Hybridrelatert informasjon

6 Resultater

Tilbehør til Twin Engine

Volvo har et stort utvalg tilbehør som gjør ladingen lettere og gir økt fleksibilitet i hverdagen.

Hold og Charge

Med funksjonene Hold og Charge har du mulighet til å styre hybridbatteriets lading under kjøring. Hold og Charge har erstattet kjøremodusen Save i biler med hybridmotor.

Forbrenningsmotoren kan starte automatisk og/eller slås ikke av

Ved elektrisk drift kan det noen ganger være nødvendig at forbrenningsmotoren startes automatisk på grunn av ytre omstendigheter. Dette er helt normalt. Ved for eksempel lave utetemperaturer kan dette skje for at ønsket kupétemperatur skal oppnås. Dessuten starter motoren når hybridbatteriet når sitt laveste ladenivå.

Hvis tankventilen lukkes på Twin Engine, ved påfylling av drivstoff

Når du skal fylle drivstoff i din Twin Engine, kan det være nyttig å vite at ventilen i tanklokket lukkes en stund etter at du har trykket på knappen for å åpne tanklokket. Hvis ventilen lukkes før du er ferdig med å fylle drivstoff, trenger du bare å trykke på knappen for å åpne tankluken slik at ventilen åpnes igjen.

Ladekabel låser seg automatisk

Det kan hende at ladekabelen automatisk låses fast i bilens ladeinntak mens du pakker bilen eller hvis du har glemt å låse bilen. Dette skjer fordi det skal være mulig f.eks. å starte lading eller forklimatisering, og for å øke rekkevidden ved elektrisk drift.

Rekkevidde ved elektrisk drift for Twin Engine

Ved hjelp av bilens elektriske motor kan du redusere drivstofforbruket og samtidig gjøre en innsats for miljøet. Ved å lade bilen ofte, bruke forkondisjonering og planlegge kjøringen kan du selv påvirke hvor langt du kan kjøre.