Nyttig å vite

45 Resultater

AdBlue®

AdBlue er en fargeløs væske som brukes i bilens forbrenningssystem (SCR) for å redusere utslippet av skadelige stoffer fra dieselmotoren. Her kan du lese om AdBlue og hva du bør være klar over når det gjelder påfylling og kontroll av AdBlue-nivået.

Typelister for Volvo barnesikringsutstyr

Typelistene inneholder informasjon om hvilke bilmodeller og steder i bilen forskjellige varianter av barnesikringsutstyr er godkjent for.

IntelliSafe – sikkerhetskontroll ved start

Når du starter bilen etter at den har vært helt avslått, vises en sikkerhetskontroll av bilens førerstøttesystemer på førerdisplayet. Dette er en ny visuell funksjon som er lagt til i programvaren som utgis i november 2017.

Feste bompengebrikke på frontrute med varmereflekterende filme

Hvis du har en bombrikke (transponder eller sender) i bilen for å passere bomstasjoner, er det viktig at du plasserer dem på riktig sted i frontruten.

Ting å være oppmerksom på ved tanking

Ved tanking er det viktig at man fører munnstykket ordentlig inn i påfyllingsrøret, forbi de to lokkene i røret.

Stille klokken

Den første gangen du bruker bilen, eller hvis strømmen til batteriet i bilen har vært brutt, kan det være at du må stille inn klokkeslett og dato. Det er viktig at klokken er innstilt, blant annet for at bilens internettilkobling skal fungere.

Skifte av marked (land) ved import eller flytting

For at de tilkoblede tjenestene som Volvo tilbyr skal fungere riktig, er det viktig at du ved import av bil eller hvis du flytter til et annet land med bilen, kontakter en autorisert Volvo-forhandler for å registrere bilen hos Volvo i det nye landet.

Endrede start/stopp-symboler

Start/stopp-funksjonen slår av motoren midlertidig ved stillstand og starter automatisk når det er nødvendig.

Leverandører av trafikkinformasjon

Nedenfor finner du informasjon om hvilke firmaer som leverer trafikkinformasjon til bilen din og deres systemer i forskjellige land.

Bagasjeromsgulvet i V90 Cross Country - Volvo Ocean Race

V90 Cross Country - Volvo Ocean Race har et eksklusivt bagasjeromsgulv som er slitesterkt og som kan slipes.

Nøkkelbladet til den fjernbetjente sentrallåsen og bytte av batteri

Den fjernbetjente sentrallåsen har et avtagbart nøkkelblad som blant annet kan brukes til å låse opp venstre fordør hvis batteriet til den fjernbetjente sentrallåsen er svakt eller tomt. Du kan selv bytte batteri på din fjernbetjente sentrallås.

Førerprofiler

Du kan lagre og beskytte dine personlige innstillinger i førerprofiler, slik at din Volvo skal være tilpasset til akkurat deg hver gang du setter deg i bilen. Førerprofilene kan kobles til bilens nøkler, og ved opplåsing tilpasses bilens innstillinger etter den førerprofilen som er koblet til den nøkkelen som brukes.

Aktivere datadeling i forbindelse med at du starter en oppkoblet tjeneste eller app

Hvis du ikke har aktivert datadeling for en oppkoblet tjeneste eller for nedlastede apper, kan du gjøre det i forbindelse med at du starter dem i midtdisplayet. Hvis det er første gang du starter en tjeneste, eller for eksempel etter en tilbakestilling til innstillingene fra fabrikk eller enkelte programvareoppdateringer, må du også godta Volvos vilkår for oppkoblede tjenester.

Personlig låsing

Når du leverer bilen til service, parkerer den på et hotell eller lignende, har du mulighet til å bruke funksjonen privat låsing til å låse hanskerommet, bakluken, koffertlokket eller baksetet. Funksjonen privat låsing varierer avhengig av bilmodell.

Nyttig informasjon om bilens vinduer

Bilens vindusheiser kan styres fra førerdøren og fra øvrige dører styres hver enkelt vindusheis. For enkelte modeller er det også mulig å velge panoramatak.

Datadelingsinnstillinger for Volvo On Call

Datadeling for tjenesten Volvo On Call er som standard aktivert. Det betyr at du selv ikke trenger å aktivere datadeling for tjenesten ved kjøp av ny bil eller for eksempel etter en tilbakestilling til innstillingene fra fabrikk.

Feilmeldinger fra dekktrykkovervåkingssystemet på førerdisplayet, for eksempel etter dekkskift eller ved lavt dekktrykk

Hvis du for eksempel ser meldingen Se bilstatus-appen i midtdisplayet på førerdisplayet, må du kalibrere/lagre et nytt dekktrykk i dekkovervåkingssystemet.

Avbryt veibeskrivelse

Du kan enkelt avbryte en pågående veibeskrivelse i midtdisplayet.

Innstillinger for personvern og datadeling er unike for hver enkelt førerprofil

Når du begynner å bruke en ny førerprofil, vil datadelingsinnstillingene for profilen settes til bilens standardinnstillinger og være deaktivert.

IntelliSafe – førerstøtte og sikkerhet

IntelliSafe er Volvo Cars måte å tenke bilsikkerhet på, og består av en rekke funksjoner som aktivt og passivt kan hjelpe deg med kjøringen, i ulike situasjoner. Funksjonene kan for eksempel hjelpe deg med å holde en viss tidsavstand for kjøretøy foran, forhindre en kollisjon ved å varsle og bremse bilen eller hjelpe til med å parkere.

Personvern og datadeling

Mange oppkoblede tjenester og apper må kunne sende og motta informasjon og data. Funksjonen datadeling for dine oppkoblede tjenester og apper er som standard deaktivert. For å kunne bruke bestemte oppkoblede tjenester og apper i bilen må du selv velge å aktivere datadeling for dem.

Nye rutiner for utskifting av viskerblad bak

Hvis du har hatt din bil inne til service og en servicetekniker har byttet pusserarmen til det bakre viskerbladet, er prosedyren for utskifting av frontruteviskeren annerledes.

Viskerblader i serviceposisjon

Når du skal skifte, vaske eller løfte opp viskerbladene, for eksempel når du skal fjerne is fra frontruten, må viskerbladene være i serviceposisjon.

Leverandører av trafikkinformasjon

Nedenfor finner du informasjon om hvilke firmaer som leverer trafikkinformasjon til bilen din og deres systemer i forskjellige land.

Hvordan merker jeg at en sikkerhetsfunksjon aktiveres?

Hvis du opplever at bilen på egenhånd fungerer på en måte du ikke hadde forventet, kan det skyldes at noen av bilens sikkerhetsrelaterte funksjoner er aktivert.

Finne bilens VIN (Vehicle Identification Number)

Ved kontakt med en Volvo-forhandler om f.eks. Volvo On Call-abonnement må du oppgi bilens identifikasjonsnummer VIN (Vehicle Identification Number).

Automatisk start av setevarmer

Funksjonen for automatisk start av setevarmer varierer avhengig av bilmodell, og er forskjellig for fører- hhv. passasjersiden.

Koble førerprofil til nøkkel

Personlige innstillinger for blant annet seter, klima, lyd, navigasjon og kommunikasjon kan lagres i førerprofiler og kobles til de forskjellige bilnøklene.

Et dynamisk symbol på førerdisplayet

På Volvos førerdisplay er det et dynamisk symbol som endrer utseende hvis en funksjon aktiveres eller bilen krever din oppmerksomhet.

Feste innsynsvernet

Med innsynsvernet kan du enkelt hindre innsyn i bagasjerommet. Her finner du informasjon om hvordan du bruker innsynsvernet.

Feilmelding etter dekkskift

En feilmelding kan vises på displayet etter at du har skiftet dekk. Hvis den vises, må du utføre en kalibrering av dekktrykksovervåkingssystemet.

Redigere og beskytte førerprofil

Du kan lagre personlige innstillinger i en førerprofil, tilpasset til deg, ved å beskytte profilen. Da lagres de innstillingene som ble lagt inn på tidspunktet for låsingen. Du kan også gi en profil navn, eller døpe den om når du vil.

Leverandører av trafikkinformasjon

Nedenfor finner du informasjon om hvilke firmaer som leverer trafikkinformasjon til bilen din og deres systemer i forskjellige land.

Volvo data analytics

Som en del av Volvos sikkerhets- og kvalitetsarbeid registreres bestemt informasjon i bilen om blant annet drift og funksjoner.

Betjene panoramataket

Panoramataket utføres av en solbeskyttelse og et glasstak. Du kan justere innstillingene til panoramataket etter eget ønske og behov.

Care by Volvo - Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar angående Care by Volvo.

Drivstoffmerking

Det finnes forskjellige drivstoff på markedet. De forskjellige drivstofftypene har merking slik at det skal være mulig å fastslå hvilket av disse som passer for en bestemt bil. Merkingen finnes blant annet på bensinstasjoner og i bilen, og kan være en hjelp for deg når du skal fylle drivstoff på bilen din.

Kjøre med tilhenger

Ved kjøring med tilhenger er det flere viktige ting du må tenke på når det gjelder tilhengerfestet, tilhengeren og hvordan lasten plasseres i tilhengeren.

Pilot Assist og kjørefeltassistanse

Pilot Assist er en komfortfunksjon som kan bidra til å holde bilen inne i kjørefeltet og holde avstanden til kjøretøyet foran. Lane Keeping Aid er en funksjon som på lignende måte kan bidra til å reduser risikoen for at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet i bestemte situasjoner.

Styreassistanse ved kollisjonsfare

Funksjonen styreassistanse ved kollisjonsfare kan hjelpe deg med å redusere faren for at bilen utilsiktet forlater kjørefeltet og/eller kolliderer med et annet kjøretøy eller en hindring ved aktivt å styre bilen tilbake inn i kjørefeltet og/eller styre unna.

Aktivere datadeling for oppkoblede tjenester og nedlastede apper via innstillingsmenyen

Du kan aktivere datadeling for oppkoblede tjenester og nedlastede apper via innstillingsmenyen i midtdisplayet.

Bilferie og langturer

Forbered deg, og gjør bilferien og langturer til en enda bedre opplevelse. Her finner du nyttig tips til hvordan du gjør deg selv og din Volvo godt rustet når du begir deg ut på veien.

Vedlikehold av innredning

Når du bruker bilen, påvirkes interiøret. Skinn og tekstiler forandres og får patina. Med riktig pleie og rengjøring holder du bilen ren og fin i mange år. Volvo har utviklet metoder og produkter for rengjøring.

Privat låsing

Hensikten med privat låsing er å kunne låse koffertlokket/bakluken og hanskerommet, men ha mulighet til å åpne dørene og starte bilen. Privat låsing er hensiktsmessig for eksempel når du skal levere bilen til service eller levere den på et hotell.

Ting å være oppmerksom på ved tanking

Ved tanking er det viktig at man fører munnstykket ordentlig inn i påfyllingsrøret, forbi de to lokkene i røret.