Lisenser og typegodkjenninger

13 Resultater

VOLVO V90 - INFORMASJON OM STOFFER PÅ KANDIDATFORTEGNELSE (REACH ARTIKKEL 33)

REACH-forordningen (forordning EU 1907/2006) artikkel 33.1 har til hensikt å gjøre det mulig for bedriftskunder for leverte produkter å gjennomføre tilpassede risikohåndteringstiltak som følge av at disse varene inneholder spesielt farlige stoffer (SVHC), som er angitt på den aktuelle kandidatfortegnelsen (CL) for godkjenning, for å garantere sikker bruk av disse varene.Volvo Car Corporation støtter målsettingen med REACH generelt, og spesielt artikkel 33, som stemmer overens med våre framstøt for å fremme ansvarsfull produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.

Typegodkjenning for fjernnøkkelsystemet

Typegodkjenningen for fjernnøkkelsystemet kan finnes i tabellen.

Spotify Lisensavtale

Volvo tilbyr et stort utvalg tjenester, apper og programmer som har som mål å gjøre det behageligere, hyggeligere og sikrere å bruke din Volvo. Flere av appene og programmer er laget av tredjepartsselskaper, og inneholder programvare med lisens fra tredjepartsprodusenten.

VOLVO S90 - INFORMASJON OM STOFFER PÅ KANDIDATFORTEGNELSE (REACH ARTIKKEL 33)

REACH-forordningen (forordning EU 1907/2006) artikkel 33.1 har til hensikt å gjøre det mulig for bedriftskunder for leverte produkter å gjennomføre tilpassede risikohåndteringstiltak som følge av at disse varene inneholder spesielt farlige stoffer (SVHC), som er angitt på den aktuelle kandidatfortegnelsen (CL) for godkjenning, for å garantere sikker bruk av disse varene.Volvo Car Corporation støtter målsettingen med REACH generelt, og spesielt artikkel 33, som stemmer overens med våre framstøt for å fremme ansvarsfull produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.

VOLVO V40 - INFORMASJON OM STOFFER PÅ KANDIDATFORTEGNELSE (REACH ARTIKKEL 33)

REACH-forordningen (forordning EU 1907/2006) artikkel 33.1 har til hensikt å gjøre det mulig for bedriftskunder for leverte produkter å gjennomføre tilpassede risikohåndteringstiltak som følge av at disse varene inneholder spesielt farlige stoffer (SVHC), som er angitt på den aktuelle kandidatfortegnelsen (CL) for godkjenning, for å garantere sikker bruk av disse varene.Volvo Car Corporation støtter målsettingen med REACH generelt, og spesielt artikkel 33, som stemmer overens med våre framstøt for å fremme ansvarsfull produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.

VOLVO XC90 - INFORMASJON OM STOFFER PÅ KANDIDATFORTEGNELSE (REACH ARTIKKEL 33)

REACH-forordningen (forordning EU 1907/2006) artikkel 33.1 har til hensikt å gjøre det mulig for bedriftskunder for leverte produkter å gjennomføre tilpassede risikohåndteringstiltak som følge av at disse varene inneholder spesielt farlige stoffer (SVHC), som er angitt på den aktuelle kandidatfortegnelsen (CL) for godkjenning, for å garantere sikker bruk av disse varene.Volvo Car Corporation støtter målsettingen med REACH generelt, og spesielt artikkel 33, som stemmer overens med våre framstøt for å fremme ansvarsfull produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.

Typegodkjenning Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Under finner du lenker til typegodkjenningen Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

VOLVO XC40 - INFORMASJON OM STOFFER PÅ KANDIDATFORTEGNELSE (REACH ARTIKKEL 33)

REACH-forordningen (forordning EU 1907/2006) artikkel 33.1 har til hensikt å gjøre det mulig for bedriftskunder for leverte produkter å gjennomføre tilpassede risikohåndteringstiltak som følge av at disse varene inneholder spesielt farlige stoffer (SVHC), som er angitt på den aktuelle kandidatfortegnelsen (CL) for godkjenning, for å garantere sikker bruk av disse varene.Volvo Car Corporation støtter målsettingen med REACH generelt, og spesielt artikkel 33, som stemmer overens med våre framstøt for å fremme ansvarsfull produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.

VOLVO S60 - INFORMASJON OM STOFFER PÅ KANDIDATFORTEGNELSE (REACH ARTIKKEL 33)

REACH-forordningen (forordning EU 1907/2006) artikkel 33.1 har til hensikt å gjøre det mulig for bedriftskunder for leverte produkter å gjennomføre tilpassede risikohåndteringstiltak som følge av at disse varene inneholder spesielt farlige stoffer (SVHC), som er angitt på den aktuelle kandidatfortegnelsen (CL) for godkjenning, for å garantere sikker bruk av disse varene.Volvo Car Corporation støtter målsettingen med REACH generelt, og spesielt artikkel 33, som stemmer overens med våre framstøt for å fremme ansvarsfull produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.

Typegodkjenning for radarenhet

Du finner typegodkjenning for bilens radarenheter i følgende tabell.

Typegodkjenning Radio Equipment Directive

VOLVO V60 - INFORMASJON OM STOFFER PÅ KANDIDATFORTEGNELSE (REACH ARTIKKEL 33)

REACH-forordningen (forordning EU 1907/2006) artikkel 33.1 har til hensikt å gjøre det mulig for bedriftskunder for leverte produkter å gjennomføre tilpassede risikohåndteringstiltak som følge av at disse varene inneholder spesielt farlige stoffer (SVHC), som er angitt på den aktuelle kandidatfortegnelsen (CL) for godkjenning, for å garantere sikker bruk av disse varene.Volvo Car Corporation støtter målsettingen med REACH generelt, og spesielt artikkel 33, som stemmer overens med våre framstøt for å fremme ansvarsfull produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.

VOLVO XC60 - INFORMASJON OM STOFFER PÅ KANDIDATFORTEGNELSE (REACH ARTIKKEL 33)

REACH-forordningen (forordning EU 1907/2006) artikkel 33.1 har til hensikt å gjøre det mulig for bedriftskunder for leverte produkter å gjennomføre tilpassede risikohåndteringstiltak som følge av at disse varene inneholder spesielt farlige stoffer (SVHC), som er angitt på den aktuelle kandidatfortegnelsen (CL) for godkjenning, for å garantere sikker bruk av disse varene.Volvo Car Corporation støtter målsettingen med REACH generelt, og spesielt artikkel 33, som stemmer overens med våre framstøt for å fremme ansvarsfull produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.