoner

Styreassistanse ved kollisjonsfare

Oppdatert 11/25/2019

Styreassistanse ved kollisjonsfare

Funksjonen styreassistanse ved kollisjonsfare kan hjelpe deg med å redusere faren for at bilen utilsiktet forlater kjørefeltet og/eller kolliderer med et annet kjøretøy eller en hindring ved aktivt å styre bilen tilbake inn i kjørefeltet og/eller styre unna.

Styreassistanse ved kollisjonsfare

Funksjonen styreassistanse ved kollisjonsfare kan hjelpe deg med å styre bilen tilbake hvis den skulle forlate kjørefeltet utilsiktet. Funksjonen kan også hjelpe deg med å styre unna og/eller iverksette forebyggende tiltak hvis du risikerer å kollidere med et annet kjøretøy eller en hindring.Funksjonen kan variere fra modell til modell. Se førerveiledningen for din bil for mer informasjon.

Aktivere og deaktivere styreassistanse ved kollisjonsfare

17w49 - P5 - Support site - Car functions menu in the Center display

Du kan aktivere funksjonen styreassistanse ved kollisjonsfare fra funksjonsvinduet i midtdisplayet.

17w49 - P5 - Support site - Collision Avoid Assistance Symbol

Trykk på Kollisjonshindring i funksjonsvinduet i midtdisplayet for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Følgende delfunksjoner slås på ved aktivering av funksjonen:

  • Styreassistanse ved fare for utforkjøring
  • Styreassistanse ved fare for kollisjon med møtende
  • Styreassistanse ved fare for påkjørsel bakfra

    Gjelder ikke XC40.

Notat

Selv om det er mulig å slå av funksjonen, anbefales det at føreren har den aktivert, siden den i de fleste tilfeller kan forbedre kjøresikkerheten.

Tilgjengelige førerstøttesystemer kan variere avhengig av marked, tilleggsutstyr, bil- og årsmodell.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?